ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
สื่อสาร - คมนาคม ย้อนกลับ
รมว.ดิจิทัลฯ ร่วมประชุม “คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ครั้งที่ 4/2561”
11 ต.ค. 2561

ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) ร่วมการประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ครั้งที่ 4/2561 ณ ตึกภักดีบดินทร์ ทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2561 โดยมี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน  มีวาระสำคัญที่เกี่ยวข้องกับแผนพัฒนาโครงการแผนปฏิบัติการการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล ที่เตรียมพร้อมเพื่อการรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ระยะเวลา 5 ปี ซึ่งที่ประชุมรับทราบข้อเสนอของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในร่างแผนปฏิบัติการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลเพื่อรองรับ EEC ให้เป็นศูนย์กลางด้านเศรษฐกิจของภูมิภาค ประกอบด้วย 8 แผนงาน บนพื้นที่ 1,000 ตร.ก.ม. ที่มีศูนย์กลางที่อำเภอศรีราชาด้วย ดังนี้

1) การพัฒนาเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล (Digital Park Thailand) และสถาบันเพื่อการพัฒนาอินเทอร์เน็ทเพื่อสรรพสิ่ง IoT 2) การพัฒนา Advanced Big Data, Cloud and Data Center (ABCD) 3) การพัฒนาศูนย์กระจายพัสดุภัณฑ์อัตโนมัติ (Automated Postal Distribution Center) 4) IoT SMART City 5) การสร้างศูนย์ทดสอบ 5G และเตรียมโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่นำร่อง 6) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน IoT ในเขต EEC 7) โครงสร้างพื้นฐานท่อร้อยสายเคเบิ้ลใยแก้วนำแสง และเสา (i-Pole) และ 8) ASEAN Digital Hub

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16-31 พฤษภาคม 2562
ปักหมุด แวดวงตำรวจไทย ดูทั้งหมด
19 มี.ค. 2562
เสนา 4.0 / 1958 รับหน้าที่เคาะฆ้อง ร้องป่าว...เมื่อก้าวเข้าสู่ปีหมูทองเพียงไม่นานความวุ่นวายในแวดวงตำรวจก็เริ่มขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้...ตามสุภาษิตที่ว่า“อะไรมันจะเกิดมันก็ต้องเกิด”...เมื่อราชกิจจานุเบกษา วันที่ 27 ม.ค.62 เผยแพร่ประกาศเกี่ยวข้อ...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558