ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
คุณภาพชีวิต ย้อนกลับ
อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ ร่วมเปิดงาน UDC ศูนย์ออกแบบสภาพแวดล้อมเพื่อทุกคน ณ ศูนย์เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ
25 ก.ย. 2561

วันอังคารที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น. อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ (นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ) ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดศูนย์ออกแบบสภาพแวดล้อมเพื่อทุกคน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ใหม่ ณ ศูนย์เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นหนึ่งในห้าพื้นที่ ความร่วมมือประชารัฐผนึกกำลังภาคีเครือข่ายภาครัฐ ภาคประชาสังคม และภาคเอกชน สร้างศูนย์ออกแบบสภาพแวดล้อมเพื่อทุกคน หรือ UDC - Universal Design Center ให้เป็นศูนย์ต้นแบบที่จัดแสดงนวัตกรรม ซึ่งจะให้คำปรึกษาการปรับสภาพที่อยู่อาศัยและสิ่งแวดล้อมเพื่อทุกคน ที่มีการกระจายตั้งศูนย์ไปทั่วประเทศ ๕ ภูมิภาค ๕ จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพฯ ปทุมธานี เชียงใหม่ มหาสารคาม และสงขลา

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16-30 พฤศจิกายน พ.ศ.2561
เศรษฐกิจกับมุมมอง CEO ดูทั้งหมด
09 ก.พ. 2560
รายงานข่าวแจ้งว่า กระทรวงยุติธรรม ของประเทศสหรัฐอเมริกา เผยแพร่รายงานระบุว่า เมื่อวันที่ 3 พ.ย. 2559 บริษัท Bio-Rad ยอมรับข้อเสนอจ่ายค่าปรับเป็นเงิน 55 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพื่อจะได้ไม่ต้องรัฐโทษทางอาญาและแพ่ง ในคดีจ่ายสินบนให้กับเจ้าหน้าที่รัฐในหลายประเทศรว...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558