ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
ธรรมาภิบาล ย้อนกลับ
คสช. เร่งใช้ยางพาราหนุนมาตรการรัฐช่วยชาวสวนยาง เดินหน้าเชิญชวนประชาชนร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ทุกพื้นที่
26 พ.ย. 2561

การประชุมสำนักเลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ในวันนี้ พลเอก กู้เกียรติ ศรีนาคา รองเลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เป็นประธาน ได้ให้ความสำคัญกับการสนับสนุนโยบายช่วยเหลือเกษตรกรของรัฐ โดยกำชับให้ทุกส่วนงานเดินหน้าสนับสนุนนโยบายดังกล่าวอย่างเต็มที่  ล่าสุด รัฐบาลออกมาตรการแก้ไขปัญหายางพาราเร่งด่วนให้หน่วยงานต่างๆ ของภาครัฐส่งเสริมการใช้ยางพาราและผลิตภัณฑ์ในทุกรูปแบบนั้น รองเลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติ กำชับให้เร่งดำเนินการตามมาตรการดังกล่าวโดยเร็วที่สุด หวังให้เกิดผลเป็นรูปธรรม เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกร ขณะเดียวกันให้พิจารณามาตรการอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องดังกล่าว โดยเฉพาะการสร้างการมีส่วนร่วมหรือความร่วมมือจากภาคส่วนต่างๆ ที่จะช่วยส่งเสริมให้เกิดความยั่งยืนกับวงการยางพาราของไทยด้วย

สำหรับการสกัดกั้นยาเสพติดของกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย และหน่วยงานด้านความมั่นคงที่ปรากฏผลเป็นรูปธรรมอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคเหนือและภาคใต้ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ จะยังคงเดินหน้าในมาตรการดังกล่าวต่อไป ซึ่งรองเลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ย้ำให้ในทุกกองทัพภาคเข้มงวดสกัดกั้นยาเสพติดและอาวุธสงคราม รวมถึงสินค้าเกษตรที่ลักลอบเข้าในประเทศ โดยให้ดำเนินการทั้งในพื้นที่ตอนในและบริเวณแนวชายแดน รวมถึงขยายผลการจับกุมในทุกปฏิบัติการ เพื่อสืบค้นไปยังต้นตอของการกระทำผิดกฎหมายตามแนวทางที่ได้กำหนดไว้แล้ว นอกจากนี้ให้มีการประเมินและวิเคราะห์ผลการปฏิบัติด้วย เพื่อนำไปพิจารณาปรับรูปแบบมาตรการให้สอดคล้องกับภาพรวมของสถานการณ์ต่อไป

อย่างไรก็ตามในขณะนี้กิจกรรมจิตอาสาเป็นเรื่องที่ทุกภาคส่วน พร้อมใจกันดำเนินการในเกือบทุกพื้นที่  โดยมีความสอดคล้องกับวัฒนธรรมท้องถิ่น หรือเทศกาลงานสำคัญ ซึ่งรองเลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้มอบให้ทุกหน่วยงานในแต่ละพื้นที่ให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรมจิตอาสา ทั้งเรื่องการพัฒนาชุมชน พัฒนาสิ่งแวดล้อม  พร้อมเชิญชวนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาพื้นที่สาธารณประโยชน์ต่างๆ อย่างกว้างขวาง เพื่อสร้างความรัก ความสามัคคี และเป็นการพัฒนาบ้านเมืองให้สะอาดเรียบร้อย อันจะส่งผลต่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนต่อไป

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16-30 กันยายน พ.ศ.2561
เศรษฐกิจกับมุมมอง CEO ดูทั้งหมด
09 ก.พ. 2560
รายงานข่าวแจ้งว่า กระทรวงยุติธรรม ของประเทศสหรัฐอเมริกา เผยแพร่รายงานระบุว่า เมื่อวันที่ 3 พ.ย. 2559 บริษัท Bio-Rad ยอมรับข้อเสนอจ่ายค่าปรับเป็นเงิน 55 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพื่อจะได้ไม่ต้องรัฐโทษทางอาญาและแพ่ง ในคดีจ่ายสินบนให้กับเจ้าหน้าที่รัฐในหลายประเทศรว...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558