ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
คุณภาพชีวิต ย้อนกลับ
อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุจัดกิจกรรมรณรงค์ร่วมใจใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก
18 ต.ค. 2561

วันศุกร์ที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ บริเวณลานหน้าอาคารมหานครยิบซั่ม อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ (นางไพรวรรณ พลวัน) พร้อมด้วยราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมกิจการผ้สูงอายุ (ผส.) ดำเนินกิจกรรมรณรงค์ร่วมใจใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก เพื่อลดภาวะโลกร้อน และทำให้โลกน่าอยู่ยิ่งขึ้น 

ผส. มีแนวคิดร่วมลดการใช้ถุงพลาสติกโดยใช้ถุงผ้าแทน เนื่องจากถุงพลาสติกเพียง ๑ ใบ ใช้เวลาการย่อยสลายถึง ๔๕๐ ปี และยังส่งผลกระทบต่อภาวะโลกร้อน จึงได้จัดกิจกรรมรณรงค์ดังกล่าวขึ้น แม้กรมกิจการผู้สูงอายุจะเป็นเพียงองค์กรหนึ่งในสังคม แต่ก็มีความมุ่งมั่นในการให้ความร่วมมือกับการลดปัญหาที่เกิดขึ้นดังกล่าว และชักชวนให้บุคลากรในสังกัด ได้นำถุงผ้ามาใช้แทนถุงพลาสติก โดยจูงใจให้มีการใช้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน

ผส. มุ่งมั่นในการร่วมมอบสิ่งดี ๆ ให้กับสังคม โดยการรณรงค์ดังกล่าว ได้มอบถุงผ้าให้แก่บุคลากรที่ปฏิบัติงานในบริเวณอาคารมหานครยิบซั่มด้วย เพื่อให้ทุกคนร่วมตระหนัก และเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสังคมที่มีคุณภาพต่อไป

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16-30 พฤศจิกายน พ.ศ.2561
เศรษฐกิจกับมุมมอง CEO ดูทั้งหมด
09 ก.พ. 2560
รายงานข่าวแจ้งว่า กระทรวงยุติธรรม ของประเทศสหรัฐอเมริกา เผยแพร่รายงานระบุว่า เมื่อวันที่ 3 พ.ย. 2559 บริษัท Bio-Rad ยอมรับข้อเสนอจ่ายค่าปรับเป็นเงิน 55 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพื่อจะได้ไม่ต้องรัฐโทษทางอาญาและแพ่ง ในคดีจ่ายสินบนให้กับเจ้าหน้าที่รัฐในหลายประเทศรว...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558