ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
เศรษฐกิจเพื่อนบ้าน AEC+3 ย้อนกลับ
ธนาคารเอไอไอบี(AIIB) จะปล่อยเงินกู้งวดแรกในช่วงกลางปี 2559
19 ม.ค. 2559

          หนังสือพิมพ์ People’s Daily รายงานว่าเมื่อวันที่ 17 มกราคม ธนาคารเพื่อการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเอเชียหรือ เอไอไอบีจัดแถลงข่าวครั้งแรกหลังเปิดดำเนินงาน นายจินลี่ฉวินผู้ว่าการธนาคารให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวในประเด็นต่างๆ รวมทั้งกลไกการกำกับดูแลการชำระเงิน กองทุนพิเศษเพื่อโครงการใหม่ การรับสมาชิกใหม่ เป็นต้น

         เมื่อวันที่ 16 มกราคม นายจิน ลี่ฉิวนที่เพิ่งได้รับเลือกเป็นผู้ว่าการธนาคารฯกล่าวว่า ในช่วง 5 ปีที่ดำรงตำแหน่งนี้เรื่องแรกที่สำคัญมากก็คือการวางระบบบริหารที่ครอบคลุมและเป็นมาตรฐานให้เป็นธนาคารที่มีความเชี่ยวชาญ ประสิทธิภาพและโปร่งใส

         นายจินลี่ฉวินกล่าวว่า ธนาคารเอไอไอบีจะยืนหยัดหลักการ ความสามารถสูง โปร่งใสและเป็นสีเขียวหลังจากธนาคารแห่งนี้ดำเนินงานแล้วจะใช้สกุลเงินอะไรและจะเร่งการพัฒนาด้านการเงินอย่างไร นายจินลี่ฉวินกล่าวว่าเมื่อพิจารณาระบบการเงินสากลปัจจุบัน ธนาคารเอไอไอบี จะใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาทางการ และใช้เงินดอลลาร์สหรัฐฯ แต่ในแง่ของจัดหาเงินทุนจากประเทศต่างๆสามารถดำเนินการได้ทั้งเงินดอลลาร์ ยูโร หยวนและสกุลเงินต่างๆแต่เงินกู้ที่จะปล่อยให้นั้นจะใช้เป็นเงินดอลลาร์ทั้งหมดซึ่งเงินกู้งวดแรกจะปล่อยในช่วงกลางปีนี้

ส่วนประเด็นการรับสมาชิกใหม่ นายจินลี่ฉวินกล่าวว่าประตูของธนาคารเอไอไอบีเปิดแล้ว และจะเปิดตลอดไปยินดีที่จะมีโอกาสต้อนบสมาชิกใหม่ภายใต้หลักการเปิดสู่ภายนอกและครอบคลุม

          แหล่งข่าวแจ้ง   จนถึงวันที่ 17 มกราคม มีประเทศสมาชิกผู้ประสงค์ก่อตั้งธนาคาร AIIB จำนวน 30 ประเทศได้อนุมัติ "ข้อตกลงของธนาคาร AIIB" และส่งมอบหนังสืออนุมัติแล้วซึ่งประเทศเหล่านี้ถือครอง 74% ของหุ้นทั้งหมดของธนาคาร

          AIIB ข้อตกลงฉบับนี้ระบุว่า จำเป็นต้องมีอย่างน้อย 10 ประเทศสมาชิกที่ลงนามในข้อตกลงฉบับนี้ส่งมอบหนังสืออนุมัติของตนให้ธนาคาร AIIB แถมจำนวนรวมของหุ้นที่ประเทศส่งมอบหนังสืออนุมัติต้องไม่น้อยกว่า 50% ของหุ้นทั้งหมดของธนาคาร AIIB ข้อตกลงจึงจะมีผลบังคับใช้ จนถึงวันที่ 25 ธันวาคมปี 2015 ที่ผ่านมา ประเทศสมาชิกผู้ประสงค์ก่อตั้งธนาคาร AIIB 17 ประเทศอนุมัติข้อตกลงและส่งมอบหนังสืออนุมัติให้แล้ว โดยถือหุ้นรวมเป็น 50.1% ของหุ้นทั้งหมด ดังนั้น จึงประกาศก่อตั้งธนาคาร AIIB ขึ้นมาอย่างเป็นทางการ

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 1-15 พฤศจิกายน 2562
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
30 ต.ค. 2562
ศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย จากรั้วแม่โจ้….สู่นักร้อง(เรียน)มือหนึ่ง “การส่งเรื่องตรวจสอบนักการเมืองทุกเรื่อง ก็ทำให้สังคมมีการตื่นตัวและรับรู้ พร้อมทั้งเข้ามาร่วมตรวจสอบกันมากขึ้น ซึ่งก็ทำให้นักการเมืองไม่กล้าที่จ...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558