ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
พลังงาน / สิ่งแวดล้อม ย้อนกลับ
PTG ดึงเทคโนโลยีเข้ามาใช้ภายในปั้ม หวังยกระดับการบริการที่สะดวกรวดเร็ว
18 ต.ค. 2561

นายพิทักษ์ รัชกิจประการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) หรือ PTG เปิดเผยว่า บริษัทได้นำเทคโนโลยีที่พัฒนาโดยคนไทยเข้ามาเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการของสถานีบริการ พีที ให้มีความสะดวก รวดเร็ว และตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า

“นอกจากเทคโนโลยีจะเข้ามาช่วยในเรื่องของการเพิ่มความสะดวก และรวดเร็วในการให้บริการแล้ว เทคโนโลยีนี้ยังสามารถต่อยอดด้วยการนำข้อมูลมาวิเคราะห์และแปลผล เพื่อส่งมอบประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้าอีกด้วย โดย PTG ให้ความสำคัญกับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างกระบวนการจัดการที่ดี และตอบสนองความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า” นายพิทักษ์ กล่าว

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้ PTG เข้าร่วมลงทุนกับนายวุฒิชัย ปรีพุทธรัตน์ โดยมีการจัดตั้งบริษัท อินโนลิเจนท์ ออโตเมชั่น จำกัด (INA) ซึ่งมีทุนจดทะเบียนอยู่ที่ 5.50 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 55,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท ซึ่ง PTG จะถือหุ้นใน INA จำนวน 33,000 หุ้น หรือคิดเป็น 60% ของทุนจดทะเบียนของ INA โดยการลงทุนดังกล่าวใช้เงินลงทุนทั้งหมด 3.30 ล้านบาท และหลังจากการเข้าร่วมลงทุน INA จะมีสถานะเป็นบริษัทย่อยของ PTG

ขณะที่การเข้าร่วมลงทุนใน INA  เพื่อดำเนินธุรกิจพัฒนาอุปกรณ์ในการสื่อสารข้อมูลภายในสถานีบริการ พีที รวมทั้งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการได้อย่างรวดเร็ว และแม่นยำ เพื่อสามารถสร้างความพึงพอใจในสินค้าและการบริการให้กับลูกค้าได้อย่างสม่ำเสมอ

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16-30 พฤศจิกายน พ.ศ.2561
เศรษฐกิจกับมุมมอง CEO ดูทั้งหมด
09 ก.พ. 2560
รายงานข่าวแจ้งว่า กระทรวงยุติธรรม ของประเทศสหรัฐอเมริกา เผยแพร่รายงานระบุว่า เมื่อวันที่ 3 พ.ย. 2559 บริษัท Bio-Rad ยอมรับข้อเสนอจ่ายค่าปรับเป็นเงิน 55 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพื่อจะได้ไม่ต้องรัฐโทษทางอาญาและแพ่ง ในคดีจ่ายสินบนให้กับเจ้าหน้าที่รัฐในหลายประเทศรว...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558