ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
พลังงาน / สิ่งแวดล้อม ย้อนกลับ
กฟน. เปิดตัวรองผู้ว่าการฯ คณะผู้บริหารชุดใหม่
22 ต.ค. 2561

การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) เปิดตัวรองผู้ว่าการ เป็นคณะผู้บริหารชุดใหม่ หลังจากคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการแต่งตั้ง นายกีรพัฒน์ เจียมเศรษฐ์ ดำรงตำแหน่งผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง (ผู้ว่าการ กฟน.) คนที่ 17  เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมา เพื่อขับเคลื่อนนโยบายในการให้บริการจำหน่ายกระแสไฟฟ้าในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จังหวัดนนทบุรี และจังหวัดสมุทรปราการ ดังนี้

1. นางมาริสา วงศ์ถิรวิทย์ รองผู้ว่าการธุรกิจและบริการ

2. นายสมศักดิ์ วิทย์นลากรณ์ รองผู้ว่าการวิชาการและบริหารพัสดุ

3. นายพงษ์ศักดิ์ ละมูนกิจ รองผู้ว่าการบริการระบบจำหน่าย

4. นายธานี ปาริชาติอินทราณี รองผู้ว่าการการเงิน

5. นายธีระวัฒน์ เทพอำนวยสุข รองผู้ว่าการกิจการองค์กรและสังคม

6. นายเทพศักดิ์ ฐิตะรักษา รองผู้ว่าการปฏิบัติการ

7. นายพงศ์ศักดิ์ ธรรมบวร รองผู้ว่าการบริหารองค์กร

8. นายวันชัย เจียรวัฒนาวิทย์ รองผู้ว่าการเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบสื่อสาร

9. นายวีรวัจน์ บัวทอง รองผู้ว่าการแผนและพัฒนาองค์กร

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16-30 เมษายน 2562
ปักหมุด แวดวงตำรวจไทย ดูทั้งหมด
19 มี.ค. 2562
เสนา 4.0 / 1958 รับหน้าที่เคาะฆ้อง ร้องป่าว...เมื่อก้าวเข้าสู่ปีหมูทองเพียงไม่นานความวุ่นวายในแวดวงตำรวจก็เริ่มขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้...ตามสุภาษิตที่ว่า“อะไรมันจะเกิดมันก็ต้องเกิด”...เมื่อราชกิจจานุเบกษา วันที่ 27 ม.ค.62 เผยแพร่ประกาศเกี่ยวข้อ...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558