ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
สื่อสาร - คมนาคม ย้อนกลับ
เผยผลสำรวจการรู้เท่าทันสื่อดิจิทัล ไทยจัดอยู่ในอันดับ “ดี”
07 ก.พ. 2562

กระทรวงดิจิทัลฯ เร่งติดตามสถานะดิจิทัลของไทย เผยผลสำรวจการรู้เท่าทันสื่อดิจิทัล ไทยจัดอยู่ในอันดับ “ดี” สามารถประยุกต์ใช้ในสื่อได้อย่างเหมาะสม

ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานพิธีเปิดสัมมนาวิชาการเรื่อง  “Achieving Thailand's digital competitiveness: the advancement through the years ยกระดับสถานะการแข่งขันด้านดิจิทัลของประเทศไทย : การพัฒนาที่ผ่านมา” พร้อมกล่าวปาฐกถา เรื่อง The State of Digital Thailand : สถานะดิจิทัลประเทศไทย ณ โรงแรมแมริออท บางกอก ถ.สุขุมวิท เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2562  โดยกล่าวถึงข้อมูลสถานภาพการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศและการเข้าใจดิจิทัลของประเทศไทย ซึ่งปัจจุบันมีความจำเป็นในการเร่งสร้างความรู้ความเข้าใจด้านดิจิทัลให้มากขึ้น เพื่อให้ไม่ถูกหลอกลวงฉ้อโกง

รวมถึงสร้างความปลอดภัยในโลกไซเบอร์ ซึ่งถือเป็นประเด็นสำคัญในระดับสากล ที่ต้องเร่งหาแนวทางในการประเมินสถานภาพและกำหนดแผนงานนโยบายฯ โดยประเทศไทยเป็นประเทศแรกในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ ที่มีการสำรวจและประเมินระดับความรู้เท่าทันสื่อสารสนเทศของประชาชน ทั้งนี้จากผลการประเมินสถานภาพการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ ตามกรอบ UNESCO โดย สดช.ปรากฎผลคะแนนเฉลี่ย 68.1 ซึ่งจัดอยู่ในอันดับ “ดี” ประเมินได้ว่าประชาชนคนไทยมีความรู้ ทักษะ ความเข้าใจ และทัศนคติที่สามารถประยุกต์ใช้ในการเปิดรับสื่อและสารสนเทศในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16-31 พฤษภาคม 2562
ปักหมุด แวดวงตำรวจไทย ดูทั้งหมด
19 มี.ค. 2562
เสนา 4.0 / 1958 รับหน้าที่เคาะฆ้อง ร้องป่าว...เมื่อก้าวเข้าสู่ปีหมูทองเพียงไม่นานความวุ่นวายในแวดวงตำรวจก็เริ่มขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้...ตามสุภาษิตที่ว่า“อะไรมันจะเกิดมันก็ต้องเกิด”...เมื่อราชกิจจานุเบกษา วันที่ 27 ม.ค.62 เผยแพร่ประกาศเกี่ยวข้อ...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558