ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
สื่อสาร - คมนาคม ย้อนกลับ
กทท.กาง 3 แผนพัฒนาพื้นที่รอบท่าเรือ
04 ต.ค. 2561

ร.ท.กมลศักดิ์ พรหมประยูร รองผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) สายบริหารสินทรัพย์และพัฒนาธุรกิจ เปิดเผยว่า กทท.มีแผนบูรณาการแผนพัฒนาพื้นที่ท่าเรือกรุงเทพ โดยแบ่งพื้นที่เป็น 3 โซน ได้แก่ แผนการพัฒนาพื้นที่ด้านการค้า (Commercial Zone) เนื้อที่ 17 ไร่ พัฒนาเป็นอาคารศูนย์ธุรกิจพาณิชยนาวี มีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องและเอื้อประโยชน์กับกิจการท่าเรือ อาทิ สำนักงานของธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับกิจการท่าเรือ ศูนย์ฝึกอบรม เนื้อที่ 54 ไร่ พัฒนาเป็นศูนย์โลจิสติกส์และกระจายสินค้า ประกอบด้วย อาคารคลังสินค้าแนวสูงและแนวราบ และสถานีพักรถบรรทุก เนื้อที่ 15 ไร่ พัฒนาเป็นอาคารสำนักงาน เนื้อที่ 127 ไร่ พัฒนาเป็นศูนย์กลางพาณิชยกรรมนานาชาติเพื่อพาณิชยนาวี และบริเวณโรงฟอกหนัง เนื้อที่ 58 ไร่ พัฒนาเป็น Smart Community ซึ่งเป็นการใช้แนวความคิดทางด้านการประสานประโยชน์การใช้ที่ดิน/การแบ่งปันที่ดิน ระหว่างชุมชนและเจ้าของที่ดิน โดยเจ้าของที่ดินให้เช่าหรือขายที่บางส่วนให้ชุมชนในราคาถูก เพื่อแลกกับการใช้ประโยชน์จากที่ดินส่วนที่เหลือ

นอกจากนี้ ยังมีแผนการพัฒนาธุรกิจหลัก (Core Business Zone) การพัฒนาจะประกอบด้วย สถานีบรรจุสินค้าเพื่อการส่งออก รองรับการปฏิบัติการของ ทกท. และจุดบริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ ท่าเทียบเรือตู้สินค้า ในลักษณะท่าเรืออัตโนมัติ Incident Command Center ศูนย์ซ่อมบำรุงเครื่องมือทุ่นแรง ทกท. กองบริการท่า สถานีขนส่งทางเรือลำเลียง ท่าเทียบเรือตู้สินค้าฝั่งตะวันออก โครงการพัฒนาเส้นทางเชื่อมต่อ ทกท. และทางพิเศษสายบางนา-อาจณรงค์ (S1)

ส่วนแผนสุดท้าย พื้นที่พัฒนาเมืองท่าเรือกรุงเทพ (Bangkok Modern City) เน้นการพัฒนาเมืองธุรกิจขนาดใหญ่ เพื่อเป็นแลนมาร์คของประเทศ ศูนย์กลางด้านการท่องเที่ยวใหม่เชื่อมโยงการท่องเที่ยวทางน้ำ และ Passenger Terminal

อย่างไรก็ตาม สำหรับโครงการพัฒนาพื้นที่เพื่อการอยู่อาศัยในชุมชนคลองเตยให้เป็น Smart Community ร.ท.กมลศักดิ์ เปิดเผยว่า จะมีขึ้นประมาณเดือนธันวาคม 2561 นี้ ซึ่งโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์รองรับชาวชุมชนในอาณาบริเวณพื้นที่เขตคลองเตยรวม 26 ชุมชน และชุมชนใต้ทางด่วน เพื่อจัดระเบียบที่อยู่อาศัยของชุมชนแออัดบริเวณเขตคลองเตยให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มุ่งเน้นการพัฒนาสังคมและโอกาสทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสุขอนามัยภายในชุมชน ควบคู่ไปกับการประกอบธุรกิจของ กทท.

สำหรับโครงการ Smart community เป็นนโยบายของ กทท.ที่จะพัฒนาและบริหารพื้นที่โดยรอบเขตรั้วศุลกากร กทท.ให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมทั้งพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนและโครงการต่างๆ ของ กทท. ซึ่งเป็นการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาสินทรัพย์นอกเขตรั้วศุลกากรในภาพรวม ซึ่งจะใช้พื้นที่บริเวณองค์การฟอกหนัง จำนวน 58 ไร่ ก่อสร้างเป็นอาคารทรงสูงสำหรับรองรับชุมชนพื้นที่เขตคลองเตย จำนวน 12,545 ครัวเรือน ชุมชนบริเวณใต้ทางด่วน จำนวน 455 ครัวเรือน รวมทั้ง พื้นที่สำนักงานรองรับหน่วยงานราชการและสถานศึกษาต่างๆ

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16-30 เมษายน 2562
ปักหมุด แวดวงตำรวจไทย ดูทั้งหมด
19 มี.ค. 2562
เสนา 4.0 / 1958 รับหน้าที่เคาะฆ้อง ร้องป่าว...เมื่อก้าวเข้าสู่ปีหมูทองเพียงไม่นานความวุ่นวายในแวดวงตำรวจก็เริ่มขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้...ตามสุภาษิตที่ว่า“อะไรมันจะเกิดมันก็ต้องเกิด”...เมื่อราชกิจจานุเบกษา วันที่ 27 ม.ค.62 เผยแพร่ประกาศเกี่ยวข้อ...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558