ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
ธรรมาภิบาล ย้อนกลับ
ทบ.ชี้ไม่ควรเทียบราคา ฮ. AW 139
05 พ.ย. 2561

ทบ.ชี้ไม่ควรเทียบราคา ฮ. AW 139 ที่ใช้ในราชการทหารกับ ฮ. พลเรือน ระบุขีดความสามารถ และอุปกรณ์แตกต่างกัน ยันจัดหาด้วยราคาที่เหมาะสม

ตามที่มีบุคคลออกมากล่าวถึงการจัดซื้อเฮลิคอปเตอร์ตระกูล AW  ของกองทัพบก โดยนำไปเปรียบเทียบกับเฮลิคอปเตอร์ที่ประสบอุบัติเหตุ ในประเด็นราคาของอากาศยาน ซึ่งเป็นการนำเสนอข้อมูลที่ไม่ตรงกับความเป็นจริง อาจมองได้ว่าเป็นการกล่าวหากองทัพบก อีกทั้งดูเป็นการไม่น่าจะเหมาะสม ที่นำเอาเหตุการณ์ที่มีผู้เสียชีวิต   มาเชื่อมโยงกับการจัดซื้อเฮลิคอปเตอร์ของกองทัพบก   ในข้อเท็จจริง  กองทัพบกได้ดำเนินการจัดหาเฮลิคอปเตอร์ AW139 และเฮลิคอปเตอร์ AW149  ตามความจำเป็นของภารกิจ  ผ่านขั้นตอนและกระบวนการจัดซื้อจัดหา ตามระเบียบของทางราชการ  และอากาศยานยังคงสามารถปฏิบัติภารกิจได้ตามปกติ 
   ขอเรียนว่า เฮลิคอปเตอร์ AW139 และ เฮลิคอปเตอร์ AW149 ของกองทัพบก ไม่สามารถนำอากาศยานทั้ง 2 ประเภท ไปเปรียบเทียบกับเฮลิคอปเตอร์ AW169  ที่ประสบอุบัติเหตุตามที่เป็นข่าวได้    โดยเฉพาะในเรื่องราคา เพราะมีองค์ประกอบของเฮลิคอปเตอร์แตกต่างกัน ทั้งด้านขนาดของอากาศยาน ขนาดเครื่องยนต์   เพดานบิน น้ำหนักบรรทุก  ความเร็วในการบิน   ระบบนำทาง  ระบบรักษาความปลอดภัย  ที่นั่งนักบิน จำนวนนักบินและผู้โดยสาร  ระยะเวลาและระยะทางการบินสูงสุด  อุปกรณ์เสริมอื่นๆ เป็นต้น อีกทั้ง คุณลักษณะในการนำไปใช้งานก็แตกต่างกันเฮลิคอปเตอร์ AW139 และ AW149   ของกองทัพบก ที่กองทัพบกนำมาประจำการนั้น เพื่อใช้ในปฏิบัติการทางการทหาร (Military Type)   ซึ่งมีความแตกต่างกับ  AW169  ที่เป็นเฮลิคอปเตอร์ที่มีขนาดเล็กกว่ามาก และบริษัทผู้ผลิต ผลิตขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของภาคพลเรือน  (Civilian Type) ทั้งนี้ ด้วยขนาดขีดความสามารถ และอุปกรณ์เสริมที่จำเป็นต่อการใช้ปฏิบัติภารกิจทางทหารแตกต่างกัน ตามที่ได้ชี้แจงในขั้นต้น ทำให้เฮลิคอปเตอร์ที่ใช้ในภารกิจทางทหารมีราคาแตกต่างกับเฮลิคอปเตอร์ทั่วไป  
   
ทั้งนี้ในปี 2557 กองทัพบกได้จัดหาเฮลิคอปเตอร์ AW139  สำหรับภารกิจบุคคลสำคัญ  โดยมีการจัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมอุปกรณ์ประกอบและสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นแบบ Total Package ประกอบด้วยการปรับปรุงแผนที่เดินอากาศ เครื่องมือพิเศษสำหรับซ่อมระบบใบพัด  การเพิ่มระบบการบินอัตโนมัติ และหลักสูตรการอบรมนักบินและช่างเพิ่มเติม เป็นต้น การจัดซื้อแบบ Total Package ในครั้งนี้ได้เพิ่มระยะเวลาของการสนับสนุนชิ้นส่วนซ่อมและการบำรุงรักษาจาก 2 ปี เป็น 4 ปี อีกด้วย ทำให้ราคาในการจัดซื้อในครั้งนี้แตกต่างกับการจัดซื้อที่ผ่านมา  อย่างไรก็ตามในการจัดหาเฮลิคอปเตอร์ของกองทัพบกทุกครั้งจะรวมถึงการฝึกนักบินและช่าง ชิ้นส่วนซ่อมควบคู่ เครื่องมือซ่อมบำรุง  บริภัณฑ์ภาคพื้น และอุปกรณ์เพิ่มเติมด้วย เพื่อให้สามารถคงสภาพของอากาศยาน พร้อมปฏิบัติภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ  จึงทำให้มีราคาการจัดซื้อแตกต่างกับการจัดซื้อเฉพาะเครื่องเปล่า 
   
กรณีการเปรียบเทียบราคา ด้วยการนำเอาวงเงิน งบประมาณของโครงการจัดหาเฮลิคอปเตอร์ แล้วมาหารแบ่งเป็นจำนวนลำ แล้วระบุว่าเป็นราคาของเฮลิคอปเตอร์นั้น ดูจะเป็นลักษณะข้อมูลที่หยาบเกินไป ทำให้ข้อเท็จจริงผิดจากความจริงไปมาก อีกทั้ง การนำเรื่องเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบนั้น หากเป็นช่องทางที่เป็นไปตามกลไกการตรวจสอบของภาครัฐ  กองทัพบกก็พร้อมที่จะให้ข้อเท็จจริงและขอยืนยันในกระบวนการจัดซื้อจัดหาอากาศยานที่ได้ดำเนินการอย่างตรงไปตรงมา  ตามระเบียบและกฎหมาย ยึดประโยชน์สูงสุดในเรื่องความคุ้มค่าของการใช้งานเป็นสำคัญ

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16-30 เมษายน 2562
ปักหมุด แวดวงตำรวจไทย ดูทั้งหมด
19 มี.ค. 2562
เสนา 4.0 / 1958 รับหน้าที่เคาะฆ้อง ร้องป่าว...เมื่อก้าวเข้าสู่ปีหมูทองเพียงไม่นานความวุ่นวายในแวดวงตำรวจก็เริ่มขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้...ตามสุภาษิตที่ว่า“อะไรมันจะเกิดมันก็ต้องเกิด”...เมื่อราชกิจจานุเบกษา วันที่ 27 ม.ค.62 เผยแพร่ประกาศเกี่ยวข้อ...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558