ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
เกษตรนำไทย ย้อนกลับ
กรมฝนหลวงฯ เร่งทำฝนช่วยพื้นที่เกษตร
01 พ.ย. 2561

นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร เปิดเผยว่า กรมฝนหลวงฯได้ขึ้นบินปฏิบัติการฝนหลวงช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรนอกเขตชลประทานตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม – 7 ตุลาคม 2561 รวม 58 จังหวัด มีพื้นที่ที่ได้รับประโยชน์จำนวนทั้งสิ้น 218.20 ล้านไร่ ได้แก่ ภาคเหนือ 27 จังหวัด 76.88 ล้านไร่ ภาคกลาง 15 จังหวัด 31.75 ล้านไร่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 16 จังหวัด 58.38 ล้านไร่ ภาคตะวันออก 7 จังหวัด 20.94 ล้านไร่ และภาคใต้ 4 จังหวัด 30.25 ล้านไร่ รวมทั้งได้ดำเนินการปรับแผนการปฏิบัติการฝนหลวงเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือพื้นที่ประสบปัญหาภัยแล้งและเพิ่มปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างเก็บน้ำและเขื่อนต่างๆ ในช่วงระหว่างวันที่ 20 กันยายน – 31 ตุลาคม 2561 โดยมีเป้าหมายในการเพิ่มปริมาณน้ำทั้งสิ้นจำนวน 156 ลบ.ม.

ปัจจุบันสามารถเพิ่มปริมาณน้ำได้ 67.686 ลบ.ม. เนื่องจากในการปฏิบัติการฝนหลวงช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรที่ร้องขอฝนมีพื้นที่ติดกับแปลงเกษตรที่ส่วนใหญ่กำลังจะเก็บเกี่ยว อาจทำให้เกิดความเสียหายกับเกษตรกรส่วนใหญ่ได้ประกอบกับสภาพอากาศกำลังเปลี่ยนแปลงจากฤดูฝนเข้าสู่ฤดูหนาว ทำให้บริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนเริ่มแผ่ลงมาปกคลุมตอนบนของทั้งภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นระยะๆ ลมชั้นบนเริ่มเปลี่ยนเป็นมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุม จึงทำให้ในหลายพื้นที่มีความชื้นสัมพัทธ์ชั้นบนต่ำซึ่งเป็นอุปสรรคสำคัญ ในการขึ้นบินปฏิบัติการฝนหลวงในช่วงเวลานี้และไม่สามารถขึ้นบินปฏิบัติการได้ในบางวัน

อย่างไรก็ตาม กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ได้กำชับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกคนให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และร่วมกันวิเคราะห์สภาพอากาศ สภาพพื้นที่ ก่อนขึ้นปฏิบัติการทุกครั้ง เพื่อป้องกันข้อผิดพลาด และให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ที่ประจำอยู่ในแต่ละภูมิภาคลงพื้นที่เพื่อสร้างการรับรู้และสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องถึงภารกิจการทำฝนหลวง ปัญหา และอุปสรรคในการดำเนินการทำฝน รวมทั้งรณรงค์ให้ใช้น้ำอย่างประหยัด เพื่อรับมือกับปัญหาภัยแล้งที่กำลังจะมาถึง และขอให้เกษตรกรและประชาชนมั่นใจว่า กรมฝนหลวงและการบินเกษตรจะดำเนินการช่วยเหลือพื้นที่ที่ร้องขอฝนให้อย่างทั่วถึงและพร้อมเคียงข้างประชาชนเพื่อรับมือกับปัญหาภัยแล้งและการขาดแคลนน้ำในพื้นที่ทำการเกษตร โดยจะมุ่งมั่นทุ่มเทอย่างสุดความสามารถในการปฏิบัติภารกิจ

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16-29 กุมภาพันธ์ 2563
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
19 ก.พ. 2563
จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ในบรรดานักการเมืองทั้งหลาย ชื่อหนึ่งที่คุ้นเคยและมักได้ยินมาอย่างสม่ำเสมอก็คือ “จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์” หนึ่งในสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ที่มีบทบาทและลีลาท...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558