ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
คุณภาพชีวิต ย้อนกลับ
อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ ร่วมเปิดงาน UDC ศูนย์ออกแบบสภาพแวดล้อมเพื่อทุกคน ณ ศูนย์เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ
25 ก.ย. 2561

วันอังคารที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น. อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ (นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ) ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดศูนย์ออกแบบสภาพแวดล้อมเพื่อทุกคน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ใหม่ ณ ศูนย์เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นหนึ่งในห้าพื้นที่ ความร่วมมือประชารัฐผนึกกำลังภาคีเครือข่ายภาครัฐ ภาคประชาสังคม และภาคเอกชน สร้างศูนย์ออกแบบสภาพแวดล้อมเพื่อทุกคน หรือ UDC - Universal Design Center ให้เป็นศูนย์ต้นแบบที่จัดแสดงนวัตกรรม ซึ่งจะให้คำปรึกษาการปรับสภาพที่อยู่อาศัยและสิ่งแวดล้อมเพื่อทุกคน ที่มีการกระจายตั้งศูนย์ไปทั่วประเทศ ๕ ภูมิภาค ๕ จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพฯ ปทุมธานี เชียงใหม่ มหาสารคาม และสงขลา

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 17 - 31 มีนาคม 2562
ปักหมุด แวดวงตำรวจไทย ดูทั้งหมด
19 มี.ค. 2562
เสนา 4.0 / 1958 รับหน้าที่เคาะฆ้อง ร้องป่าว...เมื่อก้าวเข้าสู่ปีหมูทองเพียงไม่นานความวุ่นวายในแวดวงตำรวจก็เริ่มขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้...ตามสุภาษิตที่ว่า“อะไรมันจะเกิดมันก็ต้องเกิด”...เมื่อราชกิจจานุเบกษา วันที่ 27 ม.ค.62 เผยแพร่ประกาศเกี่ยวข้อ...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558