ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
พลังงาน / สิ่งแวดล้อม ย้อนกลับ
กฟน. เปิดตัวรองผู้ว่าการฯ คณะผู้บริหารชุดใหม่
22 ต.ค. 2561

การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) เปิดตัวรองผู้ว่าการ เป็นคณะผู้บริหารชุดใหม่ หลังจากคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการแต่งตั้ง นายกีรพัฒน์ เจียมเศรษฐ์ ดำรงตำแหน่งผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง (ผู้ว่าการ กฟน.) คนที่ 17  เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมา เพื่อขับเคลื่อนนโยบายในการให้บริการจำหน่ายกระแสไฟฟ้าในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จังหวัดนนทบุรี และจังหวัดสมุทรปราการ ดังนี้

1. นางมาริสา วงศ์ถิรวิทย์ รองผู้ว่าการธุรกิจและบริการ

2. นายสมศักดิ์ วิทย์นลากรณ์ รองผู้ว่าการวิชาการและบริหารพัสดุ

3. นายพงษ์ศักดิ์ ละมูนกิจ รองผู้ว่าการบริการระบบจำหน่าย

4. นายธานี ปาริชาติอินทราณี รองผู้ว่าการการเงิน

5. นายธีระวัฒน์ เทพอำนวยสุข รองผู้ว่าการกิจการองค์กรและสังคม

6. นายเทพศักดิ์ ฐิตะรักษา รองผู้ว่าการปฏิบัติการ

7. นายพงศ์ศักดิ์ ธรรมบวร รองผู้ว่าการบริหารองค์กร

8. นายวันชัย เจียรวัฒนาวิทย์ รองผู้ว่าการเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบสื่อสาร

9. นายวีรวัจน์ บัวทอง รองผู้ว่าการแผนและพัฒนาองค์กร

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16-30 พฤศจิกายน พ.ศ.2561
เศรษฐกิจกับมุมมอง CEO ดูทั้งหมด
09 ก.พ. 2560
รายงานข่าวแจ้งว่า กระทรวงยุติธรรม ของประเทศสหรัฐอเมริกา เผยแพร่รายงานระบุว่า เมื่อวันที่ 3 พ.ย. 2559 บริษัท Bio-Rad ยอมรับข้อเสนอจ่ายค่าปรับเป็นเงิน 55 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพื่อจะได้ไม่ต้องรัฐโทษทางอาญาและแพ่ง ในคดีจ่ายสินบนให้กับเจ้าหน้าที่รัฐในหลายประเทศรว...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558