ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
คุณภาพชีวิต ย้อนกลับ
อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ ติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างศูนย์บริบาลผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา
25 ก.ย. 2561

 เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๑ อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ (นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ) ลงพื้นที่เยี่ยมชมศูนย์บริบาลผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา และแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานกับทีมที่ปรึกษา สาขาสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยฯ ประจำจังหวัดสงขลา และคณะเจ้าหน้าที่ ศูนย์บริบาลผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ตั้งอยู่บนเนื้อที่ภายในสวนประวัติศาสตร์ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ เป็นศูนย์ที่ตั้งขึ้นจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา และภาคีเครือข่าย โดยให้บริการผู้สูงอายุเขตจังหวัดสงขลาและพื้นที่ใกล้เคียงในด้านต่างๆอย่างครบวงจร ได้แก่ สถานพักฟื้นฟูชั่วคราวจำนวน ๒๘ ห้อง มีบริการฝากดูแลระยะสั้นและรายวัน บริการกิจกรรมกายภาพบำบัดและฟื้นฟูหลังการรักษา บริการตรวจสุขภาพ บริการกิจกรรมทางสังคม โรงเรียนผู้สูงอายุ ถ่ายทอดคลังปัญญา กิจกรรมนันทนาการสำหรับผู้สูงอายุ  หลักสูตรส่งเสริมอาชีพและการจ้างงานให้ผู้สูงอายุ การสัมมนาและประชุมเชิงวิชาการ รวมทั้งการให้ความรู้แก่คนทุกวัยที่สนใจประเด็นผู้สูงอายุ และการอบรมฝึกอาชีพผู้ดูแลผู้สูงอายุอีกด้วย

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16-30 พฤศจิกายน พ.ศ.2561
เศรษฐกิจกับมุมมอง CEO ดูทั้งหมด
09 ก.พ. 2560
รายงานข่าวแจ้งว่า กระทรวงยุติธรรม ของประเทศสหรัฐอเมริกา เผยแพร่รายงานระบุว่า เมื่อวันที่ 3 พ.ย. 2559 บริษัท Bio-Rad ยอมรับข้อเสนอจ่ายค่าปรับเป็นเงิน 55 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพื่อจะได้ไม่ต้องรัฐโทษทางอาญาและแพ่ง ในคดีจ่ายสินบนให้กับเจ้าหน้าที่รัฐในหลายประเทศรว...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558