ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
ปักหมุด แวดวงตำรวจไทย ย้อนกลับ
อันตรายจากปุ๋ยอินทรีย์ (ต่อ)
23 ม.ค. 2559

ให้แสดงว่ามูลสัตว์ไม่ใช่ปุ๋ยอินทรีย์อย่างที่คนทั่วไปเข้าใจแต่เป็นวัตถุดิบในการทำปุ๋ยอินทรึย์และให้แสดงถึงอันตรายของการใชช้มูลสัตว์สดๆมาเป็นปุ๋ยอินทรีย์เพราะจะทำให้พืชตาย และถ้าสัตว์กินพืชที่ติดพยาธิหรือโรคติดต่อที่ถ่ายออกมาจากสัตว์ที่เป็นโรคติดต่อก็จะทำให้เป็นโรคไปด้วย ถ้าคนกินเข้าไปก็ได้รับอันตราย ถ้าทิ้งลงไปในบ่อน้ำก็ทำให้น้ำเน่าเหม็นเสีย ตรงกันข้ามกับปุ๋ยอินทรีย์ทีพีไอ ถ้าเทลงไปในคูคลองเน่าเหม็นของกทม ก็จะแก้ไขไม่ให้เน่าเหม็นได้ ถ้าใช้เป็นปุ๋ยอินทรีย์พืชก็เจริญงอกงามให้ผลผลิตมากขึ้นและปลอดภัยสำหรับผู้บริโภค

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 1-15 พฤษภาคม 2562
ปักหมุด แวดวงตำรวจไทย ดูทั้งหมด
19 มี.ค. 2562
เสนา 4.0 / 1958 รับหน้าที่เคาะฆ้อง ร้องป่าว...เมื่อก้าวเข้าสู่ปีหมูทองเพียงไม่นานความวุ่นวายในแวดวงตำรวจก็เริ่มขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้...ตามสุภาษิตที่ว่า“อะไรมันจะเกิดมันก็ต้องเกิด”...เมื่อราชกิจจานุเบกษา วันที่ 27 ม.ค.62 เผยแพร่ประกาศเกี่ยวข้อ...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558