ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
คุณภาพชีวิต ย้อนกลับ
กรมควบคุมโรค ร่วมกับเครือข่าย จัดกิจกรรม “วันสุขภาพหนึ่งเดียวโลก” เพื่อเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุม การติดต่อของโรคระหว่าง คน สัตว์ และสัตว์ป่า
05 พ.ย. 2561

แพทย์หญิงจุไร วงศ์สวัสดิ์ นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรค พร้อมด้วยนายสัตวแพทย์จีระศักดิ์   พิพัฒนพงศ์โสภณ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ดร.กาญจนา นิตยะ ผู้อำนวยการสำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า ดร.แสงเดือนมูลสม ผู้แทนเครือข่ายมหาวิทยาลัยสุขภาพหนึ่งเดียวประเทศไทย Dr.John MacArthur ผู้อำนวยการศูนย์ความร่วมมือไทย-สหรัฐ ด้านสาธารณสุข ร่วมกับศูนย์ประสานงานเครือข่ายสุขภาพหนึ่งเดียว และเครือข่ายพันธมิตรสุขภาพหนึ่งเดียวทุกภาคส่วน ร่วมเปิดงานกิจกรรมวันสุขภาพหนึ่งเดียวโลก หรือ Global One Health Day 2018 ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา ที่ศูนย์การค้าสยามสแควร์วัน กรุงเทพฯ 

กิจกรรมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน ให้มีความเข้มแข็ง เชื่อมโยงกัน และมีศักยภาพในการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรค แบบบูรณาการภายใต้แนวคิดสุขภาพหนึ่งเดียว หรือ One Health ซึ่งมีความสำคัญในการกำหนดทิศทาง นโยบาย และประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพคน สัตว์ สัตว์ป่า โดยเน้นการทำงานร่วมกันระหว่างภาคส่วนอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน ต่อไป .....

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16-30 เมษายน 2562
ปักหมุด แวดวงตำรวจไทย ดูทั้งหมด
19 มี.ค. 2562
เสนา 4.0 / 1958 รับหน้าที่เคาะฆ้อง ร้องป่าว...เมื่อก้าวเข้าสู่ปีหมูทองเพียงไม่นานความวุ่นวายในแวดวงตำรวจก็เริ่มขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้...ตามสุภาษิตที่ว่า“อะไรมันจะเกิดมันก็ต้องเกิด”...เมื่อราชกิจจานุเบกษา วันที่ 27 ม.ค.62 เผยแพร่ประกาศเกี่ยวข้อ...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558