ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
สื่อสาร - คมนาคม ย้อนกลับ
ตั้งเป้าควบรวมทีโอที-แคทเสร็จ ก.พ.62
20 ก.ย. 2561

ทั้งนี้ มีรายงานข่าวจากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) เปิดเผยว่า การประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองแผนการแก้ไขปัญหารัฐวิสาหกิจ (คณะอนุฯ คนร.) ที่มี พล.อ.อนันตพร กาญจนรัตน์ รมว.การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธาน เห็นชอบแผนการควบรวมกิจการบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) และบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือแคท ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจที่กระทรวงการคลังถือหุ้น 100% และประกอบธุรกิจโทรคมนาคมเหมือนกัน จึงกำหนดเป้าหมายให้ควบรวมกันให้แล้วเสร็จภายในเดือน ก.พ.62 โดยดำเนินการควบรวมภายใต้ พ.ร.บ.บริษัทมหาชน พ.ศ.2535 เนื่องจากทีโอทีและแคทเป็นบริษัทมหาชนแล้ว

ส่วนประเด็นข้อกฎหมายที่ยังมีความกังวลนั้น ที่ประชุมได้ให้กระทรวงดีอี และสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ไปหารือสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เพื่อสอบถามความชัดเจนในประเด็นสำคัญ เช่น กรณีข้อพิพาทฟ้องร้องระหว่างทีโอทีกับแคท และกับคู่สัญญาสัมปทาน เรื่องค่าเชื่อมโยงโครงข่ายโทรคมนาคมหรือค่าเอซี รวมทั้งกรณีสิทธิในคลื่นความถี่ที่ครอบครองโดยทีโอทีและแคทนั้น เมื่อควบรวมแล้ว สิทธิการถือครองจะยังคงอยู่ต่อไปหรือไม่ และภาษีที่จะเกิดขึ้นจากการควบรวมด้วย

ด้านนายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช.กล่าวว่า ก่อนหน้านี้ รมว.ดีอี ได้สอบถามเกี่ยวกับสิทธิการใช้คลื่น กรณีควบรวมทีโอทีและแคท แต่กสทช.ยังให้คำตอบที่ชัดเจน ไม่ได้ ต้องพิจารณารายละเอียดก่อน แม้ พ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ.2553 มาตรา 46 จะระบุว่าคลื่นความถี่เป็นสิทธิเฉพาะตัวของผู้รับใบอนุญาต จะโอนแก่กันมิได้

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16-30 พฤศจิกายน พ.ศ.2561
เศรษฐกิจกับมุมมอง CEO ดูทั้งหมด
09 ก.พ. 2560
รายงานข่าวแจ้งว่า กระทรวงยุติธรรม ของประเทศสหรัฐอเมริกา เผยแพร่รายงานระบุว่า เมื่อวันที่ 3 พ.ย. 2559 บริษัท Bio-Rad ยอมรับข้อเสนอจ่ายค่าปรับเป็นเงิน 55 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพื่อจะได้ไม่ต้องรัฐโทษทางอาญาและแพ่ง ในคดีจ่ายสินบนให้กับเจ้าหน้าที่รัฐในหลายประเทศรว...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558