ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
คุณภาพชีวิต ย้อนกลับ
อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ ติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างศูนย์บริบาลผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา
25 ก.ย. 2561

 เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๑ อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ (นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ) ลงพื้นที่เยี่ยมชมศูนย์บริบาลผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา และแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานกับทีมที่ปรึกษา สาขาสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยฯ ประจำจังหวัดสงขลา และคณะเจ้าหน้าที่ ศูนย์บริบาลผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ตั้งอยู่บนเนื้อที่ภายในสวนประวัติศาสตร์ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ เป็นศูนย์ที่ตั้งขึ้นจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา และภาคีเครือข่าย โดยให้บริการผู้สูงอายุเขตจังหวัดสงขลาและพื้นที่ใกล้เคียงในด้านต่างๆอย่างครบวงจร ได้แก่ สถานพักฟื้นฟูชั่วคราวจำนวน ๒๘ ห้อง มีบริการฝากดูแลระยะสั้นและรายวัน บริการกิจกรรมกายภาพบำบัดและฟื้นฟูหลังการรักษา บริการตรวจสุขภาพ บริการกิจกรรมทางสังคม โรงเรียนผู้สูงอายุ ถ่ายทอดคลังปัญญา กิจกรรมนันทนาการสำหรับผู้สูงอายุ  หลักสูตรส่งเสริมอาชีพและการจ้างงานให้ผู้สูงอายุ การสัมมนาและประชุมเชิงวิชาการ รวมทั้งการให้ความรู้แก่คนทุกวัยที่สนใจประเด็นผู้สูงอายุ และการอบรมฝึกอาชีพผู้ดูแลผู้สูงอายุอีกด้วย

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16-31 พฤษภาคม 2562
ปักหมุด แวดวงตำรวจไทย ดูทั้งหมด
19 มี.ค. 2562
เสนา 4.0 / 1958 รับหน้าที่เคาะฆ้อง ร้องป่าว...เมื่อก้าวเข้าสู่ปีหมูทองเพียงไม่นานความวุ่นวายในแวดวงตำรวจก็เริ่มขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้...ตามสุภาษิตที่ว่า“อะไรมันจะเกิดมันก็ต้องเกิด”...เมื่อราชกิจจานุเบกษา วันที่ 27 ม.ค.62 เผยแพร่ประกาศเกี่ยวข้อ...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558