ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
สื่อสาร - คมนาคม ย้อนกลับ
ETDA เดินหน้าให้ความรู้เด็กและเยาวชน ผ่านโครงการ Internet for Better Life
04 ต.ค. 2561

กระทรวงดิจิทัลฯ ร่วม ครม.สัญจร จังหวัดเพชรบูรณ์ ลงพื้นที่ตรวจราชการ และพบปะ ให้โอวาทแก่นักเรียน และคณะครูโรงเรียนร่มเกล้าเขาค้อ พร้อมมอบ ETDA จัดกิจกรรมให้ความรู้ สร้างความตระหนักในการใช้อินเทอร์เน็ตให้เสริมสร้างรายได้ และรู้เท่าทันภัยคุกคามไซเบอร์ ภายใต้โครงการ "Internet for Better Life"

นางสุรางคณา วายุภาพ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สพธอ.) หรือ ETDA (เอ็ตด้า) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เปิดเผยว่า ETDA ได้ลงพื้นที่จัดกิจกรรม อบรมเพื่อให้ความรู้แก่เด็กและเยาวชน ผ่านโครงการ Internet for Better Life เพื่อส่งเสริมการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างสร้างสรรค์ และมั่นคงปลอดภัย ในโอกาสการลงพื้นที่ตรวจราชการ และเข้าร่วมประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ เมื่อวันที่ 17 กันยายน ที่ผ่านมา โดยดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้เข้าพบปะนักเรียน และคณะครู พร้อมกล่าวให้โอวาทแก่นักเรียน ณ โรงเรียนร่มเกล้าเขาค้อ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์

ทั้งนี้ ETDA ได้เดินหน้าโครงการสร้างความตระหนักในการใช้อินเทอร์เน็ต ให้เสริมสร้างรายได้ และรู้เท่าทันภัยคุกคามไซเบอร์ (Internet for Better Life) มาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งETDA มีความรู้ และความเชี่ยวชาญในเรื่องของเนื้อหา ข้อมูลโดยเฉพาะด้านการทำธุรกรรมออนไลน์ และการป้องกันระวังภัยคุกคามไซเบอร์ โดยจัดทำเป็นหลักสูตรการเรียนรู้ และกิจกรรมที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายที่ใช้อินเทอร์เน็ต แต่มีความเสี่ยงต่อการถูกคุกคามทางไซเบอร์ ที่ปัจจุบันมีจำนวนผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตและจำนวนผู้ได้รับผลการทบจากการใช้สื่อสังคมออนไลน์มีจำนวนเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในการลงพื้นที่ของคณะรัฐมนตรีครั้งนี้ ETDA ได้นำเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมจัดกิจกรรมให้ความรู้แก่นักเรียนชั้นมัธยมของโรงเรียนกว่า 200 คน

"แม้ ETDA จะเริ่มดำเนินโครงการนี้เป็นปีแรก แต่ก็มีองค์กร หน่วยงาน ชมรม โรงเรียนต่าง ๆ ให้ความสนใจตอบรับให้นำหลักสูตรดังกล่าวเข้าไปจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความรู้ในการใช้อินเทอร์เน็ตให้เกิดประโยชน์ และสร้างความตระหนักรู้เท่าทันภัยคุกคามทางออนไลน์ โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมในโครงการแล้ว กว่า 3,800 ราย ทั้ง 4 ภูมิภาคทั่วประเทศ รวม 11 จังหวัด (ข้อมูล ณ 13 กันยายน 2561) ซึ่งเกินกว่าเป้าหมายที่คาดไว้ว่าจะมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมของโครงการในปีงบประมาณ 2561 ประมาณ 3,500 ราย และคาดว่าเมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณนี้จะมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า 4,000 ราย" นางสุรางคณา กล่าว

อย่างไรก็ตาม ETDA ยังเดินหน้าจัดกิจกรรมให้ความรู้ในโครงการนี้ อย่างต่อเนื่อง เพื่อมุ่งหวังให้ประชาชนในประเทศไทยทุกกลุ่มวัยมีความเชื่อมั่นในการทำธุรกรรมออนไลน์ ปลูกจิตสำนึกในการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างสร้างสรรค์เป็นแบบอย่างที่ดีในสังคม และห่างไกลจากภัยคุกคามทางออนไลน์ โดยในระยะต่อไป ETDA มีเป้าหมายที่จะพัฒนาหลักสูตร และเนื้อหาการเรียนรู้ให้เป็นแบบออนไลน์ ให้สอดคล้องกับความเป็นรัฐบาลดิจิทัลมากขึ้น เพื่อให้กลุ่มเป้าหมาย และผู้สนใจสามารถเรียนรู้ข้อมูลผ่านทางออนไลน์ได้ตลอดเวลา และสอดคล้องกับชีวิตในยุคดิจิทัลที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วด้วย

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16-30 เมษายน 2562
ปักหมุด แวดวงตำรวจไทย ดูทั้งหมด
19 มี.ค. 2562
เสนา 4.0 / 1958 รับหน้าที่เคาะฆ้อง ร้องป่าว...เมื่อก้าวเข้าสู่ปีหมูทองเพียงไม่นานความวุ่นวายในแวดวงตำรวจก็เริ่มขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้...ตามสุภาษิตที่ว่า“อะไรมันจะเกิดมันก็ต้องเกิด”...เมื่อราชกิจจานุเบกษา วันที่ 27 ม.ค.62 เผยแพร่ประกาศเกี่ยวข้อ...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558