ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
คุณภาพชีวิต ย้อนกลับ
อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุจัดกิจกรรมรณรงค์ร่วมใจใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก
18 ต.ค. 2561

วันศุกร์ที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ บริเวณลานหน้าอาคารมหานครยิบซั่ม อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ (นางไพรวรรณ พลวัน) พร้อมด้วยราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมกิจการผ้สูงอายุ (ผส.) ดำเนินกิจกรรมรณรงค์ร่วมใจใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก เพื่อลดภาวะโลกร้อน และทำให้โลกน่าอยู่ยิ่งขึ้น 

ผส. มีแนวคิดร่วมลดการใช้ถุงพลาสติกโดยใช้ถุงผ้าแทน เนื่องจากถุงพลาสติกเพียง ๑ ใบ ใช้เวลาการย่อยสลายถึง ๔๕๐ ปี และยังส่งผลกระทบต่อภาวะโลกร้อน จึงได้จัดกิจกรรมรณรงค์ดังกล่าวขึ้น แม้กรมกิจการผู้สูงอายุจะเป็นเพียงองค์กรหนึ่งในสังคม แต่ก็มีความมุ่งมั่นในการให้ความร่วมมือกับการลดปัญหาที่เกิดขึ้นดังกล่าว และชักชวนให้บุคลากรในสังกัด ได้นำถุงผ้ามาใช้แทนถุงพลาสติก โดยจูงใจให้มีการใช้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน

ผส. มุ่งมั่นในการร่วมมอบสิ่งดี ๆ ให้กับสังคม โดยการรณรงค์ดังกล่าว ได้มอบถุงผ้าให้แก่บุคลากรที่ปฏิบัติงานในบริเวณอาคารมหานครยิบซั่มด้วย เพื่อให้ทุกคนร่วมตระหนัก และเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสังคมที่มีคุณภาพต่อไป

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16-31 พฤษภาคม 2562
ปักหมุด แวดวงตำรวจไทย ดูทั้งหมด
19 มี.ค. 2562
เสนา 4.0 / 1958 รับหน้าที่เคาะฆ้อง ร้องป่าว...เมื่อก้าวเข้าสู่ปีหมูทองเพียงไม่นานความวุ่นวายในแวดวงตำรวจก็เริ่มขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้...ตามสุภาษิตที่ว่า“อะไรมันจะเกิดมันก็ต้องเกิด”...เมื่อราชกิจจานุเบกษา วันที่ 27 ม.ค.62 เผยแพร่ประกาศเกี่ยวข้อ...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558