ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
เกษตรนำไทย ย้อนกลับ
ก.เกษตรฯ มุ่งโครงการข้าวครบวงจร หวังชาวนาลดปลูกข้าวนาปรังรอบ 2
18 ต.ค. 2561

กระทรวงเกษตรฯ มุ่งดำเนินโครงการข้าวครบวงจรอย่างต่อเนื่อง คาดผลผลิตข้าวนาปี 61 อยู่ที่ 23-25ล้านตันสนับสนุนการปลูกพืชหลังนา เพื่อสร้างรายได้เสริม พร้อมคาดหวังชาวนาลดปลูกข้าวนาปรังรอบ 2

นายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมการข้าว ได้ดำเนินโครงการข้าวครบวงจร ภายใต้นโยบายที่ได้รับมอบจากคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ ซึ่งในปี้นี้ได้มีการวางแผนว่า กระทรวงเกษตรฯ จะสนับสนุนการปลูกข้าวรอบที่ 1 (ข้าวนาปี) จำนวนทั้งสิ้น 58 ล้านไร่เศษ คาดว่าจะได้ผลผลิตประมาณ 23 – 25 ล้านตัน ซึ่งต้องรอการประเมินขั้นสุดท้ายในเดือนตุลาคมอีกรอบ โดยกรมการข้าว กระทรวงพาณิชย์ และภาคส่วนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ ในช่วงของข้าวนาปี สามารถดำเนินการไปได้ด้วยดี แต่จะมีปัญหาที่ได้รับรายงานบ้าง เช่น ภาวะฝนทิ้งช่วง หรือภาวะแล้งในบางพื้นที่ โดยเฉพาะทางภาคอีสานตอนใต้ จะมีผลกระทบต่อผลผลิตข้าวหอมมะลิในบางส่วน อย่างไรก็ตาม ในช่วงนี้มีการเก็บเกี่ยวข้าวในพื้นที่ลุ่มต่ำ เช่น พื้นที่ลุ่มน้ำบางระกำ และพื้นที่ลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาอีก 12 แห่ง ซึ่งเกษตรกรกำลังทยอยเก็บเกี่ยวข้าว โดยขณะนี้กรมชลประทานได้มีการปล่อยน้ำเข้าไปในทุ่งบางระกำ เพื่อหน่วงน้ำไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้ง กระทรวงเกษตรฯ จึงจะส่งเสริมอาชีพทางด้านการประมงต่อไป

นอกจากนี้ หน่วยงานในสังกัดของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้บูรณาการการทำงานโดยจะสนับสนุนให้มีการปลูกพืชให้มีความหลากหลาย ได้มีการทำ Zoning by Agrimap พบว่า ในบางพื้นที่เป็นพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมกับการปลูกข้าว จะสนับสนุนให้เกษตรกรปลูกพืชอย่างอื่นทดแทน และหลังจากการทำนาจะมีโครงการที่สำคัญของกระทรวงเกษตรฯ เช่น การส่งเสริมการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังนา การสนับสนุนให้เกษตรกรพัฒนาคุณภาพดินด้วยการปลูกพืชปุ๋ยสด และการสนับสนุนให้ปลูกพืชชนิดอื่นหลังการทำนา เช่น พืชตระกูลถั่ว เป็นต้น

นายลักษณ์ กล่าวด้วยว่า คาดหวังว่าฤดูกาลทำนารอบที่ 2 (ข้าวนาปรัง) ที่จะเริ่มในช่วงปลายปี จะมีเกษตรกรปรับลดพื้นที่ จากพื้นที่จำนวน 12.2 ล้านไร่ ลดลงมาประมาณ 2 ล้านไร่ จะทำให้เกิดการสมดุลระหว่างอุปสงค์-อุปทานข้าวเปลือก และไม่กดดันในเรื่องราคา ขณะเดียวกันจะได้ผลผลิตทางการเกษตรอย่างอื่น เช่น ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ที่ภาคอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ยังมีความต้องการวัตถุดิบในการทำอาหารสัตว์เป็นจำนวนมาก และจะเป็นประโยชน์ต่อภาพรวมของอุตสาหกรรมต่อเนื่องต่อไป

นอกจากนี้ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรฯ ยังเปิดเผยด้วยว่า สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) มีแผนการกำหนดมาตรฐานสินค้าเกษตร จำวน 15 เรื่อง ได้แก่ 1) เผือก 2) พืชสมุนไพรประเภทผล 3) พืชสมุนไพรประเภทดอก 4) กระถินสำหรับอาหารสัตว์ 5) การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืชอาหาร (ทบทวน) 6) การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับการผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลือ 7) การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับยางพารา 8) การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับเห็ดกระดุม 9) การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับเมล็ดพันธุพืชอาหารสัตว์ และแนวปฏิบัติ 10) การปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดีสำหรับฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเพื่อการบริโภค 11) การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มเพาะพันธุ์สุนัข 12) การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มเพาะพันธุ์แมว 13) สารพิษตกค้างสูง (ทบทวน) 14) อภิธานศัพท์ความปลอดภัยอาหาร และ 15) การชันสูตรโรคกล่องเสียงอักเสบติดต่อ

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16-30 กันยายน พ.ศ.2561
เศรษฐกิจกับมุมมอง CEO ดูทั้งหมด
09 ก.พ. 2560
รายงานข่าวแจ้งว่า กระทรวงยุติธรรม ของประเทศสหรัฐอเมริกา เผยแพร่รายงานระบุว่า เมื่อวันที่ 3 พ.ย. 2559 บริษัท Bio-Rad ยอมรับข้อเสนอจ่ายค่าปรับเป็นเงิน 55 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพื่อจะได้ไม่ต้องรัฐโทษทางอาญาและแพ่ง ในคดีจ่ายสินบนให้กับเจ้าหน้าที่รัฐในหลายประเทศรว...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558