ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
คุณภาพชีวิต ย้อนกลับ
รมว.พม. ลงพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก ร่วมเปิดงานมหกรรมสมัชชาผู้สูงอายุ "ย้อนวันวานสำราญเมืองสองแคว"
25 ก.ย. 2561

           วันจันทร์ที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. พลเอกอนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมด้วยนางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ และคณะผู้บริหารกระทรวงพม. ร่วมเปิดงานมหกรรมสมัชชาผู้สูงอายุ "ย้อนวันวานสำราญเมืองสองแคว" ณ อาคารอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลหัวรอ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 

          วัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้เพื่อเป็นการรวมพลังของผู้สูงอายุ ให้สามารถร่วมกันพัฒนาศักยภาพทางด้านสุขภาพ กีฬา ภูมิปัญญา และวัฒนธรรม รวมทั้งพัฒนาเครือข่ายสมัชชาผู้สูงอายุจังหวัดพิษณุโลก ให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน ภายใต้แนวคิด "ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมสร้าง" ให้ผู้สูงอายุเป็นพลังในการขับเคลื่อนประเทศ 
กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การมอบป้ายโครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุและผู้พิการ รวมจำนวนทั้งหมด ๘๕ ราย การมอบป้ายบ้านพอเพียงชนบท จำนวน ๒๐๐ หลังคาเรือน พร้อมทั้งเยี่ยมชมนิทรรศการหน่วยงานในพื้นที่ภาคีเครือข่ายที่สนับสนุนงานภาครัฐและภาคเอกชน อาทิ ผลิตภัณฑ์ผู้สูงอายุจาก ๙ อำเภอ กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุจาก ๙ อำเภอ นิทรรศการหน่วยงาน พม. นิทรรศการเทศบาลตำบลหัวรอ และเยี่ยมชมศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ของจังหวัดพิษณุโลก รวมไปถึงการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุ ณ เทศบาลตำบลหัวรอ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 
และนอกจากนี้ยังเป็นประธานในการประชุมทีม พม. (One Home)  จังหวัดพิษณุโลก เพื่อรับฟังรายงานสถานการณ์ทางสังคมและรายงานการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง พม. ในพื้นที่ และมอบแนวทางการขับเคลื่อนงานให้กับทีม พม. (One Home) ณ สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งวังทอง จังหวัดพิษณุโลก

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16-30 พฤศจิกายน พ.ศ.2561
เศรษฐกิจกับมุมมอง CEO ดูทั้งหมด
09 ก.พ. 2560
รายงานข่าวแจ้งว่า กระทรวงยุติธรรม ของประเทศสหรัฐอเมริกา เผยแพร่รายงานระบุว่า เมื่อวันที่ 3 พ.ย. 2559 บริษัท Bio-Rad ยอมรับข้อเสนอจ่ายค่าปรับเป็นเงิน 55 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพื่อจะได้ไม่ต้องรัฐโทษทางอาญาและแพ่ง ในคดีจ่ายสินบนให้กับเจ้าหน้าที่รัฐในหลายประเทศรว...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558