ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
พลังงาน / สิ่งแวดล้อม ย้อนกลับ
กรมป่าไม้-ราชบุรีโฮลดิ้ง เฟ้นหาสุดยอดป่าชุมชนครั้งที่ 12
28 ก.พ. 2562

 

ซึ่งโครงการคนรักป่า ป่ารักชุมชนนี้เป็นการเฟ้นหาชุมชนต้นแบบที่จะเป็นตัวอย่างและศูนย์การเรียนรู้การบริหารจัดการป่าอย่างมีแบบแผน มีกระบวนการในการอนุรักษ์และพัฒนาป่าอย่างเป็นระบบ และทุกภาคส่วนของชุมชนมีส่วนร่วมอย่างเข้มแข็ง  และในปีนี้ได้น้อมนำพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร ที่ทรงสืบสานโครงการของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ให้บังเกิดแนวทางแห่งความสมดุลระหว่างทรัพยากรธรรมชาติและวิถีชีวิต เพื่อประโยชน์สุขของปวงประชา ในการสรรหาป่าชุมชนที่มีความโดดเด่นด้านการสืบสาน รักษา ต่อยอด สร้างสุขปวงประชา ในประเภทรางวัลป่าชุมชนดีเด่น ประจำปี 2562  

สำหรับ รางวัลการประกวดป่าชุมชนตัวอย่างในปีนี้ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ
1. รางวัลประเภทการประกวดป่าชุมชนระดับประเทศ 5 ระดับ จำนวน 144 รางวัล ดังนี้
- รางวัล ได้รับถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป้ายประกาศเกียรติคุณติดตั้ง ณ ป่าชุมชน และเงินรางวัล 200,000 บาท

รางวัลรองชนะเลิศระดับประเทศ 3 รางวัล ได้รับถ้วยรางวัลรองชนะเลิศระดับประเทศ ป้ายประกาศเกียรติคุณติดตั้ง ณ ป่าชุมชน และเงินรางวัล แห่งละ 100,000 บาท

รางวัลป่าชุมชนระดับภาค 4 รางวัล ได้รับโล่รางวัลป่าชุมชนระดับภาค ป้ายประกาศเกียรติคุณติดตั้ง ณ ป่าชุมชน และเงินรางวัล แห่งละ 30,000 บาท

รางวัลป่าชุมชนระดับจังหวัด 68 จังหวัด ได้รับโล่รางวัลป่าชุมชนระดับจังหวัด ป้ายประกาศเกียรติคุณติดตั้ง ณ ป่าชุมชน และเงินรางวัล แห่งละ 25,000 บาท

รางวัลชมเชย 68 รางวัล ได้รับโล่รางวัลชมเชย ป้ายประกาศเกียรติคุณติดตั้ง ณ ป่าชุมชน และเงินรางวัล แห่งละ 10,000 บาท
2. รางวัลประเภทการประกวดป่าชุมชนดีเด่นด้าน "ป่าชุมชน : สืบสาน รักษา ต่อยอด สร้างสุขปวงประชา" จำนวน 4 รางวัล ได้แก่
รางวัลชนะเลิศป่าชุมชนดีเด่น 1 รางวัล ได้รับถ้วยรางวัลชนะเลิศป่าชุมชนดีเด่น ป้ายประกาศเกียรติคุณติดตั้ง ณ ป่าชุมชน และเงินรางวัล 100,000 บาท

รางวัลรองชนะเลิศป่าชุมชนดีเด่น 3 รางวัล ได้รับถ้วยรางวัล ป้ายประกาศเกียรติคุณติดตั้ง ณ ป่าชุมชน และเงินรางวัล แห่งละ 25,000 บาท
ป่าชุมชนที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมการประกวดได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 15 เมษายน2562  ติดต่อขอรับใบสมัครและสมัครได้ที่สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1-13 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขา หรือดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครที่ www.forest.go.th

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 1-30 เมษายน 2563
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
30 มี.ค. 2563
หากจะกล่าวถึงบทบาทของ เอ็นจีโอ รวมถึงการตรวจสอบการทุจริตคอร์รัปชั่นดังๆ สักคน โดยเอาที่เห็นผลงานเด่นๆ จนเป็นเรื่องเป็นราวให้เห็นทั่วบ้านทั่วเมืองแล้ว เชื่อว่า 1 ในนั้น ต้องมีชื่อของ “รสนา โตสิตระกูล” ติดอันดับอยู่ด้วยอย่างแน่นอน เพราะเธอเป็...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558