ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
สื่อสาร - คมนาคม ย้อนกลับ
กสท บุกตลาด IoT พร้อมเปิดให้บริการใน 26 จังหวัด
06 ธ.ค. 2561

กสท เดินหน้าเปิดบริการเครือข่ายอัจฉริยะ LoRaIoT by CAT แล้วใน 26 จังหวัด พร้อมเร่งขยายโครงข่าย LoRaWAN ทั่วประเทศภายในไตรมาส 2 ของปี 2562 มีโซลูชันให้เลือกใช้งานที่หลากหลาย มุ่งเจาะกลุ่มลูกค้าภาครัฐ และภาคอุตสาหกรรมการเกษตร เพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจให้ยั่งยืนรองรับไทยแลนด์ 4.0

นายณัฏฐวิทย์ สุฤทธิกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มขายและผลิตภัณฑ์สื่อสารไร้สาย บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า กสท ได้เร่งขยายโครงข่ายไร้สาย LoRaWAN อย่างรวดเร็วเพื่อส่งเสริมผลักดันการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล และ IoT ที่มีประสิทธิภาพครอบคลุมพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ ซึ่งปัจจุบัน โครงข่าย LoRaWAN เปิดใช้งานแล้วใน 26 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ นครปฐม สระบุรี นครนายก ปราจีนบุรี ชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา เชียงใหม่ น่าน นครราชสีมา มหาสารคาม อุดรธานี อุบลราชธานี นครพนม มุกดาหาร ขอนแก่น ภูเก็ต กระบี่ พังงา สงขลา สุราษฎร์ธานี และปัตตานี

นอกจากขยายโครงข่าย LoRaWAN อย่างต่อเนื่องซึ่งคาดว่าจะติดตั้งครบทั่วประเทศภายในไตรมาส 2 ของปี 2562 บริษัทยังได้เปิดให้บริการ LoRaIoT by CAT เป็นบริการ Smart Solutions ผ่านอุปกรณ์อัจฉริยะรูปแบบต่างๆ ให้ลูกค้าได้เลือกใช้อย่างหลากหลาย เช่น ระบบติดตามบุคคล หรืออุปกรณ์โคมไฟถนนอัจฉริยะระบบการวัดค่าอัจฉริยะ มิเตอร์อัจฉริยะ และที่จอดรถอัจฉริยะ ทั้งนี้ ในการรุกตลาดช่วงแรกจะเจาะกลุ่มภาครัฐ เนื่องจากมีนโยบายชัดเจนในการดำเนินงานตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ส่วนเอกชนจะเป็นกลุ่มลูกค้าเดิมของบริษัท และขยายไปสู่กลุ่มลูกค้าใหม่

สำหรับการรุกตลาดในปีที่ผ่านมา บริษัทได้จัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รู้จักโครงข่าย LoRaWAN ควบคู่ไปกับบริการ LoRaIoT by CAT มากขึ้น รวมถึงจับมือกับสถาบันการศึกษา องค์กร สมาคมวิชาชีพที่ต้องการพัฒนาการใช้งาน IoT เพื่อนำเทคโนโลยี หรืออุปกรณ์ IoT ต่างๆ มาใช้งานให้เกิดประโยชน์ โดยใช้จุดเด่นของ LoRaWAN ที่เหมาะกับการใช้งาน IoT หรือ Internet of Things เนื่องจากเป็นเครือข่ายสื่อสารไร้สายที่ครอบคลุมพื้นที่ได้กว้างไกล อัตราการใช้พลังงานต่ำในการส่งข้อมูล

โดย LoRaIoT by CAT สามารถพัฒนาโซลูชันที่หลากหลายเพื่อตอบโจทย์การใช้งานด้าน Smart City ของทุกจังหวัดตามนโยบายของรัฐบาล รวมทั้งการใช้งานในภาคส่วนอื่นๆ เช่น ภาคการเกษตร และภาคอุตสาหกรรม

ทั้งนี้ มีหลายโครงการที่ประสบความสำเร็จเป็นรูปธรรม เช่น โครงการฟาร์มเพาะเห็ดเศรษฐกิจ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่ติดตั้งชุดอุปกรณ์ IoT ต่างๆ เพื่อควบคุมอุณหภูมิ และความชื้น โครงการจัดสร้างเครือข่ายสถานีตรวจวัดอากาศ จังหวัดน่าน โดยตั้งสถานีตรวจวัดอากาศกระจายไปในทุกตำบล และรายงานผลข้อมูลแบบ Near Real Time ผ่านทางเว็บแอปพลิเคชัน เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบสถานการณ์ในพื้นที่ของตนเอง

ด้าน นายจิโรจน์ จริตควร หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม พร้อมทีมอาจารย์ในสาขาฯ ผู้ริเริ่มพัฒนาการใช้เทคโนโลยี IoT สำหรับโครงการฟาร์มเพาะเห็ดเศรษฐกิจ กล่าวว่า โครงข่าย LoRaWAN มีคุณสมบัติส่งคลื่นความถี่ได้ไกล แต่ใช้พลังงานที่ต่ำ เหมาะต่อการนำมาใช้ในงานด้านต่างๆ มากมาย ม.ศรีปทุม จึงได้ร่วมมือกับ กสท ในการศึกษา และนำ LoRaWAN มาใช้กับอุปกรณ์ IoT เพื่อช่วยส่งเสริมเกษตรกรให้ทำการเกษตรได้ดียิ่งขึ้น โดยสำหรับโรงเพาะเห็ดเศรษฐกิจที่อยุธยา บริษัทได้สร้างระบบควบคุมจัดการผ่านสมาร์ทโฟนผ่านแอปพลิเคชันไลน์เพื่อให้สอดคล้องต่อความสะดวกของเกษตรกร

“โดยปกติการทำ IoT แพลตฟอร์ม จะมุ่งเน้นที่โมบายแอปพลิเคชันกับเว็บแอปพลิเคชัน แต่เมื่อได้เข้ามาพูดคุยกับเกษตรกรที่จะใช้งานจริงพบว่า เขาไม่ได้คุ้นชินกับแอปพลิเคชันเหล่านั้น แต่คุ้นเคยกับการใช้ไลน์ เพราะใช้อยู่ในชีวิตประจำวัน จึงได้มีการพัฒนาแพลตฟอร์มให้ใช้งานผ่านไลน์เอพีไอ เพื่อให้ควบคุมอุปกรณ์ต่างๆ ภายในโรงเรือนเพาะเห็ดได้ง่าย”

นอกจากนี้ เกษตรกรที่ต้องการขยายการผลิต พอมีการขยายโรงเรือนเพิ่มมากขึ้น ใช้พื้นที่มากขึ้น ปัญหาเดิม คือ การใช้ไวไฟไม่สามารถครอบคลุมได้ ขณะที่การนำระบบ IoT มาใช้กับโครงข่าย LoRaWAN ที่ส่งสัญญาณได้ไกลถึง 15 กิโลเมตร จึงตอบโจทย์เกษตรกรได้เป็นอย่างดี

นายณัฏฐวิทย์ ยังได้กล่าวถึงความมั่นใจในภาพรวมการเติบโตของการใช้งานอุปกรณ์ IoT บนโครงข่าย LoRaWAN ในประเทศไทยว่ามีโอกาสเติบโต และเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว เนื่องจาก LoRaWAN เป็นโครงข่ายสำหรับการเชื่อมต่อ IoT ที่เข้ามาเสริมโครงข่ายในรูปแบบอื่นๆ ที่มีอยู่เดิม (เช่น 3G, 4G รวมทั้งโครงข่าย ไฟเบอร์ออปติก) เพื่อให้พร้อมรองรับการใช้งานในอนาคต ซึ่งจะมีการขยายตัวของอุปกรณ์เซ็นเซอร์ที่ใช้วัดค่าต่างๆ เป็นจำนวนมาก

“ในการสนับสนุนให้การดำเนินชีวิตของผู้คนสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นจะมีอุปกรณ์ IoT อีกมากมายที่จะแทรกเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในการใช้ชีวิตประจำวัน เช่น การเดินทาง การออกกำลังกาย การรับประทานอาหาร การรักษาพยาบาล เป็นต้น”

ทั้งนี้ บริษัทในฐานะผู้นำการพัฒนาโครงข่าย LoRaWAN ในประเทศไทยพร้อมที่จะติดตั้งโครงข่ายในทุกจังหวัดทั่วประเทศ เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงการใช้บริการ LoRaIoT byCAT ได้ ซึ่งจะช่วยสนับสนุนเศรษฐกิจและการพัฒนาประเทศสู่ไทยแลนด์ 4.0 ได้อย่างยั่งยืน ทั้งนี้ โครงการเพาะเห็ดเศรษฐกิจ อยุธยา เป็นเพียงส่วนหนึ่งในอีกหลายๆ โครงการของบริษัทที่ได้ดำเนินการไปแล้ว พร้อมกันนี้ บริษัทยังเปิดกว้างที่จะรับพันธมิตรใหม่ๆ ที่สนใจเข้ามาพัฒนา IoT และใช้งานบนโครงการ LoRaWAN

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 1-15 พฤษภาคม 2562
ปักหมุด แวดวงตำรวจไทย ดูทั้งหมด
19 มี.ค. 2562
เสนา 4.0 / 1958 รับหน้าที่เคาะฆ้อง ร้องป่าว...เมื่อก้าวเข้าสู่ปีหมูทองเพียงไม่นานความวุ่นวายในแวดวงตำรวจก็เริ่มขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้...ตามสุภาษิตที่ว่า“อะไรมันจะเกิดมันก็ต้องเกิด”...เมื่อราชกิจจานุเบกษา วันที่ 27 ม.ค.62 เผยแพร่ประกาศเกี่ยวข้อ...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558