ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
เศรษฐกิจชุมชน ย้อนกลับ
คต. ส่งเสริมผู้ประกอบการ YEN-D ติดอาวุธการบริหารจัดการนวัตกรรม
06 ก.พ. 2562

      นายอดุลย์ โชตินิสากรณ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า กรมการค้าต่างประเทศได้ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าศูนย์วัฒนธรรมเอเชียและทุนฝึกอบรมเทคนิคโพ้นทะเล (ประเทศไทย) และ The Association for Overseas Technical Cooperation and Sustainable Partnership (AOTS) คัดเลือกผู้ประกอบการรุ่นใหม่ในเครือข่ายโครงการ YEN-D (Young Entrepreneur Network Development Program) จำนวน 13 คน เข้าร่วมอบรม โครงการบริหารจัดการตามแนวปฏิบัติแบบญี่ปุ่น : การบริหารจัดการนวัตกรรม” Practice-based management in Japan – Management Innovation Starting from 5Sระหว่างวันที่ 25 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2562 ณ ประเทศญี่ปุ่น

      สำหรับ The Association for Overseas Technical Cooperation and Sustainable Partnership (AOTS) เป็นองค์กรของญี่ปุ่นที่ได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงการค้าและอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ หรือ Ministry of Economy, Trade and Investment (METI) ประเทศญี่ปุ่น เพื่อพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้กับประเทศต่างๆ โดยสมาคมศิษย์เก่าศูนย์วัฒนธรรมเอเซียและทุนฝึกอบรมเทคนิคโพ้นทะเล (ประเทศไทย) เป็นผู้ประสานงานในการอบรมครั้งนี้

      ทั้งนี้ ในปี 2561 กรมฯ ได้ส่งผู้ประกอบการรุ่นใหม่ในเครือข่ายโครงการ YEN-D เข้าร่วมอบรมในโครงการ Executive Leadership Program for Thailand ณ ประเทศญี่ปุ่น ภายใต้ความร่วมมือของ AOTS มาแล้ว โดยได้รับเสียงตอบรับอย่างดีถึงประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการอบรมต่างๆ ของ AOTSโดยเฉพาะผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่เป็นเจ้าของกิจการหรือ Start Up รวมทั้งผู้ที่เป็นทายาทรับช่วงกิจการ ดังนั้น กรมฯ จะร่วมมือกับ AOTS เพื่อส่งผู้ประกอบการ YEN-D ให้เข้ารับการอบรม ณ ประเทศญี่ปุ่น เพื่อพัฒนาขีดความสามารถและสร้างเครือข่ายกับผู้เข้าร่วมอบรมอื่นๆ อย่างต่อเนื่องต่อไป

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16-31 พฤษภาคม 2562
ปักหมุด แวดวงตำรวจไทย ดูทั้งหมด
19 มี.ค. 2562
เสนา 4.0 / 1958 รับหน้าที่เคาะฆ้อง ร้องป่าว...เมื่อก้าวเข้าสู่ปีหมูทองเพียงไม่นานความวุ่นวายในแวดวงตำรวจก็เริ่มขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้...ตามสุภาษิตที่ว่า“อะไรมันจะเกิดมันก็ต้องเกิด”...เมื่อราชกิจจานุเบกษา วันที่ 27 ม.ค.62 เผยแพร่ประกาศเกี่ยวข้อ...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558