ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
คุณภาพชีวิต ย้อนกลับ
รมว.พม.เปิดงานวันคนพิการสากล จังหวัดอุดรธานี
13 ธ.ค. 2561

รมว.พม.เปิดงานวันคนพิการสากล จังหวัดอุดรธานี  ประจำปี 2561 พร้อมลงพื้นที่จังหวัดหนองคาย ขับเคลื่อนงานพัฒนาสังคมแบบบูรณาการของคนทุกช่วงวัย

เมื่อวันพุธที่ 12 ธันวาคม 2561 พลเอก อนันตพร การญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในพิธีเปิด “งานวันคนพิการสากลจังหวัดอุดรธานี ประจำปี 2561” โดยมีนางไพรวรรณ พลวัน อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกระทรวง พม.เข้าร่วมในพิธีดังกล่าว พร้อมมอบรางวัลคนพิการต้นแบบจังหวัดอุดรธานีและเกียรติบัตรแก่สถานประกอบการที่มีการจ้างงานดีเด่น จากนั้นเดินทางต่อเพื่อลงพื้นที่จังหวัดหนองคาย ตรวจเยี่ยมและติดตามการขับเคลื่อนงานด้านคนพิการ และการพัฒนาสังคมแบบบูรณาการของคนทุกช่วงวัย ณ วัดอรัญญิกกาวาส (วัดน้อย) อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย และตรวจเยี่ยมและติดตามการขับเคลื่อนงานด้านคนพิการและการพัฒนาสังคมแบบบูรณาการของคนทุกช่วงวัยของหน่วยงานสังกัดกระทรวง พม.ในพื้นที่ ได้แก่

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองคาย สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านหนองคาย สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็กจังหวัดหนองคาย บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดหนองคาย ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการจังหวัดหนองคาย และลงพื้นที่เยี่ยมบ้านเพื่อให้การช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม จำนวน 3 ราย ได้แก่ รายที่ 1 นายสัญญา ทองแสน อายุ 69 ปี ได้รับการช่วยเหลือด้วยบ้านน้อยพอเพียงในโครงการพัฒนาเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและวัฒนธรรม  รายที่ 2 นางทองวัน นาคสุวรรณ์ อายุ 79 ปี ได้รับการช่วยเหลือด้วยการปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยแก่ผู้สูงอายุ และรายที่ 3 นางหอม ศิลาทอง อายุ 71 ปี ได้รับการช่วยเหลือด้วยการปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยที่เหมาะสมสำหรับคนพิการ  

         ทั้งนี้ ตำบลหนองสองห้องเป็นตำบลที่มีการขับเคลื่อนงานบูรณาการทุกช่วงวัย และประสบผลสำเร็จจนได้รับรางวัลมากมาย อาทิ คนพิการต้นแบบจังหวัดหนองคาย ปี 2559 สภาเด็กและเยาวชนต้นแบบ ปี 2560 ผู้สูงอายุดีเด่น สาขาภูมิปัญญา ปี 2559 ผู้สูงอายุดีเด่น สาขาจิตอาสา ปี 2560 ศูนย์บริการคนพิการทั่วไปดีเด่น และโรงเรียนผู้สูงอายุต้นแบบจังหวัดหนองคาย ปี  2561 และจากนั้นมีการมอบบ้านพอเพียงชนบท จำนวน 150 หลัง พร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการผลงานจากชาวชุมชนตำบลหนองสองห้องด้วย

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16-31 พฤษภาคม 2562
ปักหมุด แวดวงตำรวจไทย ดูทั้งหมด
19 มี.ค. 2562
เสนา 4.0 / 1958 รับหน้าที่เคาะฆ้อง ร้องป่าว...เมื่อก้าวเข้าสู่ปีหมูทองเพียงไม่นานความวุ่นวายในแวดวงตำรวจก็เริ่มขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้...ตามสุภาษิตที่ว่า“อะไรมันจะเกิดมันก็ต้องเกิด”...เมื่อราชกิจจานุเบกษา วันที่ 27 ม.ค.62 เผยแพร่ประกาศเกี่ยวข้อ...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558