ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
สื่อสาร - คมนาคม ย้อนกลับ
‘ดีอี’ตั้งศูนย์จัดการโครงข่ายเน็ตประชารัฐแบบเรียลไทม์
18 ต.ค. 2561

นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) เปิดเผยถึงโครงการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมของประเทศ หรือโครงการเน็ตประชารัฐว่า ขณะนี้กระทรวงดีอีได้ดำเนินการติดตั้งและเปิดให้บริการเน็ตประชารัฐ และมีจุดให้บริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงแบบไร้สาย (ไวไฟ ฟรี) 1 จุด ครบทุกหมู่บ้านจำนวน 24,700 หมู่บ้าน เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา จนถึงปัจจุบัน (26 กันยายน 2561) มีประชาชนลงทะเบียนเข้าใช้งานแล้ว ทั้งหมด 4,048,466 คน และมีจำนวนเข้าใช้งานทั้งหมด 20,999,973 ครั้ง นับว่าเป็นความคุ้มค่าต่อการลงทุน และกระทรวงดีอีได้มีการจัดอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการเข้าใช้งาน ซึ่งมุ่งใช้ประโยชน์จากโครงข่ายเน็ตประชารัฐมาตลอด จนถึงขณะนี้มีผู้ผ่านการอบรมกิจกรรมสร้างการรับรู้การใช้ประโยชน์เน็ตประชารัฐแล้วกว่า1 ล้านคน ซึ่งได้ร่วมกับกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทยและ กศน.

อย่างไรก็ตาม เพื่อให้การใช้งานโครงข่ายเน็ตประชารัฐเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ กระทรวงดีอี ได้จัดตั้งศูนย์บริหารจัดการโครงข่ายเน็ตประชารัฐ หรือเน็ตเวิร์ค โอเปอร์เรชั่น เซ็นเตอร์ (เอ็นโอซี) โดยศูนย์ดังกล่าวจะทำหน้าที่แจ้งเตือนสถานะการทำงานของโครงข่ายและอุปกรณ์ ซึ่งระบบจะแสดงข้อมูลเวลาจริง (เรียลไทม์) สามารถรับทราบข้อมูลจุดให้บริการเน็ตประชารัฐของทุกหมู่บ้านว่า สามารถใช้งานได้หรือไม่ หรือเกิดเหตุขัดข้องที่จุดให้บริการที่ไหน

“หากพบว่า เกิดจากระบบการใช้งานอินเตอร์เน็ตขัดข้อง จะสามารถแก้ไขได้จากส่วนกลาง เพื่อให้สามารถใช้งานได้ปกติ แต่กรณีขัดข้องในลักษณะสายขาด อุปกรณ์เสียหาย จะใช้เวลาในการเดินทางเข้าพื้นที่ และส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปในพื้นที่โดยด่วน กรณีพื้นที่ห่างไกลเกิน 50 กิโลเมตร นั้น จะใช้เวลาในการเดินทางในการเข้าพื้นที่เพื่อแก้ไข โดยจะพยายามดำเนินการแก้ไขให้อินเตอร์เน็ตสามารถใช้งานได้ปกติโดยเร็ว” นางสาวอัจฉรินทร์ กล่าว

นางสาวอัจฉรินทร์ กล่าวอีกว่า ตั้งแต่เดือนมกราคม 2561 พบว่า ภาพรวมเกิดเหตุขัดข้องส่วนใหญ่ เกิดจากสายเคเบิลใยแก้วนำแสงและจุดเชื่อมต่อระหว่างทางเสีย รองลงมาเป็นสาเหตุจากระบบไฟฟ้าหรือปลายทางปิดอุปกรณ์และเหตุเสียที่จุดติดตั้งอุปกรณ์ไวไฟในการแก้ไขเหตุขัดข้องส่วนใหญ่สามารถดำเนินการได้ตามระยะเวลา คิดเป็น 96.73% ของจำนวนเหตุขัดข้องทั้งหมด แต่อย่างไรก็ตาม บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) มีความพยายามที่จะแก้ไขเหตุขัดข้องให้ได้อย่างรวดเร็วมากขึ้น เพื่อให้การแก้ไขเหตุขัดข้องเป็นไปตามมาตรฐานและให้บริการอย่างมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น

“ต้องขอความร่วมมือกับประชาชนในพื้นที่ที่ติดตั้งจุดให้บริการเน็ตประชารัฐ หากพบเห็นว่าระบบอินเตอร์เน็ตขัดข้อง ไม่สามารถใช้งานได้ ให้แจ้งมาที่ คอลเซ็นเตอร์ หมายเลข 1111 กด 88 โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่คอยตอบคำถามและแนะนำในการใช้ รวมถึงประสานงานเพื่อแก้ไขเหตุขัดข้องตลอด 24 ชั่วโมง และยังสามารถแจ้งเหตุขัดข้อง ได้ที่ email: tot_csoc_gov@tot.co.th” นางสาวอัจฉรินทร์กล่าว

นอกจากนี้ กระทรวงดีอี ยังได้ตั้งคณะทำงานร่วมติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการเน็ตประชารัฐและการเพิ่มประสิทธิภาพโครงการเน็ตประชารัฐ ตามคำสั่งการของนายกรัฐมนตรี ที่ให้กระทรวงดีอี จัดตั้งคณะทำงานร่วมกับผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการเน็ตประชารัฐที่มีข้อร้องเรียน เรื่องคุณภาพการใช้งาน พร้อมทั้งได้สั่งการให้กระทรวงมหาดไทย (มท.) ลงพื้นที่ทุกหมู่บ้านทั่วประเทศเพื่อตรวจสอบและติดตามผลการดำเนินโครงการเน็ตประชารัฐ โดยเฉพาะในประเด็นคุณภาพของสัญญาณอินเตอร์เน็ต จำนวนผู้ใช้งาน ปัญหาหรืออุปสรรคที่เกิดขึ้นในการเข้าใช้งาน รวมถึงความคิดเห็นและความต้องการของประชาชนด้วย

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16-30 เมษายน 2562
ปักหมุด แวดวงตำรวจไทย ดูทั้งหมด
19 มี.ค. 2562
เสนา 4.0 / 1958 รับหน้าที่เคาะฆ้อง ร้องป่าว...เมื่อก้าวเข้าสู่ปีหมูทองเพียงไม่นานความวุ่นวายในแวดวงตำรวจก็เริ่มขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้...ตามสุภาษิตที่ว่า“อะไรมันจะเกิดมันก็ต้องเกิด”...เมื่อราชกิจจานุเบกษา วันที่ 27 ม.ค.62 เผยแพร่ประกาศเกี่ยวข้อ...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558