ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
ท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ ย้อนกลับ
กทม.เปิดใช้อุโมงค์ทางลอดถนนศรีนครินทร์-ร่มเกล้า ช่วงที่ 2 บรรเทาปัญหาการจราจรย่านรามคำแหง
13 ธ.ค. 2561

พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีเปิดจราจรโครงการก่อสร้างถนนศรีนครินทร์ – ร่มเกล้า ช่วงที่ 2 โดยมี คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ผู้บริหารสำนักการโยธา ผู้บริหารเขตบางกะปิ ผู้บริหารเขตสะพานสูง และผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมพิธี ณ ทางลอดกรุงเทพกรีฑา โครงการก่อสร้างถนนศรีนครินทร์ – ร่มเกล้า ช่วงที่ 2 บริเวณปากซอยกรุงเทพกรีฑา 8 เขตบางกะปิ

กรุงเทพมหานคร โดยสำนักการโยธาดำเนินโครงการก่อสร้างถนนศรีนครินทร์-ร่มเกล้า ช่วงที่ 2 จากคลองหัวหมาก-คลองลำสาลี จุดเริ่มต้นโครงการฯ บริเวณสะพานข้ามคลองลำสาลี ลอดผ่านปากซอยกรุงเทพกรีฑา 7 และ 8 เบี่ยงแนวถนนตามแนวเวนคืนใหม่ สิ้นสุดโครงการบริเวณซอยกรุงเทพกรีฑา 9 โดยดำเนินการก่อสร้างอุโมงค์ทางลอดบริเวณถนนกรุงเทพกรีฑา ซึ่งปัจจุบันดำเนินการแล้วเสร็จแล้ว มีความพร้อมที่จะเปิดการจราจร ทั้งนี้ การก่อสร้างในช่วงที่ 2 แบ่งการทำงานออกเป็น 4 ส่วน ประกอบด้วย ก่อสร้างอุโมงค์ทางลอด ความยาว 560 ม. ก่อสร้างผิวจราจรทางราบ ความยาว 420 ม. ก่อสร้างถนนค.ส.ล. 6 ช่องจราจร ความยาว 400 ม. และปรับปรุงถนนกรุงเทพกรีฑาซอย 9 ถึงซอย 28 โดยเทพื้นแอสฟัลต์ ขนาด 2 ช่องจราจร ไป-กลับ ความยาว 3,600 ม.

ทั้งนี้ โครงการก่อสร้างถนนศรีนครินทร์-ร่มเกล้า เป็นถนนสายหลักที่เชื่อมโยงโครงข่ายถนนสายหลักตามแนวตะวันตก-ตะวันออกของกรุงเทพมหานคร และเป็นถนนในแผนแม่บทผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2518 สาย ช.3 เริ่มต้นโครงการที่ทางแยกต่างระดับถนนศรีนครินทร์-ถนนรามคำแหง 24 ไปตามแนวถนนกรุงเทพกรีฑา พร้อมทั้งก่อสร้างอุโมงค์ทางลอดรถยนต์บริเวณแยกถนนกรุงเทพกรีฑา 7 เพื่อเบี่ยงแนวถนนตามแนวเวนคืนที่ใหม่ จากนั้นเป็นแนวตรงตลอดจนข้ามทางหลวงหมายเลข 9 (วงแหวนรอบนอกตะวันตก) ไปสิ้นสุดโครงการที่ทางแยกต่างระดับถนนร่มเกล้า-ถนนเจ้าคุณทหาร ระยะทางประมาณ 12 กม. มีช่องจราจร 6-10 ช่องจราจร 2 ทิศทาง ทั้งนี้โครงการก่อสร้างถนนศรีนครินทร์-ร่มเกล้า ช่วงที่ 1, 3, 4, 6, และ 7 ได้ดำเนินการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยเปิดการจราจรเมื่อวันที่ 28 ก.พ.61 ที่ผ่านมา

สำหรับการก่อสร้างฯ ช่วงที่ 5 บริเวณสะพานข้ามถนนกาญจนาภิเษก เป็นการก่อสร้างทางยกระดับ 6 ช่องจราจร ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง ผลงานที่ทำได้ 59% การทำงานในช่วงที่ 5 เป็นการติดตั้งโครงสร้างสะพาน โดยจะประกอบสำเร็จรูปจากโรงงาน และนำมาติดตั้งบริเวณสะพานข้ามถนนกาญจนาภิเษก เพื่อให้สะพานทั้งสองฝั่งเชื่อมต่อกัน คาดว่าสะพานในฝั่งขาเข้าจะแล้วเสร็จ สามารถเปิดการจราจรแบบสวนกันในเดือนมี.ค.62 ส่วนสะพานในฝั่งขาออกคาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนเม.ย.62 เมื่อโครงการก่อสร้างถนนศรีนครินทร์-ร่มเกล้าแล้วเสร็จ จะเป็นการเชื่อมโยงโครงข่ายถนนเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรในแนวตะวันออก-ตะวันตก บรรเทาและแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัดในพื้นที่เขตบางกะปิ เขตสะพานสูง เขตลาดกระบัง และบริเวณใกล้เคียง เพิ่มทางเลือกในการเดินทางรองรับปริมาณการจราจรที่เพิ่มมากขึ้นในอนาคต

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 1-15 พฤษภาคม 2562
ปักหมุด แวดวงตำรวจไทย ดูทั้งหมด
19 มี.ค. 2562
เสนา 4.0 / 1958 รับหน้าที่เคาะฆ้อง ร้องป่าว...เมื่อก้าวเข้าสู่ปีหมูทองเพียงไม่นานความวุ่นวายในแวดวงตำรวจก็เริ่มขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้...ตามสุภาษิตที่ว่า“อะไรมันจะเกิดมันก็ต้องเกิด”...เมื่อราชกิจจานุเบกษา วันที่ 27 ม.ค.62 เผยแพร่ประกาศเกี่ยวข้อ...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558