ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
คุณภาพชีวิต ย้อนกลับ
กรมกิจการผู้สูงอายุร่วมจัดนิทรรศการในงาน " ร้อยเรื่องราว ผ่านเรื่องเล่า" ตลาดนัดวิชาการ การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
28 ก.ย. 2561

วันพุธที่ 26 ก.ย. 61 กรมกิจการผู้สูงอายุ ให้ความรู้เรื่องสิทธิผู้สูงอายุและเผยแพร่ GOAL Application  ในงานตลาดนัดวิชาการการพัฒนาสังคมฯ ซึ่งในงานมีการบรรยายพิเศษ ในประเด็นด้านสวัสดิการสังคมและการพัฒนาสังคม โดย รศ.ดร.วิพรรณ ประจวบเหมาะ คณบดีวิทยาลัยประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นายสุรพงษ์ กองจันทึก กรรมการกำกับนโยบาย Thaipbs กับประเด็น " เรื่องของและเวทีเสวนาการพัฒนางานด้านสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในยุค 4.0  โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิประกอบด้วย นายชินชัย ชี้เจริญ นางงามจิต แต้สุวรรณ นายปฐมเพิ่ม พานิช  จัดโดย กองมาตรฐานการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ณ บริเวณโถงกลางชั้น 1 กระทรวง พม.

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16-30 เมษายน 2562
ปักหมุด แวดวงตำรวจไทย ดูทั้งหมด
19 มี.ค. 2562
เสนา 4.0 / 1958 รับหน้าที่เคาะฆ้อง ร้องป่าว...เมื่อก้าวเข้าสู่ปีหมูทองเพียงไม่นานความวุ่นวายในแวดวงตำรวจก็เริ่มขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้...ตามสุภาษิตที่ว่า“อะไรมันจะเกิดมันก็ต้องเกิด”...เมื่อราชกิจจานุเบกษา วันที่ 27 ม.ค.62 เผยแพร่ประกาศเกี่ยวข้อ...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558