ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
พลังงาน / สิ่งแวดล้อม ย้อนกลับ
Hekinan Thermal Power Station “โรงไฟฟ้าถ่านหินเฮกินัน” โรงไฟฟ้ายักษ์ใหญ่แห่งแดนอาทิตย์อุทัยต้นแบบความทันสมัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม
12 ต.ค. 2561

“Hekinan Thermal Power Station” หรือ “โรงไฟฟ้าพลังความร้อนเฮกินัน”ของบริษัท“Chubu Electric Power”เป็น“โรงไฟฟ้าถ่านหินที่ใหญ่ที่สุดในประเทศญี่ปุ่น”ตั้งอยู่ ณ อ่าวคินุอุระ เมืองเฮกินัน จังหวัดไอจิ ประเทศญี่ปุ่นห่างจากเมืองนาโกย่าไปทางใต้ 40 กิโลเมตร บนเนื้อที่ 2,080,000 ตารางเมตรแวดล้อมด้วยเมืองใหญ่ ชุมชนที่อยู่อาศัยแหล่งประมงชายฝั่งและตลาดซื้อขายสัตว์น้ำที่โด่งดังแห่งหนึ่งในประเทศญี่ปุ่น

โรงไฟฟ้าถ่านหินเฮกินันประกอบด้วยหน่วยผลิตไฟฟ้าทั้งหมด 5 หน่วยตั้งอยู่บนพื้นที่เดียวกัน ได้แก่โรงไฟฟ้าเฮกินันหน่วยที่ 1–3 กำลังผลิตหน่วยละ 700 เมกะวัตต์ เริ่มจ่ายไฟฟ้าเชิงพานิชย์เมื่อปี พ.ศ.2534 โรงไฟฟ้าเฮกินันหน่วยที่ 4–5 กำลังผลิตหน่วยละ 1000 เมกะวัตต์เริ่มจ่ายไฟฟ้าเชิงพานิชย์เมื่อปี พ.ศ.2544 รวมกำลังการผลิตทั้ง 5 หน่วยเท่ากับ 4,100 เมกะวัตต์

โรงไฟฟ้าเฮกินันทั้ง 5 หน่วยผลิต ใช้เทคโนโลยีแบบ Supercriticalทำให้มีประสิทธิภาพการใช้เชื้อเพลิงที่สูงและก่อมลพิษต่ำเดินเครื่องเต็มกำลังผลิตตลอดเวลาจากนโยบายสมดุลพลังงานของญี่ปุ่นซึ่งให้โรงไฟฟ้าฐานประกอบด้วยโรงไฟฟ้านิวเคลียร์และถ่านหินเดินเครื่องเป็นหลักเพื่อความมั่นคงซึ่งภายหลังวิกฤตโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ที่ฟุกุชิมะโรงไฟฟ้าที่เดินเครื่องเป็นหลักถูกปรับเปลี่ยนเป็นโรงไฟฟ้าถ่านหินและโรงไฟฟ้าพลังงานก๊าซธรรมชาติ LNG และเสริมด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ในช่วงเวลากลางวัน

ด้านการใช้เชื้อเพลิงโรงไฟฟ้าเฮกินันนำเข้าถ่านหินเกรดบิทูมินัสและซับบิทูมินัสมาจากหลายแหล่ง ได้แก่ อินโดนีเซีย ออสเตรเลีย จีน สหรัฐอเมริกาและประเทศคู่สัญญาอื่นๆจึงได้บริหารการแยกกองถ่านหินตามคุณภาพและแหล่งที่มาเพราะถ่านหินจากแต่ละแหล่งมีคุณสมบัติเฉพาะต่างกัน เช่นค่าความร้อนและสิ่งปนเปื้อน การนำไปใช้งานจึงแตกต่างเช่นกันถ่านหินถูกขนส่งทางเรือขนาด 80,000 – 90,000 ตัน เฉลี่ยปีละประมาณ 130 เที่ยว ขนถ่ายผ่านท่าเรือของโรงไฟฟ้าเองเพื่อเก็บสำรองไว้ในลานกองถ่านหินแบบเปิดโล่งขนาด 300,000 ตารางเมตรคิดเป็นความจุถ่านหิน 880,000 ตันเพียงพอให้โรงไฟฟ้าเฮกินันสามารถเดินเครื่องผลิตไฟฟ้าได้ต่อเนื่องนาน 1 เดือน ซึ่งการขนถ่ายถ่านหินระหว่างท่าเรือ - ลานกองถ่านหิน - โรงไฟฟ้าทั้งหมดจะใช้สายพานลำเลียง

นอกจากนี้โรงไฟฟ้าเฮกินันยังมีความพยายามที่จะนำเอาเชื้อเพลิงชีวมวลเข้ามาใช้ร่วมกับถ่านหิน เพื่อหวังผลในการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์โดยเชื้อเพลิงที่นำมาทดลองผสมกับถ่านหินมา 2 ชนิด ได้แก่1.Woody biomass fuelหรือ “ไม้สับ” นำเข้าจากประเทศเวียดนามให้ความร้อนประมาณครึ่งหนึ่งของถ่านหิน นำมาผสมกับถ่านหินในปริมาณร้อยละ 3 แต่เนื่องจากเชื้อเพลิงชนิดนี้ก่อให้เกิดปัญหาหลายประการ เช่นค่าความร้อนไม่สม่ำเสมอ คุณภาพที่ไม่คงที่ การเกิดเขม่า ฯลฯภายหลังจึงยกเลิกการนำมาใช้ และ2.Sludge carbonized fuelตะกอนอินทรีย์สารจากโรงงานบำบัดน้ำเสียซึ่งส่งมาจากโรงงานบำบัดน้ำเสียภายนอก ให้ความร้อนสูง 2/3 ของถ่านหินนำมาผสมกับถ่านหินในปริมาณร้อยละ 1 – 1.5 ซึ่งยังอยู่ในช่วงของการทดลองใช้เพื่อศึกษาผลการใช้งานรวมถึงข้อดีและข้อจำกัดต่างๆ

โรงไฟฟ้าถ่านหินเฮกินัน ได้ให้ความสำคัญต่อการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมโดยมีมาตรการจัดการกับของเสียจากโรงไฟฟ้าในทุกขั้นตอนอย่างเข้มงวด อาทิ 1. มีการตรวจสอบคุณภาพของเชื้อเพลิงถ่านหินที่นำเข้ามาใช้ในโรงไฟฟ้าทุกครั้งเพื่อให้มั่นใจว่าถ่านหินที่นำมาใช้มีคุณภาพตามมาตรฐานและมีสิ่งเจือปนต่ำ ส่งผลต่อการควบคุมมลพิษการเผาไหม้มีประสิทธิภาพตามไปด้วย2. มีระบบควบคุมภาวะต่างๆ ในการเผาไหม้ให้สมบูรณ์เพื่อให้เกิด Nitrogen oxide (NOx) ปริมาณต่ำที่สุด และ ติดตั้งอุปกรณ์ลด NOx ทำหน้าที่เปลี่ยน Oxide ของ Nitrogen ที่เป็นอันตราย ให้อยู่ในรูปของ Nitrogen ที่ไม่เป็นอันตราย และน้ำ3. ติดตั้งอุปกรณ์ดักจับ Sulfur oxides (SOx) โดยการฉีดพ่นสารละลายหินปูนเข้าไปทำปฏิกิริยากับ Sulfur oxides (SOx) กระบวนการนี้จะทำให้เกิดเป็นยิปซัม (Gypsum) สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้หลากหลายในวงการก่อสร้าง4. ติดตั้งอุปกรณ์ดักจับฝุ่นจากกระบวนการผลิตโดยใช้เครื่องดักจับแบบไฟฟ้าสถิตประสิทธิภาพสูง ทำงานร่วมกันเพื่อดักจับฝุ่นในก๊าซไอเสียก่อนปล่อยออกสู่บรรยากาศ5. ติดตั้งกำแพงกันลมที่ลานกองถ่านหินด้วยกำแพงกันลมเพื่อลดแรงลมที่ปะทะกองถ่านหินและป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่น6. ฉีดพ่นน้ำเป็นละอองฝอยบนกองถ่านหินอยู่เป็นระยะเพื่อลดการเกิดฝุ่นและป้องกันการลุกติดไฟเองของถ่านหินที่กองทับถมกันด้วยเหตุนี้โรงไฟฟ้าเฮกินันสามารถป้องกันอุบัติเหตุอัคคีภัยที่เกิดกับกองถ่านหินได้ 100% ตั้งแต่เริ่มดำเนินการ

นอกจากนี้ยังมีระบบอื่นๆ ในการควบคุมมลพิษเช่นการบำบัดน้ำเสียจากโรงไฟฟ้าให้ได้ตามมาตรฐานก่อนปล่อยออกสู่ภายนอกการควบคุมอุณหภูมิของน้ำหล่อเย็นการควบคุมอัตราการสูบและปล่อยน้ำหล่อเย็นให้ช้า การติดตั้งผนังกันเสียงวัสดุดูดซับเสียง เลือกใช้หม้อแปลงที่มีเสียงรบกวนต่ำการติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัดแบบ Real time เพื่อตรวจวัดก๊าซ Sulfur dioxide และ Nitrogen oxides ที่ปล่อยออกสู่บรรยากาศติดตั้งสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศโดยรอบพื้นที่โรงไฟฟ้ารวมทั้งในขั้นตอนการขนถ่ายถ่านหินทั้งหมดจะเป็นระบบปิดนอกจากนี้ยังมีการเก็บตัวอย่างเพื่อตรวจหาสารโลหะหนักทั้งในน้ำ และอากาศทุก 3 เดือน เพื่อรายงานผลต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง

รงไฟฟ้าเฮกินัน อยู่คู่กับชุมชนมายาวนานตั้งแต่ พ.ศ.2534 นอกจากมีหน้าที่ผลิตไฟฟ้าให้กับภูมิภาคชูบุของประเทศญี่ปุ่นแล้วยังได้ดำเนินงานบริการเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่องอีกด้วยโดยที่โรงไฟฟ้าเฮกินัน ได้เนรมิตพื้นที่ภายในโรงไฟฟ้าไว้เพื่อให้ประชาชนได้เข้ามาใช้บริการเปิดบริการทุกวัน เวลา 9:00 – 16:30 น. ปิดทุกวันจันทร์ โดยได้เรียกพื้นที่สีเขียวที่จัดสรรไว้ให้สาธารณะประโยชน์ว่า“Electric, Greenery, and Environment HekinanTantopia”แบ่งเป็นส่วนย่อยต่าง ๆ ประกอบด้วยElectric Power Museumศูนย์การเรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการผลิตไฟฟ้าและสิ่งแวดล้อม ในรูปแบบของพิพิธภัณฑ์และการจัดแสดงสื่อผสมที่น่าสนใจHealing Gardenสร้างขึ้นเพื่อเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของชาวเมืองประกอบด้วยสวนดอกไม้ สวนสมุนไพร และสวนน้ำEco Parkเป็นบึงขนาดใหญ่ เป็นที่อาศัยของนกป่านานาชนิดรวมทั้งแมลง เป็นแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติที่หลากหลายFishing Areaบริเวณจุดปล่อยน้ำหล่อเย็นพบว่าเป็นจุดที่มีปลาชุกชุมจึงเปิดให้ประชาชนเข้ามาพักผ่อนและตกปลาปลาที่พบมากได้แก่ ปลาจาน ปลาหิน ปลาไอนาเมะ และปลากะพง

มาถึงตรงนี้จะเห็นได้ว่า “โรงไฟฟ้าถ่านหินเฮกินัน”โรงไฟฟ้าถ่านหินที่ใหญ่ที่สุดในประเทศญี่ปุ่นมีความใส่ใจปฏิบัติตามมาตรฐานทุกอย่างโดยไม่ขาดตกบกพร่องทั้งการจัดการเชื้อเพลิง การผลิต การติดตามด้านสิ่งแวดล้อมเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมกับโรงไฟฟ้าทั้งการควบคุมมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมและการเปิดพื้นที่สาธารณะให้ประชาชนมาใช้ประโยชน์และมีความพยายามอย่างต่อเนื่องที่จะปรับปรุงประสิทธิภาพโรงไฟฟ้าและลดมลภาวะลงนับเป็นอีกหนึ่งโรงไฟฟ้าถ่านหินขนาดใหญ่อันดับต้นๆของโลกที่เป็นโรงไฟฟ้าต้นแบบในการดำเนินงานภารกิจผลิตไฟฟ้าควบคู่การดูแลชุมชนอย่างแท้จริง

ข้อมูลจาก www.egat.co.th

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16-30 เมษายน 2562
ปักหมุด แวดวงตำรวจไทย ดูทั้งหมด
19 มี.ค. 2562
เสนา 4.0 / 1958 รับหน้าที่เคาะฆ้อง ร้องป่าว...เมื่อก้าวเข้าสู่ปีหมูทองเพียงไม่นานความวุ่นวายในแวดวงตำรวจก็เริ่มขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้...ตามสุภาษิตที่ว่า“อะไรมันจะเกิดมันก็ต้องเกิด”...เมื่อราชกิจจานุเบกษา วันที่ 27 ม.ค.62 เผยแพร่ประกาศเกี่ยวข้อ...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558