ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
พลังงาน / สิ่งแวดล้อม ย้อนกลับ
BBGI พร้อมสนับสนุนนโยบายรัฐในการเพิ่มสัดส่วนผสม B100
07 พ.ย. 2561

นายพงษ์ชัย ชัยจิรวิวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บีบีจีไอ จำกัด (มหาชน) (BBGI) กลุ่มบริษัทผู้ผลิตพลังงานชีวภาพ และเป็นบริษัทในกลุ่ม บริษัท บางจากคอร์ปอร์เรชั่น จำกัด (มหาชน) (BCP) เปิดเผยว่า จากสถานการณ์ปัญหาราคาน้ำมันปาล์มตกต่ำในปัจจุบัน ส่งผลให้ราคาน้ำมันไบโอดีเซลใกล้เคียงกับราคาน้ำมันดีเซลหน้าโรงกลั่น ที่ไม่รวมภาษีและกองทุนต่าง ๆ ดังนั้นการเพิ่มสัดส่วนการผสมน้ำมันไบโอดีเซลให้มากขึ้นจากปัจจุบัน ในสัดส่วนร้อยละ 7 เป็นร้อยละ 10 หรือร้อยละ 20 จะไม่ทำให้มีผลกระทบด้านราคาต่อผู้บริโภค ทั้งนี้ภาครัฐควรเร่งกำหนดคุณสมบัติน้ำมันไบโอดีเซลเพื่อรองรับสัดส่วนการผสม

ที่จะเพิ่มขึ้นในส่วนของ BBGI มีความพร้อมในการปรับกระบวนการผลิตเพื่อรองรับคุณสมบัติของน้ำมันไบโอดีเซลที่จะเปลี่ยนไป ซึ่งจะมีต้นทุนการผลิตเพิ่มขึ้นบ้าง แต่จะมีผลดีในระยะยาว ที่จะช่วยให้การใช้ไบโอดีเซลในประเทศเพิ่มขึ้นได้ โดยไม่มีผลกระทบต่อเครื่องยนต์และสิ่งแวดล้อม

ปัจจุบันมีปริมาณน้ำมันปาล์มดิบในประเทศออกสู่ตลาดสูงเมื่อเทียบกับความต้องการใช้ทั้งภาคบริโภคและภาคพลังงาน ในขณะที่ราคาน้ำมันปาล์มดิบโลกก็อยู่ในภาวะตกต่ำเช่นกัน ทำให้ไม่สามารถส่งออกน้ำมันปาล์มดิบได้ กระทบต่อสต๊อกน้ำมันปาล์มดิบเพิ่มขึ้นเดือนละประมาณ 30,000 - 40,000 ตัน และส่งผลให้สต๊อกน้ำมันปาล์มในประเทศอยู่ในระดับ 400,000 ตัน เมื่อเทียบกับปริมาณสต๊อกน้ำมันปาล์มดิบของประเทศที่ควรจะเป็นที่ 250,000 ตัน ทั้งนี้ทุก ๆ ร้อยละ 1 ของการเพิ่มสัดส่วนการผสมน้ำมันไบโอดีเซล จะสามารถดูดซับปริมาณน้ำมันปาล์มดิบส่วนเกินได้ประมาณ 15,000 ตันต่อเดือน

“ในฐานะภาคเอกชนที่เป็นผู้ผลิตไบโอดีเซลเรามีความเห็นว่า การเพิ่มสัดส่วนการผสมน้ำมันไบโอดีเซลให้มากขึ้น เป็นการกระตุ้นความต้องการใช้น้ำมันปาล์มภายในประเทศ ทดแทนการส่งออก อันจะส่งผลดีต่อการสร้างเสถียรภาพทางราคาของน้ำมันปาล์มดิบในระยะยาว รวมทั้งยังเป็นการช่วยลดเงินตราที่จะออกนอกประเทศอีกด้วย” นายนายพงษ์ชัยกล่าว

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16-30 พฤศจิกายน พ.ศ.2561
เศรษฐกิจกับมุมมอง CEO ดูทั้งหมด
09 ก.พ. 2560
รายงานข่าวแจ้งว่า กระทรวงยุติธรรม ของประเทศสหรัฐอเมริกา เผยแพร่รายงานระบุว่า เมื่อวันที่ 3 พ.ย. 2559 บริษัท Bio-Rad ยอมรับข้อเสนอจ่ายค่าปรับเป็นเงิน 55 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพื่อจะได้ไม่ต้องรัฐโทษทางอาญาและแพ่ง ในคดีจ่ายสินบนให้กับเจ้าหน้าที่รัฐในหลายประเทศรว...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558