ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
เกษตรนำไทย ย้อนกลับ
“รมช. วิวัฒน์” เปิดประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2561 สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
27 ธ.ค. 2561

“รมช. วิวัฒน์” เปิดประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2561 สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ปลุกผู้แทนสหกรณ์ต้องทำหน้าที่เข้มแข็ง รวมใจเป็นหนึ่งเดียวบนพื้นฐานของความเสียสละ

ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวในโอกาสเป็นประธานพิธีเปิดการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2561 สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย และให้โอวาทแก่สหกรณ์สมาชิก ณ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ท ศูนย์การค้าเซียร์รังสิต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ว่า สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยเป็น Apex Organization หรือองค์กรสูงสุดของขบวนการสหกรณ์ไทย และเป็น “ของสหกรณ์  โดยสหกรณ์ เพื่อสหกรณ์”  อย่างแท้จริง อีกทั้งเป็นองค์กรอิสระของภาคประชาชน ในการปกป้องและคุ้มครองสหกรณ์ การประสานความร่วมมือกับภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ตลอดทั้งเป็นองค์กรสหกรณ์ในระดับสากล ในการรักษาผลประโยชน์อันพึงมีพึงได้ รวมถึงการขับเคลื่อนสหกรณ์ไปสู่ความสำเร็จที่แท้จริง คือ สมาชิกสหกรณ์สามารถพึ่งพาตนเองได้ โดยไม่มีหนี้สิน และช่วยเหลือซึ่งกันละกัน มีการแบ่งปัน การเอื้ออาทรต่อกันในสังคมและชุมชน โดยดำรงชีวิตบนหลักแห่งความพอเพียง มีความเข้มแข็ง มั่นคง และยั่งยืน

“คณะกรรมการดำเนินการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย และผู้แทนสหกรณ์จากทั่วประเทศ ในฐานะผู้นำสหกรณ์ ต้องช่วยกันทำหน้าที่อย่างเข้มแข็ง บนพื้นฐานของความเสียสละ ซื่อสัตย์ สุจริต ซึ่งสหกรณ์ จะมีพลังได้ก็ต่อเมื่อเราร่วมมือ ร่วมใจกันให้เป็นหนึ่งเดียว ไม่สร้างความแตกแยก ซึ่งจะช่วยให้งานสหกรณ์มีความก้าวไกลและยืนหยัดอยู่ได้อย่างมั่นคง ยั่งยืนตลอดไป” นายวิวัฒน์ กล่าว

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16-31 พฤษภาคม 2562
ปักหมุด แวดวงตำรวจไทย ดูทั้งหมด
19 มี.ค. 2562
เสนา 4.0 / 1958 รับหน้าที่เคาะฆ้อง ร้องป่าว...เมื่อก้าวเข้าสู่ปีหมูทองเพียงไม่นานความวุ่นวายในแวดวงตำรวจก็เริ่มขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้...ตามสุภาษิตที่ว่า“อะไรมันจะเกิดมันก็ต้องเกิด”...เมื่อราชกิจจานุเบกษา วันที่ 27 ม.ค.62 เผยแพร่ประกาศเกี่ยวข้อ...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558