ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
ธรรมาภิบาล ย้อนกลับ
ป.ป.ส. ย้ำชัด การพิจารณาลงโทษคดียาเสพติดในอัตราโทษที่น้อยลง ต้องให้ข้อมูลที่สำคัญ จนนำไปสู่การจับกุมตัวการใหญ่เท่านั้น
25 ต.ค. 2561

จากกรณีประธานช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมไลฟ์สดผ่านเฟซบุ๊ค ขอให้สังคมช่วยกันปราบปรามการวิ่งเต้นคดี และการเลิกซื้อใบ 100/2 หรือกรณีผู้ต้องหาให้ข้อมูลเพื่อนำไปสู่การจับกุมเครือข่ายยาเสพติดรายใหญ่ เพื่อขอรับโทษที่เบาลง โดยเรื่องนี้มีตำรวจระดับพันตำรวจเอกวิ่งซื้อใบ 100/2 มีทนายคอยช่วยเหลือ และเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ที่เป็นเครือข่ายช่วยกันวิ่งล้มคดียาเสพติด นั้น

วันที่ 25 ตุลาคม 2561 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สำนักงาน ป.ป.ส.) ขอชี้แจงว่า ผู้ถูกจับสามารถให้ข้อมูลที่สำคัญและเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษ ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 100/2 ต่อพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจ หรือพนักงานสอบสวน เพื่อให้ดำเนินการกับผู้ร่วมกระทำความผิดอื่น รวมถึงดำเนินการกับทรัพย์สินและขยายผลไปสู่ การดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดรายสำคัญและเครือข่ายการค้ายาเสพติด ซึ่งจะต้องดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) ซึ่งได้กำหนดแนวทางการดำเนินการในเรื่องดังกล่าวไว้ หากศาลพิจารณาแล้วเห็นสมควรผู้ถูกจับอาจได้รับการพิจารณาลงโทษน้อยกว่าอัตราโทษขั้นต่ำที่กฎหมายกำหนดไว้สำหรับความผิดนั้นได้ ดังนั้น ในทางตรงกันข้าม หากผู้ถูกจับกุมไม่ได้มีการให้ข้อมูลที่สำคัญและเป็นประโยชน์ต่อเจ้าหน้าที่ เมื่อมีการเสนอเรื่องต่อพนักงานอัยการและศาล ผู้ถูกจับก็ไม่มีสิทธิที่จะได้รับการพิจารณาลงโทษน้อยกว่าอัตราโทษขั้นต่ำที่กฎหมายกำหนดไว้สำหรับความผิดนั้นได้

พร้อมทั้งฝากถึงประชาชน หากพบกรณีที่มีคนรู้จัก ญาติ หรือคนในครอบครัวถูกจับกุม หรือตกเป็นผู้ต้องหาในคดียาเสพติด ขออย่าหลงเชื่อว่าจะมีผู้ใดสามารถช่วยเหลือให้ได้รับการลงโทษที่น้อยลง เพราะหากไม่ได้ให้ข้อมูลที่สำคัญและเป็นประโยชน์อันนำไปสู่การจับกุมผู้กระทำความผิดที่เป็นตัวการหรือนายทุนสำคัญซึ่งอยู่เบื้องหลังการกระทำความผิด ผู้ถูกจับก็จะไม่ได้รับการพิจารณาลงโทษในอัตราโทษที่น้อยลง

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 17 - 31 มีนาคม 2562
ปักหมุด แวดวงตำรวจไทย ดูทั้งหมด
19 มี.ค. 2562
เสนา 4.0 / 1958 รับหน้าที่เคาะฆ้อง ร้องป่าว...เมื่อก้าวเข้าสู่ปีหมูทองเพียงไม่นานความวุ่นวายในแวดวงตำรวจก็เริ่มขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้...ตามสุภาษิตที่ว่า“อะไรมันจะเกิดมันก็ต้องเกิด”...เมื่อราชกิจจานุเบกษา วันที่ 27 ม.ค.62 เผยแพร่ประกาศเกี่ยวข้อ...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558