ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
เศรษฐกิจชุมชน ย้อนกลับ
ธพว. ขอเชิญร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2561
10 ต.ค. 2561

          ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME Development Bank) หรือ ธพวขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธา ลูกค้าธนาคาร ผู้ประกอบการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ตลอดจนประชาชนทั่วไป ร่วมบริจาคจตุปัจจัยทำบุญและร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2561  เพื่อรวบรวมนำสมทบการบูรณปฏิสังขรณ์ศาลาการเปรียญ หรืออื่นๆ ซึ่งถือเป็นการสืบทอดประเพณีอันดีงามที่สืบเนื่องมาแต่โบราณ  ก่อให้เกิดความมั่นคงแห่งพระพุทธศาสนาให้วัฒนาถาวร  รวมทั้งเพื่อสนับสนุนวัดให้เป็นแหล่งเรียนรู้พระธรรมวินัย เป็นศูนย์รวมของประชาชนในการจัดพิธีวันสำคัญต่างๆ ทางพระพุทธศาสนาสืบไป  โดยผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมบริจาคจตุปัจจัยทำบุญได้ที่ ธพว. สำนักงานใหญ่ และสาขาทั่วประเทศ หรือโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาซอยอารีย์ ชื่อบัญชี “กฐินสหภาพ ธพว ปี 2561” เลขที่บัญชี 172-0-29160-8 ประเภทเงินฝากออมทรัพย์  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561  หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ฝ่ายส่งเสริมการตลาด ลูกค้าสัมพันธ์และกิจกรรมเพื่อสังคม  โทร. 02-265-4447 และ 02-265-4581 ณ วัดนางพิมพ์ ตำบลบางขันแตก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม ในวันอาทิตย์ที่ 11 พฤศจิกายน 2561

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16-30 กันยายน พ.ศ.2561
เศรษฐกิจกับมุมมอง CEO ดูทั้งหมด
09 ก.พ. 2560
รายงานข่าวแจ้งว่า กระทรวงยุติธรรม ของประเทศสหรัฐอเมริกา เผยแพร่รายงานระบุว่า เมื่อวันที่ 3 พ.ย. 2559 บริษัท Bio-Rad ยอมรับข้อเสนอจ่ายค่าปรับเป็นเงิน 55 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพื่อจะได้ไม่ต้องรัฐโทษทางอาญาและแพ่ง ในคดีจ่ายสินบนให้กับเจ้าหน้าที่รัฐในหลายประเทศรว...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558