ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
ธรรมาภิบาล ย้อนกลับ
คสช.หนุนสร้างพลังจิตอาสาของประชาชน ร่วมบูรณาการขับเคลื่อนพัฒนาด่านชายแดน จ.พะเยา ไม่หยุดต้านยาเสพติดที่แนวชายแดนพร้อมเร่งขจัดแหล่งค้า แหล่งพักยาพื้นที่ตอนใน
05 พ.ย. 2561

พลเอก อภิรัชต์  คงสมพงษ์  เลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ยังคงให้ความสำคัญกับแนวทางจิตอาสาพระราชทาน ย้ำให้ทุกภาคส่วนปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราโชบาย เน้นการสร้างและส่งเสริมให้ประชาชนมีจิตสำนึก มีวินัย 

มีพลังในการดูแลชุมชนที่อยู่อาศัย เป็นจิตสำนึกแห่งความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม โดยมีส่วนราชการเป็นต้นแบบ และให้การสนับสนุนในกิจกรรมจิตอาสาต่างๆ อย่างต่อเนื่อง

​​สำหรับงานสนับสนุนนโยบายรัฐบาล โดยเฉพาะการพัฒนาพื้นที่เพื่อความมั่นคง ล่าสุด จากการที่รัฐบาลมีนโยบายพัฒนาด่านชายแดนบ้านฮวก จ.พะเยา นั้น กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย จะบูรณาการร่วมกับทางจังหวัดและส่วนราชการในพื้นที่ ดำเนินการตามกรอบแนวทางการพัฒนาที่รัฐบาลกำหนดไว้ และป้องกันมิให้เกิดผลกระทบใดๆ ทั้งต่องานด้านความมั่นคงและสภาพการดำเนินชีวิตของพี่น้องประชาชน 

ส่วนการเดินหน้าสกัดกั้นยาเสพติดและอาวุธสงครามในพื้นที่ชายแดนนั้น เลขาธิการ คสช.ระบุว่าได้เห็นความทุ่มเทของเจ้าหน้าที่และปรากฏผลการจับกุมอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งยังคงต้องเข้มข้นในมาตรการที่ดำเนินการอยู่รวมทั้งงานด้านการข่าว นอกจากนี้ หน่วยงานด้านความมั่นคงต้องเร่งปราบปรามในพื้นที่ภายใน เน้นการตรวจค้นแหล่งพักและแหล่งจำหน่ายยาเสพติด ซึ่งการดำเนินการควบคู่ทั้งสกัดกั้นจากนอกประเทศและกวาดล้างในพื้นที่ภายใน จะทำให้การแก้ปัญหายาเสพติดเกิดผลสัมฤทธิ์เป็นรูปธรรม สังคมจะมีความปลอดภัยและสงบสุข

​การประชุมวันนี้ เลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ยังได้ย้ำให้ทุกหน่วยงานศึกษาและเตรียมการในส่วนงานที่ตนเองรับผิดชอบให้สอดคล้องกับกรอบระยะเวลาการเตรียมการเลือกตั้งของประเทศ  ทั้งการสนับสนุนการเลือกตั้งในระดับต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น ควบคู่ไปกับการขับเคลื่อนงานตามภารกิจของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ โดยเฉพาะการดูแลความสงบเรียบร้อย เพื่อสร้างบรรยากาศที่อำนวยต่อการเดินหน้าประเทศอย่างดีที่สุด

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16-30 พฤศจิกายน พ.ศ.2561
เศรษฐกิจกับมุมมอง CEO ดูทั้งหมด
09 ก.พ. 2560
รายงานข่าวแจ้งว่า กระทรวงยุติธรรม ของประเทศสหรัฐอเมริกา เผยแพร่รายงานระบุว่า เมื่อวันที่ 3 พ.ย. 2559 บริษัท Bio-Rad ยอมรับข้อเสนอจ่ายค่าปรับเป็นเงิน 55 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพื่อจะได้ไม่ต้องรัฐโทษทางอาญาและแพ่ง ในคดีจ่ายสินบนให้กับเจ้าหน้าที่รัฐในหลายประเทศรว...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558