ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
สื่อสาร - คมนาคม ย้อนกลับ
ทอท.ยันก่อสร้างเทอร์มินอล 2 สุวรรณภูมิเป็นไปตามแผนแม่บท
04 ต.ค. 2561

นายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) รักษาราชการในตำแหน่ง ปลัดกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า ได้ประชุมร่วมกับผู้บริหาร บมจ.ท่าอากาศยานไทย หรือ AOT สำนักงานนโยบายและแผน การขนส่งและจราจร (สนข.) ถึงการท้วงติงจากหลายๆ ส่วน เช่น สภาสถาปนิก วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ถึงการก่อสร้างอาคารผู้โดยสารหลังที่ 2 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) ว่า ไม่เป็นไปตามแผนแม่ บท (Mastr Plan) นั้น จึงได้มอบหมายให้ AOT ติดตามข่าวสาร และเร่งชี้แจงรายละเอียดให้เกิด ความชัดเจน หากเป็นสิ่งที่ถูกต้องก็สามารถเดินหน้าต่อไปได้

"ทอท.ยืนยันว่า การพัฒนา อาคารผู้โดยสารหลังที่ 2 ในบริเวณดังกล่าวเป็นไปตามแผนแม่บทที่ได้มีการปรับปรุงใหม่ และผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการ (บอร์ด) ทอท. ซึ่งประเด็นข้อติดใจต่างๆ ของสังคมค่อนข้างนิ่งแล้ว แต่กำชับ ทอท.ให้ติดตามข่าวสารต่างๆ อย่างใกล้ชิด หากมีประเด็นที่ยังไม่เข้าใจให้ชี้แจงทำความเข้าใจในทุกประเด็น" นายชัยวัฒน์กล่าว

นายนิตินัย ศิริสมรรถการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ AOT กล่าวว่า หลังจากหารือกับกระทรวงคมนาคมแล้ว ได้ข้อสรุปว่า จะเดินหน้าโครงการก่อสร้างอาคารผู้โดยสารหลังที่ 2 วงเงิน 4.2 หมื่นล้านบาท ตามแผนแม่บทใหม่ที่ประชุมคณะกรรมการ (บอร์ด) และหลังจากนี้จะจัดทำตัวเลขวงเงินลงทุนแผนพัฒนาสุวรรณภูมิเฟส 3 และ 4 ใหม่  เพื่อเสนอ ตัวเลขลงทุนที่ชัดเจนเข้าสู่สำ นักงานคณะกรรมการพัฒนา การเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

"ยืนยันว่าการดำเนินการตามแผนแม่บทดังกล่าวนั้นเป็นการเพิ่มสมดุลเชิงกาย ภาพให้กับสนามบินเพื่อเพิ่มศักยภาพรองรับ เนื่องจากปัจจุ บันสนามบินสุวรรณภูมิสามารถรองรับได้ 90 ล้านคนต่อปีอยู่แล้ว แต่ติดปัญหาเรื่องข้อจำกัดพื้นที่ จึงรองรับได้เพียงปีละ 60 ล้านคน  อย่างไรก็ตาม เมื่อก่อสร้างอาคารผู้โดยสารหลังที่ 2 แล้วจะทำให้ระยะเวลาการรอกระเป๋ารวดเร็วขึ้น เช่นเดียวกับปัญหาความหนาแน่นบริเวณด่านตรวจคนเข้าเมืองก็จะเบาบางลงเพราะมีอาคารหลังที่สองมาแบ่งเบา นอกจากนี้การเดินทางยังสะดวกขึ้นอีกด้วยหลังจากมีรถไฟฟ้าขนส่งผู้โดยสารอัตโนมัติ (APM) เชื่อมระหว่างอาคารที่ 1 และ 2" นายนิตินัยกล่าว.

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16-30 กันยายน พ.ศ.2561
เศรษฐกิจกับมุมมอง CEO ดูทั้งหมด
09 ก.พ. 2560
รายงานข่าวแจ้งว่า กระทรวงยุติธรรม ของประเทศสหรัฐอเมริกา เผยแพร่รายงานระบุว่า เมื่อวันที่ 3 พ.ย. 2559 บริษัท Bio-Rad ยอมรับข้อเสนอจ่ายค่าปรับเป็นเงิน 55 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพื่อจะได้ไม่ต้องรัฐโทษทางอาญาและแพ่ง ในคดีจ่ายสินบนให้กับเจ้าหน้าที่รัฐในหลายประเทศรว...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558