ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
พลังงาน / สิ่งแวดล้อม ย้อนกลับ
พพ. ประกาศ 25 รางวัล บ้านจัดสรรและออกแบบบ้านสายอนุรักษ์พลังงานปี 61 การันตีมาตรฐานสู่เลือกใหม่สำหรับคนรักสิ่งแวดล้อม
30 พ.ย. 2561

             กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ประกาศมอบโล่รางวัลเกียรติยศให้กับผู้ได้รับรางวัล จำนวน 25 รางวัล  จากการประกวดบ้านจัดสรรอนุรักษ์พลังงานดีเด่น ปี  2561  โดย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน นายศิริ จิระพงษ์พันธ์  เป็นประธาน โดยการจัดงานในครั้งนี้กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ต้องการสะท้อนถึงการให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์พลังงานในบ้านอยู่อาศัยที่ถือเป็นสิ่งพื้นฐานในการดำรงชีวิตของประชาชน  และดำเนินการส่งเสริมให้บ้านอยู่อาศัยสามารถประหยัดพลังงานอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งหวังให้ผู้ประกอบการมีความรู้ความเข้าใจและสามารถนำแนวคิดดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ในการสร้างบ้านประหยัดพลังงานสู่ผู้บริโภค จึงได้ริเริ่มจัดการประกวดบ้านจัดสรรอนุรักษ์พลังงานดีเด่นขึ้นครั้งแรกในปี 2548 และจัดการประกวดต่อเนื่องมาในปี 2550, 2551, 2557, 2559, 2560 ตามลำดับ จากผลสำเร็จในภาพรวมของโครงการตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบันมีผู้ส่งผลงานเข้าประกวดทั้งหมดรวมทั้งสิ้น 455 ผลงาน และมีผู้รับรางวัลรวมถึง 87 รางวัล  สามารถกระตุ้นให้ผู้ประกอบการด้านอสังหาริมทรัพย์เข้ามามีส่วนร่วมเกินกว่า 98 ราย

             นายศิริ  จิระพงษ์พันธ์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน  กล่าวว่า  ปัจจุบันมีการเติบโตในภาคที่อยู่อาศัยอย่างต่อเนื่อง  และมีสัดส่วนการใช้พลังงานประมาณร้อยละ 15 ของการใช้พลังงานของประเทศ ซึ่งหากกล่าวในเรื่องของพลังงานแล้วถือเป็นหน้าที่ของกระทรวงพลังงานในการจัดหาและส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  การใช้พลังงานในบ้านอยู่อาศัยนั้นเกิดจากองค์ประกอบหลายส่วนไม่ว่าจะเป็นการใช้อุปกรณ์อำนวยความสะดวกต่างๆ การปรับสภาพแวดล้อมที่ดีในการอยู่อาศัย เช่น การใช้เครื่องปรับอากาศ  โดยเฉพาะประเทศไทยที่อยู่ในภูมิอากาศเขตร้อนชื้น จึงต้องคำนึงถึงวิธีการทำให้บ้านเย็นสบายซึ่งคนส่วนใหญ่มักจะคิดถึงการติดตั้งเครื่องปรับอากาศเป็นอันดับแรก ทำให้บ้านต้องใช้พลังงานมากโดยเฉพาะพลังงานไฟฟ้าและกลายเป็นภาระค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือนด้วย แต่โดยแท้จริงแล้ว การสร้างบ้านให้อยู่สบายสามารถทำได้โดยไม่ต้องพึ่งพาระบบปรับอากาศมากเกินไป  โดยเริ่มตั้งแต่การออกแบบบ้านที่ถูกต้อง  การจัดวางตำแหน่งและทิศทางให้เหมาะสมกับภูมิอากาศและสภาพแวดล้อม  มีการใช้ประโยชน์จากลมและแสงธรรมชาติ  การเลือกใช้วัสดุที่ช่วยประหยัดพลังงาน  เช่น ฉนวนกันความร้อน สิ่งเหล่านี้นำไปสู่แนวคิดเรื่องบ้านประหยัดพลังงานซึ่งเป็นบ้านที่มีความน่าอยู่และลดการใช้พลังงานลงด้วย  เพราะบ้านประหยัดพลังงานจะสามารถลดการใช้พลังงานลงได้ถึง 20% ขึ้นไป และสามารถคืนทุนได้ภายใน 3-5 ปี กระทรวงพลังงานเองมีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในบ้านอยู่อาศัยอย่างต่อเนื่องและส่งเสริมกิจกรรมเรื่องบ้านให้มีความหลากหลายมากขึ้น

          สำหรับผู้เข้าประกวดบ้านจัดสรรอนุรักษ์พลังงานดีเด่นในปี 2561 มีผู้สนใจจำนวนมาก โดยมีทั้งสิ้น 120 ผลงาน  แบ่งเป็นประเภทบ้านเดี่ยวและทาวน์เฮาส์  จำนวน 100 แบบ และประเภทโครงการจัดสรร จำนวน 20 โครงการ ซึ่งคัดเหลือ 25 รางวัล ประกอบด้วยรางวัลประเภทบ้าน 22 รางวัลและรางวัลประเภทโครงการจัดสรร 3 รางวัล โดยในการพิจารณาตัดสินได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานต่าง ๆ ซึ่งภายหลังจากการมอบรางวัลบ้านจัดสรรอนุรักษ์พลังงานดีเด่นในวันนี้แล้วจะได้มีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลงานของท่านทั้งหลายให้ประชาชนได้ทราบในวงกว้างต่อไป

             “นอกจากการประกวดในครั้งนี้แล้ว ทางเรายังมีมาตรการส่งเสริมให้อนุรักษ์พลังงานในมิติอื่นๆ โดยทางกรมพัฒนาพลังงานทดแทน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เน้นมาตรการเบอร์ 5 ติดดาว ซึ่งจะมีระบบเซ็นเซอร์ควบคุมที่แม่นยำกว่า เบอร์ 5 ปกติ ส่งผลให้ช่วยประหยัดพลังงานกว่า 10-20% ซึ่งจะออกเป็นกฎระเบียบที่เครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชิ้นในบ้านจะต้องผ่านมาตรฐานนี้”  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน กล่าวปิดท้าย

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 1-15 พฤษภาคม 2562
ปักหมุด แวดวงตำรวจไทย ดูทั้งหมด
19 มี.ค. 2562
เสนา 4.0 / 1958 รับหน้าที่เคาะฆ้อง ร้องป่าว...เมื่อก้าวเข้าสู่ปีหมูทองเพียงไม่นานความวุ่นวายในแวดวงตำรวจก็เริ่มขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้...ตามสุภาษิตที่ว่า“อะไรมันจะเกิดมันก็ต้องเกิด”...เมื่อราชกิจจานุเบกษา วันที่ 27 ม.ค.62 เผยแพร่ประกาศเกี่ยวข้อ...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558