ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
พลังงาน / สิ่งแวดล้อม ย้อนกลับ
ทส. ชวนใช้ Green-card Application “แอปเดียวเขียวทั่วไทย”
26 ต.ค. 2561

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สส.)
เชิญชวนประชาชนใช้ “แอปเดียวเขียวทั่วไทย (Green-card Application)” สะสมคะแนนจากการซื้อสินค้าหรือบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และนำไปแลกรับสิทธิพิเศษจากผู้ผลิต ร้านค้า และ โรงแรมที่เข้าร่วมรายการ 

นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีนโยบายในการสนับสนุนและส่งเสริมให้ประชาชนมีการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ส่งเสริมและสร้างตลาดของสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมให้เพิ่มมากขึ้น ดังนั้น เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ 
และสร้างความเข้มแข็งให้กับภาคประชาชนในการเลือกบริโภคสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมจึงได้ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พัฒนาแอปพลิเคชัน“แอปเดียวเขียวทั่วไทย (Green-card Application)” เพื่อนำเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์มาเป็นช่องทางในการส่งเสริมการบริโภคสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ใช้คะแนนและสิทธิประโยชน์เป็นแรงจูงใจให้ผู้บริโภคเลือกใช้สินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเป็นแหล่งข้อมูลค้นหาสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตลอดจนเป็นเครื่องมือผลักดันให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม ร้านค้า และโรงแรมมีการพัฒนาสินค้าให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น  
นายรัชฎา กล่าวเพิ่มเติมว่า แอปเดียวเขียวทั่วไทย  (Green Card  Application) เป็นแอปพลิเคชันที่ช่วยในการค้นหาสินค้าและบริการโรงแรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ในธีม 24 Hours Eco Life สามารถสะสมคะแนนจากการซื้อสินค้าหรือบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และนำไปแลกรับสิทธิพิเศษจากผู้ผลิต ร้านค้า และ โรงแรมที่เข้าร่วมรายการ ปัจจุบันมีผู้ใช้บริการแอปเดียวเขียวทั่วไทย จำนวน 3,077 ราย และมีผู้นำเข้า (upload) ใบเสร็จและได้รับอนุมัติคะแนนจำนวน 1,086 รายการ (ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 5 มิถุนายน – 18 ตุลาคม 2561)และเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์แอปพลิเคชันการส่งเสริมการบริโภคและการบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม จึงได้จัดทำสติ๊กเกอร์ประชาสัมพันธ์แอปพลิเคชันติดในรถแท็กซี่และรถตุ๊ก ๆ อย่างละ 100 คัน เพื่อเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการสร้างการรับรู้และให้ประชาชนที่ใช้บริการได้รับทราบและร่วมใช้แอปพลิเคชัน พร้อมจัดกิจกรรมปล่อยขบวนรถประชาสัมพันธ์แอปพลิเคชัน “แอปเดียวเขียวทั่วไทย” (Green-card Application) 

สำหรับขั้นตอนการใช้งานแอปพลิเคชัน สามารถทำได้ ดังนี้ 
1. ดาวน์โหลดและติดตั้งแอปพลิเคชันที่ App Store หรือ Google Play โดยค้นหาคำว่า “green card” ลงทะเบียนการใช้งาน Application 
2. ซื้อสินค้าที่ห้างสรรพสินค้า หรือร้านสะดวกซื้อ ได้ทั่วประเทศ 
3. ถ่ายรูปใบเสร็จที่ซื้อสินค้าหรือใช้บริการโรงแรมที่ร่วมรายการและอัพโหลดในเมนูเพิ่มคะแนน จากนั้นรอรับคะแนนภายใน 24 ชั่วโมง 
4. แลกใช้คะแนน โดยเป็นส่วนลดซื้อสินค้าและบริการโรงแรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่ร่วมรายการ หรือ ลุ้นโชค lucky draw รางวัลใหญ่ทุกเดือน 
แอปเดียวเขียวทั่วไทย  (Green Card  Application) ได้เชื่อมโยงกับกิจกรรม “ทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก” โดยท่านสามารถอัพโหลดรูปใบเสร็จที่ระบุว่าไม่รับถุงพลาสติก หรือนำแก้วน้ำส่วนตัวในการซื้อเครื่องดื่ม จะได้รับ 1 คะแนนต่อใบเสร็จ หรือต่อแก้ว

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16-30 เมษายน 2562
ปักหมุด แวดวงตำรวจไทย ดูทั้งหมด
19 มี.ค. 2562
เสนา 4.0 / 1958 รับหน้าที่เคาะฆ้อง ร้องป่าว...เมื่อก้าวเข้าสู่ปีหมูทองเพียงไม่นานความวุ่นวายในแวดวงตำรวจก็เริ่มขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้...ตามสุภาษิตที่ว่า“อะไรมันจะเกิดมันก็ต้องเกิด”...เมื่อราชกิจจานุเบกษา วันที่ 27 ม.ค.62 เผยแพร่ประกาศเกี่ยวข้อ...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558