ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
คุณภาพชีวิต ย้อนกลับ
พิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ครบ ๑๖ ปี
05 ต.ค. 2561

วันศุกร์ที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พลเอกอนันตพร กาญนรัตน์) เป็นประธานในพิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ครบ ๑๖ ปี พร้อมมอบโล่ประกาศเกียรติคุณผลงานด้านการพัฒนาสังคมเป็นเลิศ มุ่งชูภาคธุรกิจเอกชนร่วมทำ CSR โดยจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง โดยมีคณะที่ปรึกษารัฐมนตรีฯ ปลัดกระทรวงฯ (ดร.ปรเมธี วิมลศิริ) อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ (นางไพรวรรณ พลวัน) ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงฯ พร้อมด้วยรองอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ (นางสาวแรมรุ้ง วรวัธ) ผู้อำนวยการกอง/ กลุ่ม ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมกิจการผู้สูงอายุ เข้าร่วมในพิธีดังกล่าวด้วย ทั้งนี้ มีหน่วยงานในสังกัดกรมกิจการผู้สูงอายุที่มีผลงานดีเด่นและได้รับรางวัลคือ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดนครพนม และบริษัท/ภาคธุรกิจที่มีผลงาน CSR ที่มีความเป็นเลิศ ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่งกับกรมกิจการผู้สูงอายุ คือ บริษัท อินทิเกรทเต็ด ซิสเต็ม ซอฟท์แวร์ จำกัด และ  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งได้เข้าร่วมรับรางวัลครั้งนี้ ด้วย

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16-30 พฤศจิกายน พ.ศ.2561
เศรษฐกิจกับมุมมอง CEO ดูทั้งหมด
09 ก.พ. 2560
รายงานข่าวแจ้งว่า กระทรวงยุติธรรม ของประเทศสหรัฐอเมริกา เผยแพร่รายงานระบุว่า เมื่อวันที่ 3 พ.ย. 2559 บริษัท Bio-Rad ยอมรับข้อเสนอจ่ายค่าปรับเป็นเงิน 55 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพื่อจะได้ไม่ต้องรัฐโทษทางอาญาและแพ่ง ในคดีจ่ายสินบนให้กับเจ้าหน้าที่รัฐในหลายประเทศรว...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558