ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
สื่อสาร - คมนาคม ย้อนกลับ
บอร์ด‘ดีอี’เห็นชอบโครงการจัดหาคลาวด์กลางภาครัฐ หนุนไทยเพิ่มอันดับดิจิทัลในเวทีโลก
21 ก.พ. 2562

ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) ร่วมการประชุมคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (บอร์ดดีอี) ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 ห้องประชุม 109 สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล โดยมี พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานฯ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ตามที่กระทรวงดิจิทัลฯนำเสนอวาระพิจารณาโครงการการจัดหาระบบคลาวด์กลางภาครัฐ (Government Data Center and Cloud Service: GDCC)

ทั้งนี้ ได้มอบให้ บมจ. กสท โทรคมนาคม เป็นผู้ดำเนินการ ขานรับนโยบายบูรณาการใช้ประโยชน์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ศูนย์ข้อมูล (Data Center) และคลาวด์คอมพิวติ้ง (Cloud Computing) พร้อมขานรับแผนงานการขับเคลื่อน (Quick Win) เพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขันทางดิจิทัลของประเทศใน 5 ด้าน ต่อยอดผลงานในเวทีโลกที่ขยับอันดับขึ้นในทุกผลสำรวจของสถาบันระดับนานาชาติ

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 1-30 เมษายน 2563
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
30 มี.ค. 2563
หากจะกล่าวถึงบทบาทของ เอ็นจีโอ รวมถึงการตรวจสอบการทุจริตคอร์รัปชั่นดังๆ สักคน โดยเอาที่เห็นผลงานเด่นๆ จนเป็นเรื่องเป็นราวให้เห็นทั่วบ้านทั่วเมืองแล้ว เชื่อว่า 1 ในนั้น ต้องมีชื่อของ “รสนา โตสิตระกูล” ติดอันดับอยู่ด้วยอย่างแน่นอน เพราะเธอเป็...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558