ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
เศรษฐกิจชุมชน ย้อนกลับ
คต.ปลดล็อค! ผู้ค้าไทยใช้ Form E กระจายสินค้าส่งขายประเทศภาคี FTA อาเซียนจีน นำไทยก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางด้านโลจิสติกส์ของอาเซียน
02 พ.ย. 2561

กรมการค้าต่างประเทศ ผลักดันการเจรจากับประเทศคู่ค้า ปลดล็อคระเบียบปฏิบัติภายใต้ความตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน-จีน (ACFTA) ช่วยให้ผู้ค้าไทยสามารถนำเข้าสินค้าจากประเทศภาคี ACFTA มาทยอยส่งขายต่อให้กับลูกค้าในประเทศภาคีอื่น โดยใช้ Form E แบบ Movement Certificate เพื่อขอรับสิทธิพิเศษลด/ยกเว้นภาษีนำเข้าประเทศภาคีปลายทางได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เป็นการอำนวยความสะดวก ลดอุปสรรคทางการค้า และส่งเสริมให้ผู้ประกอบการหันมาใช้สิทธิ ACFTA เพิ่มมากขึ้น

นายอดุลย์ โชตินิสากรณ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า กรมฯ ในฐานะหน่วยงานหลักในการออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าภายใต้ความตกลงด้านการค้าต่างๆ รวมถึงมีภารกิจในการกำกับดูแลด้านการค้าต่างประเทศของไทย ได้มีการผลักดันให้มีการปรับปรุงระเบียบที่เป็นอุปสรรคทางการค้าและโลจิสติกส์ โดยเมื่อวันที่ 9-12 ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมา กรมฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เข้าร่วมเจรจาในการประชุมคณะทำงานด้านกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า (ACJC-WGROO) ครั้งที่ 11 ณ นครเฉิงตู สาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อผลักดันให้ที่ประชุมหาข้อสรุปประเด็นการออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า (Form E) แบบ Movement Certification (MC)กรณีนำเข้าสินค้าเป็นล็อตใหญ่เข้ามาทยอยส่งออกเพื่อขายต่อ (Partial Shipment) ซึ่งที่ผ่านมาขาดความชัดเจนว่าสามารถขอ Form E แบบ MC สำหรับการทยอยส่งออกหลายครั้งได้หรือไม่ โดยในการประชุมครั้งนี้ที่ประชุมมีมติว่า ความตกลงฯ ดังกล่าว อนุญาตให้ออกหนังสือรับรอง Form E แบบ Movement Certification (MC)กรณีทยอยส่งออกได้

          นายอดุลย์ฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า Form E แบบ Movement Certification (MC) เป็นข้อกำหนดที่เอื้อให้กับรูปแบบการค้าแบบ ซื้อมา-ขายไป” กล่าวคือกรณีของประเทศไทย ผู้ค้าไทยสามารถนำเข้าสินค้าที่ได้ถิ่นกำเนิดจากประเทศภาคีหนึ่งมาขายต่อโดยการส่งออก (re-export) ไปยังประเทศภาคีอื่น ได้แก่ จีน และประเทศสมาชิกอาเซียนอื่นๆ อีก 9 ประเทศ โดยยังคงได้รับสิทธิพิเศษในการลด/ยกเว้นภาษีขาเข้าประเทศปลายทาง เป็นแต้มต่อในการขายสินค้า และนับเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการสร้างรายได้ให้กับประเทศ ซึ่งเป็นการพัฒนาธุรกิจจากภาคการผลิตก้าวสู่ภาคบริการที่สร้างมูลค่าเพิ่มได้มากยิ่งขึ้น

          รูปแบบการค้าในปัจจุบันได้เปลี่ยนแปลงไป ความสามารถในการแข่งขันด้านการขายสินค้าไปยังตลาดต่างประเทศไม่ได้ขึ้นอยู่กับคุณภาพของสินค้าเพียงอย่างเดียว แต่ยังต้องอาศัยการบริหารจัดการด้านโลจิสติกส์ที่มีประสิทธิภาพเพื่อลดต้นทุนในการกระจายสินค้าไปถึงมือลูกค้าด้วย ส่งผลให้ผู้ประกอบการที่มีเครือข่ายทางการค้าและมีศักยภาพด้านโลจิสติกส์มีความได้เปรียบ และในบางกรณีสามารถสร้างรายได้โดยไม่ต้องผลิตสินค้าด้วยตนเองเพียงเปลี่ยนบทบาทจากการเป็นผู้ผลิตมาเป็นผู้กระจายสินค้า ดังเช่นโมเดลธุรกิจของประเทศสิงคโปร์ นอกจากนี้ ประเทศไทยยังมีข้อได้เปรียบทางภูมิศาสตร์ในการเป็นศูนย์กลางด้านโลจิสติกส์ของอาเซียน กรมฯ จึงพยายามผลักดันและพัฒนาโลจิสติกส์ของไทยให้เข้มแข็งเพื่อไม่ให้ผู้ประกอบการไทยเสียเปรียบในการแข่งขันในเวทีการค้าระหว่างประเทศ

          ทั้งนี้ หากผู้ประกอบการมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการค้าต่างประเทศ สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วน 1385 หรือเว็บไซต์กรมการค้าต่างประเทศwww.dft.go.th

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16-30 เมษายน 2562
ปักหมุด แวดวงตำรวจไทย ดูทั้งหมด
19 มี.ค. 2562
เสนา 4.0 / 1958 รับหน้าที่เคาะฆ้อง ร้องป่าว...เมื่อก้าวเข้าสู่ปีหมูทองเพียงไม่นานความวุ่นวายในแวดวงตำรวจก็เริ่มขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้...ตามสุภาษิตที่ว่า“อะไรมันจะเกิดมันก็ต้องเกิด”...เมื่อราชกิจจานุเบกษา วันที่ 27 ม.ค.62 เผยแพร่ประกาศเกี่ยวข้อ...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558