ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
เศรษฐกิจชุมชน ย้อนกลับ
ออมสินชวนต่อยอดความมั่งคั่ง เนื่องใน “วันออมแห่งชาติ”
29 ต.ค. 2561

                ธนาคารออมสินขอเชิญชวนประชาชนคนไทย ร่วมตระหนักถึงการประหยัดอดออม เนื่องใน “วันออมแห่งชาติ” ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมส่งเสริมการออมของธนาคารออมสินที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยฝากเงินตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไป รับ “กระปุกออมสินต่อยอดความมั่งคั่ง” (1 ชิ้น ต่อ 1 ราย) ณ ที่ทำการสาขาธนาคารออมสินทุกแห่งทั่วประเทศ ในวันที่ 31 ตุลาคม 2561 เวลาทำการของสาขานั้นๆ (ของแจกมีจำนวนจำกัด) พร้อมกันนี้ธนาคารออมสิน ได้จัดงานวันออมแห่งชาติ ณ ธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่ ภายใต้แนวคิด “ต่อยอดการออมอย่างยั่งยืน” โดยมีการจัดนิทรรศการและการมอบรางวัลให้แก่องค์กรและบุคคลผู้มีวินัยทางการเงิน/การออมดีเด่น

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 17 - 31 มีนาคม 2562
ปักหมุด แวดวงตำรวจไทย ดูทั้งหมด
19 มี.ค. 2562
เสนา 4.0 / 1958 รับหน้าที่เคาะฆ้อง ร้องป่าว...เมื่อก้าวเข้าสู่ปีหมูทองเพียงไม่นานความวุ่นวายในแวดวงตำรวจก็เริ่มขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้...ตามสุภาษิตที่ว่า“อะไรมันจะเกิดมันก็ต้องเกิด”...เมื่อราชกิจจานุเบกษา วันที่ 27 ม.ค.62 เผยแพร่ประกาศเกี่ยวข้อ...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558