ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
เกษตรนำไทย ย้อนกลับ
หนุนจักรกลการเกษตรช่วยทดแทนแรงงาน
06 ธ.ค. 2561

นางอัญชนา ตราโช รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า สศก. ได้ติดตามโครงการส่งเสริมการให้บริการเครื่องจักรกล ทางการเกษตรทดแทนแรงงานเกษตร ปี 2561 ซึ่งภาครัฐได้สนับสนุนเงินอุดหนุนแก่สหกรณ์ร้อยละ 70 และสหกรณ์สมทบเพิ่มอีกร้อยละ 30 เพื่อจัดหาเครื่องจักรกลทางการเกษตรให้สหกรณ์ 53 แห่ง โดย สศก. ได้สุ่มตรวจ 4 แห่ง ได้แก่ สหกรณ์โคนม มวกเหล็ก สหกรณ์โคนมเชียงราย สหกรณ์โคนมผาตั้ง และสหกรณ์โคนมลำพูน พบว่า

สหกรณ์โคนมมวกเหล็ก จ.สระบุรี ขอรับการสนับสนุนรถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้าก้านสูง 2 ตัน 1 คัน โดยได้รับเงินอุดหนุน 883,820 บาท และสหกรณ์สมทบ 378,780 บาท รวม 1,262,600 บาท ส่งผลให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สหกรณ์สามารถขนนมได้เพิ่มขึ้นเท่าตัว โดยส่งได้ 150,000 กล่อง/วัน หรือ 39 ล้านกล่อง/ปี จากเดิมที่เคยขนได้ 75,000 กล่อง/วัน หรือ19.5 ล้านกล่อง/ปี

นอกจากนี้ ยังขอรับการสนับสนุนเครื่องชั่งรถบรรทุก ขนาด 50 ตัน โดยได้รับเงินอุดหนุน จากรัฐ 385,000 บาท และสหกรณ์สมทบ 165,000 บาท รวม 550,000 บาท เพื่อนำไปใช้งานที่จุด รับนม ณ ศูนย์มิตรภาพ ทำให้สามารถรักษาคุณภาพนมได้ดีขึ้น จากเดิมที่ต้องไปชั่งน้ำหนักที่ศูนย์ มวกเหล็ก ซึ่งห่างไกล

สหกรณ์โคนมเชียงราย จ.เชียงราย ขอรับการสนับสนุน เครื่องบรรจุนมพาสเจอไรซ์ 3 เครื่อง โดยได้รับเงินอุดหนุน 1,050,000 บาท และสหกรณ์สมทบ 873,000 บาท รวม 1,923,000 บาท ส่งผลให้กำลังการผลิตเพิ่มขึ้นเท่าตัว สามารถผลิตนมบรรจุถุงได้ 2 ตัน ในเวลา 1 ชม.

สหกรณ์โคนมผาตั้ง จ.เชียงใหม่ ขอรับการสนับสนุนโกดังเก็บสินค้า ขนาด 800 ตารางเมตร โดยได้รับการสนับสนุน 713,300 บาท และสหกรณ์จ่ายสมทบ 307,700 บาท มูลค่ารวม 1,021,000 บาทส่งผลให้สหกรณ์เก็บอาหารสัตว์ได้เพิ่มมากขึ้นจากเดิมเก็บได้ 10,000 กระสอบ เพิ่มเป็น 20,000 กระสอบ

นอกจากนี้ ยังมีสหกรณ์โคนมลำพูน จ.ลำพูน ขอรับการสนับสนุนรถแทรกเตอร์พร้อมเครื่องผสมอาหาร TMR ขนาด 8 คิว เป็นเงิน 1,602,300 บาท และสหกรณ์จ่ายสมทบ 686,700 บาท รวม 2,289,000 บาท ขณะนี้อยู่ในช่วงใช้งานเพื่อทดลองผลิตสูตรอาหารที่เหมาะสม

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 1-15 พฤษภาคม 2562
ปักหมุด แวดวงตำรวจไทย ดูทั้งหมด
19 มี.ค. 2562
เสนา 4.0 / 1958 รับหน้าที่เคาะฆ้อง ร้องป่าว...เมื่อก้าวเข้าสู่ปีหมูทองเพียงไม่นานความวุ่นวายในแวดวงตำรวจก็เริ่มขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้...ตามสุภาษิตที่ว่า“อะไรมันจะเกิดมันก็ต้องเกิด”...เมื่อราชกิจจานุเบกษา วันที่ 27 ม.ค.62 เผยแพร่ประกาศเกี่ยวข้อ...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558