ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
สื่อสาร - คมนาคม ย้อนกลับ
บอร์ด‘ดีอี’เห็นชอบโครงการจัดหาคลาวด์กลางภาครัฐ หนุนไทยเพิ่มอันดับดิจิทัลในเวทีโลก
21 ก.พ. 2562

ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) ร่วมการประชุมคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (บอร์ดดีอี) ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 ห้องประชุม 109 สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล โดยมี พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานฯ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ตามที่กระทรวงดิจิทัลฯนำเสนอวาระพิจารณาโครงการการจัดหาระบบคลาวด์กลางภาครัฐ (Government Data Center and Cloud Service: GDCC)

ทั้งนี้ ได้มอบให้ บมจ. กสท โทรคมนาคม เป็นผู้ดำเนินการ ขานรับนโยบายบูรณาการใช้ประโยชน์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ศูนย์ข้อมูล (Data Center) และคลาวด์คอมพิวติ้ง (Cloud Computing) พร้อมขานรับแผนงานการขับเคลื่อน (Quick Win) เพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขันทางดิจิทัลของประเทศใน 5 ด้าน ต่อยอดผลงานในเวทีโลกที่ขยับอันดับขึ้นในทุกผลสำรวจของสถาบันระดับนานาชาติ

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 1-15 กรกฎาคม2563
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
01 ก.ค. 2563
การศึกษาถือเป็นหัวใจสำคัญอย่างยิ่งยวดสำหรับการพัฒนาประเทศ ดังนั้น ระบบการศึกษาจึงต้องมีมาตรฐานและพัฒนาให้ทัน หรือล้ำสมัยมากขึ้นเป็นลำดับ อย่างไรก็ตาม การศึกษาในบ้านเรา คร่าวๆ จะแบ่งออกเป็นสายสามัญศึกษากับสายอาชีวะ หรือสายวิชาชีพ โดยสายสามัญก็จะเรียนศึกษากันไปถ...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558