ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
เกษตรนำไทย ย้อนกลับ
รมว.เกษตรฯ ส่งสารแสดงความยินดี ตลาด TOCOM เปิดขายยางแท่งไทย (TSR)
11 ต.ค. 2561

นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส่งสารแสดงความยินดีในพิธีเปิดการซื้อขายยางแท่ง (TSR) ในตลาดซื้อขายล่วงหน้าโตเกียว (TOCOM) พร้อมทั้งเน้นย้ำถึงความพร้อมและคุณภาพของยางแท่งไทย ที่พร้อมสนองความต้องการที่หลากหลายของอุตสาหกรรมโลก โดยได้มอบหมายนายชลธิศักดิ์ ชาวปากน้ำ อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการเกษตร) ในฐานะผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วมพิธีเปิดการซื้อขายยางแท่งไทย (TSR) ในตลาดซื้อขายล่วงหน้าโตเกียว (TOCOM) เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมา โดยมีผู้บริหารระดับสูงของ TOCOM สมาคมส่งเสริมการซื้อขายล่วงหน้า สมาคมผู้ค้ายางแห่งประเทศญี่ปุ่น บริษัทเอกชนที่เกี่ยวข้อง และสื่อมวลชนจำนวนมากเข้าร่วมงาน

สำหรับสารดังกล่าว ได้กล่าวแสดงความยินดีและขอบคุณต่อผู้บริหาร TOCOM และผู้เกี่ยวข้องทั้งฝ่ายไทยและญี่ปุ่นที่ร่วมกันจนทำให้เกิดการซื้อขายยางแท่งของไทย โดยที่การซื้อขายยางแผ่นรมควันของไทยในตลาด TOCOM มีประวัติศาสตร์อันยาวนานและนับเป็นจุดเริ่มต้นหนึ่งของตลาด TOCOM ดังนั้น การเปิดการซื้อขายยางแท่งของไทยเพิ่มเติมจากยางแผ่นในครั้งนี้ จะเป็นการตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ที่มีความหลากหลายมากขึ้น นอกจากนี้ ยังแสดงจุดยืนความพร้อมของเกษตรกรและผู้ประกอบการของไทย ตลอดจนเน้นย้ำถึงจุดยืนในฐานะผู้ผลิตยางพาราคุณภาพปีละประมาณ 4 ล้านตัน และเป็นประเทศผู้ส่งออกยางพาราชั้นนำของโลก อย่างไรก็ตาม การเปิดการซื้อขายยางแท่งในครั้งนี้ จะเป็นการขยายช่องทางการเข้าถึงยางแท่งคุณภาพของผู้ใช้ และหวังว่าจะนำประโยชน์มายัง 2 ประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกษตรชาวสวนยางไทยได้อย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ ตลาดซื้อขายล่วงหน้าโตเกียว หรือ TOCOM เริ่มการซื้อขายยางแผ่น (RSS) ในปี 2495 หรือเมื่อ 66 ปีที่แล้ว ได้รับความเชื่อถือจากผู้ซื้อขายในตลาดล่วงหน้าจนกลายเป็นหนึ่งในราคาอ้างอิงการซื้อขายยางพารา และนอกจากยางพาราแล้ว ปัจจุบันมีการซื้อขายโลหะมีค่า เช่น ทองคำ ทองคำขาว น้ำมันดิบ และสินค้าเกษตร เช่น ถั่วเหลือง เป็นต้น ด้านผู้เชี่ยวชาญระบุว่า สินค้า TSR เป็นสินค้าที่ผู้เกี่ยวข้องรอให้มีการเปิดซื้อขายมานานแล้ว โดยหลังจากพิจารณาอย่างถี่ถ้วน TOCOM ตัดสินใจเลือกยางแท่งของไทยในการซื้อขาย เนื่องจากไทยเป็นประเทศผู้ผลิตยางพาราอันดับ 1 และผลิตยางพาราที่มีคุณภาพ ซึ่งคาดว่าการซื้อขายยางแท่งของไทยในครั้งนี้จะประสบความสำเร็จด้ว

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 17-31 มกราคม 2563
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
20 ม.ค. 2563
“เราต้องดำรงความเป็นสถาบันหลักทางวิชาการในทุกหน้างานของเราให้ได้ ซึ่งการทำงานทุกอย่างต้องมีมาตรฐาน บนพื้นฐานของความเป็นวิชาการ นี่คือสิ่งที่สำคัญที่สุดที่ต้องดำเนินการ ดำรงรักษาและสืบต่อไป ” ประทีป เพ็งตะโก อธิบดีกรมศิลปากร กรมศิลปากรเป็นหน่วยง...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558