ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
การเมือง / การปกครอง ย้อนกลับ
สมาคมผู้สื่อข่าวต้านคอร์รัปชัน ประเทศไทย จัดเสวนาขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ประจำปี 2562 ภายใต้หัวข้อ มหันตภัย...คอร์รัปชัน ยุค 4.0
21 ก.พ. 2562

สมาคมผู้สื่อข่าวต้านคอร์รัปชัน ประเทศไทย จัดเสวนาขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ประจำปี 2562 ภายใต้หัวข้อ มหันตภัย...คอร์รัปชัน ยุค 4.0 เพื่อเป็นก่รปลูปจิตสำนึกให้กับทุกคนที่จะไม่ทนต่อการทุจริตคอร์รัปชัน 

โดยศาสตราจารย์พิเศษ วิชา มหาคุณ ประธานมูลนิธิต่อต้านการทุจริต กล่าวว่าโลกได้มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก รวมถึงเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันด้วยทีมีรูปแบบหลากหลายมากขึ้น จึงจำเป็นที่ต้องมีการทำงานแบบบูรณาการร่วมกันที่จะแก้ไขปัญหานี้ อย่างไรก็ตามอันดับการคอร์รัปชันของไทยในปีที่ผ่านมาได้อันดับลดน้อยลง นั่นแสดงให้เห็นว่าเรายังไม่มีความโปร่งใสในเรื่องนี้ จึงจำเป็นต้องมีการทำงานร่วมกันแบบบูรณาการที่จะป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน

ทั้งนี้ภายในงานยังได้มีการเสวนาในหัวข้อมหันตภัย...คอร์รัปชันยุค 4.0 จากผู้ทรงคุณวุฒิหลายท่าน อาทิ นายบุญยวัจน์ เครือหงส์ คณะกรรมการ ปปช.ที่กล่าวว่าขอให้มั่นใยในการทำงานของ ปปช.ที่จะทำงานอย่าวตรงไปตรงมาและทำตามกฎระเบียบ และต่อจากนี้การพิจารณาคดีเรื่องต่างๆจะมีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้น เพราะความล่าช้าก็คือความไม่ยุติธรรมอย่างหนึ่งที่เราต้องแก้ปัญหานี้ด้วยเช่นกัน

ขณะที่ นายอลงกรณ์ พลบุตร อดีตรองประธาน สปท.คนที่หนึ่ง กล่าวว่าเรื่องคอร์รัปชันถือเป็นเรื่องที่ควรพูดถึงในขณะนี้ เนื่องจากกำลัวจะมีการเลือกตั้วและเร่จะได้ประชาธิปไตยกลับคืนมา อีกทั้งการแก้ปัญหานี้ยังได้ฝากความหวังไว้กับการเลือกตั้งในครั้งนี้ด้วย พร้อมเสนอให้หน่วยงานที่ดูแลเรื่อวการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันต้องไปดูปัญหาการทุจริตบนเทคโนโลยีด้วย เพราะปัจจุบันนี้การทุจริตคอร์รัปชันมีรูปแบบที่ไร้พรมแดนและตามจับได้ยากขึ้น ดังนั้นการทำงานในเรื่องนี้ต้องเป็นไปในรูปแบบเชิงรุกเพื่อทีจะร่วมกันแก้ปัญหานี้ให้หมดไป

จัดเสวนาหัวข้อ "มหันตภัย คอร์รัปชัน ยุค 4.0"

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 1-15 มิถุนายน 2563
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
01 มิ.ย. 2563
ในโลกสมัยใหม่ที่วิทยาการก้าวล้ำและพัฒนาขึ้นไปอย่างมาหยุดยั้ง หรือที่กำลังกล่าวกันว่า โลกกำลังเข้าสู้ยุตดิจิทัล หรืออะไรๆ ก็อัตโนมัติไปหมด ประเทศไทยเราเองก็เช่นเดียวกัน มีการขยับขยาย ปรับปรุง ปรับรูปแบบ เพื่อรองรับกับสถานการณ์ที่กำลังเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วที...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558