ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
คุณภาพชีวิต ย้อนกลับ
กรมกิจการผู้สูงอายุร่วมจัดนิทรรศการในงาน " ร้อยเรื่องราว ผ่านเรื่องเล่า" ตลาดนัดวิชาการ การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
28 ก.ย. 2561

วันพุธที่ 26 ก.ย. 61 กรมกิจการผู้สูงอายุ ให้ความรู้เรื่องสิทธิผู้สูงอายุและเผยแพร่ GOAL Application  ในงานตลาดนัดวิชาการการพัฒนาสังคมฯ ซึ่งในงานมีการบรรยายพิเศษ ในประเด็นด้านสวัสดิการสังคมและการพัฒนาสังคม โดย รศ.ดร.วิพรรณ ประจวบเหมาะ คณบดีวิทยาลัยประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นายสุรพงษ์ กองจันทึก กรรมการกำกับนโยบาย Thaipbs กับประเด็น " เรื่องของและเวทีเสวนาการพัฒนางานด้านสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในยุค 4.0  โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิประกอบด้วย นายชินชัย ชี้เจริญ นางงามจิต แต้สุวรรณ นายปฐมเพิ่ม พานิช  จัดโดย กองมาตรฐานการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ณ บริเวณโถงกลางชั้น 1 กระทรวง พม.

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16-30 พฤศจิกายน พ.ศ.2561
เศรษฐกิจกับมุมมอง CEO ดูทั้งหมด
09 ก.พ. 2560
รายงานข่าวแจ้งว่า กระทรวงยุติธรรม ของประเทศสหรัฐอเมริกา เผยแพร่รายงานระบุว่า เมื่อวันที่ 3 พ.ย. 2559 บริษัท Bio-Rad ยอมรับข้อเสนอจ่ายค่าปรับเป็นเงิน 55 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพื่อจะได้ไม่ต้องรัฐโทษทางอาญาและแพ่ง ในคดีจ่ายสินบนให้กับเจ้าหน้าที่รัฐในหลายประเทศรว...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558