ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
เศรษฐกิจกับมุมมอง CEO ย้อนกลับ
อันตรายจากปุ๋ยอินทรีย์ (ต่อ)
23 ม.ค. 2559

ให้แสดงว่ามูลสัตว์ไม่ใช่ปุ๋ยอินทรีย์อย่างที่คนทั่วไปเข้าใจแต่เป็นวัตถุดิบในการทำปุ๋ยอินทรึย์และให้แสดงถึงอันตรายของการใชช้มูลสัตว์สดๆมาเป็นปุ๋ยอินทรีย์เพราะจะทำให้พืชตาย และถ้าสัตว์กินพืชที่ติดพยาธิหรือโรคติดต่อที่ถ่ายออกมาจากสัตว์ที่เป็นโรคติดต่อก็จะทำให้เป็นโรคไปด้วย ถ้าคนกินเข้าไปก็ได้รับอันตราย ถ้าทิ้งลงไปในบ่อน้ำก็ทำให้น้ำเน่าเหม็นเสีย ตรงกันข้ามกับปุ๋ยอินทรีย์ทีพีไอ ถ้าเทลงไปในคูคลองเน่าเหม็นของกทม ก็จะแก้ไขไม่ให้เน่าเหม็นได้ ถ้าใช้เป็นปุ๋ยอินทรีย์พืชก็เจริญงอกงามให้ผลผลิตมากขึ้นและปลอดภัยสำหรับผู้บริโภค

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 1ุุ6-30 กันยายน พ.ศ.2561
เศรษฐกิจกับมุมมอง CEO ดูทั้งหมด
09 ก.พ. 2560
รายงานข่าวแจ้งว่า กระทรวงยุติธรรม ของประเทศสหรัฐอเมริกา เผยแพร่รายงานระบุว่า เมื่อวันที่ 3 พ.ย. 2559 บริษัท Bio-Rad ยอมรับข้อเสนอจ่ายค่าปรับเป็นเงิน 55 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพื่อจะได้ไม่ต้องรัฐโทษทางอาญาและแพ่ง ในคดีจ่ายสินบนให้กับเจ้าหน้าที่รัฐในหลายประเทศรว...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558