ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
เศรษฐกิจชุมชน ย้อนกลับ
ออมสินชวนต่อยอดความมั่งคั่ง เนื่องใน “วันออมแห่งชาติ”
29 ต.ค. 2561

                ธนาคารออมสินขอเชิญชวนประชาชนคนไทย ร่วมตระหนักถึงการประหยัดอดออม เนื่องใน “วันออมแห่งชาติ” ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมส่งเสริมการออมของธนาคารออมสินที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยฝากเงินตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไป รับ “กระปุกออมสินต่อยอดความมั่งคั่ง” (1 ชิ้น ต่อ 1 ราย) ณ ที่ทำการสาขาธนาคารออมสินทุกแห่งทั่วประเทศ ในวันที่ 31 ตุลาคม 2561 เวลาทำการของสาขานั้นๆ (ของแจกมีจำนวนจำกัด) พร้อมกันนี้ธนาคารออมสิน ได้จัดงานวันออมแห่งชาติ ณ ธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่ ภายใต้แนวคิด “ต่อยอดการออมอย่างยั่งยืน” โดยมีการจัดนิทรรศการและการมอบรางวัลให้แก่องค์กรและบุคคลผู้มีวินัยทางการเงิน/การออมดีเด่น

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16-30 พฤศจิกายน พ.ศ.2561
เศรษฐกิจกับมุมมอง CEO ดูทั้งหมด
09 ก.พ. 2560
รายงานข่าวแจ้งว่า กระทรวงยุติธรรม ของประเทศสหรัฐอเมริกา เผยแพร่รายงานระบุว่า เมื่อวันที่ 3 พ.ย. 2559 บริษัท Bio-Rad ยอมรับข้อเสนอจ่ายค่าปรับเป็นเงิน 55 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพื่อจะได้ไม่ต้องรัฐโทษทางอาญาและแพ่ง ในคดีจ่ายสินบนให้กับเจ้าหน้าที่รัฐในหลายประเทศรว...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558