ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
พลังงาน / สิ่งแวดล้อม ย้อนกลับ
กปภ.เตรียมรับมือ 20 สาขา รับมือภัยแล้ง
14 มี.ค. 2562


          การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) เผยพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำ โดยล่าสุดหน่วยบริการเกษตรวิสัย กปภ.สาขาสุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด ต้องแบ่งจ่ายน้ำเป็นเวลาตั้งแต่เดือนมกราคมที่ผ่านมา พร้อมเฝ้าระวังอีก 19 สาขาเสี่ยงขาดแคลนน้ำดิบในช่วงฤดูแล้งปี 2562 
         นายนพรัตน์ เมธาวีกุลชัย ผู้ว่าการ กปภ. เปิดเผยว่า ขณะนี้หลายพื้นที่ในประเทศไทยเริ่มประสบปัญหาภัยแล้งแล้ว ส่งผลให้พื้นที่รับผิดชอบหลายแห่งของ กปภ.ขาดแคลนน้ำดิบในการผลิตและส่งจ่ายน้ำประปาให้แก่ประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หน่วยบริการเกษตรวิสัย กปภ.สาขาสุวรรณภูมิ ประสบภัยแล้งสืบเนื่องจากฝนทิ้งช่วงตั้งแต่ปลายปี 2561 เป็นเหตุให้ปริมาณน้ำในลำน้ำเสียวใหญ่ซึ่งเป็นแหล่งน้ำดิบที่สำคัญในการผลิตน้ำประปาของ กปภ.สาขาสุวรรณภูมิ (หน่วยบริการเกษตรวิสัย) ลดน้อยลงอย่างมาก ดังนั้น เพื่อยืดเวลาให้ผู้ใช้น้ำในพื้นที่หน่วยบริการเกษตรวิสัยยังคงมีน้ำประปาใช้จนผ่านพ้นวิกฤตภัยแล้งครั้งนี้ไปได้ กปภ.สาขาสุวรรณภูมิจึงจำเป็นต้องปรับระยะเวลาการจ่ายน้ำแบ่งเป็น 2 ช่วงเวลา คือ เวลาประมาณ 05.00-09.00 น. และ 17.00-20.00 น. แต่ละช่วงเวลาจะจ่ายน้ำต่อเนื่องประมาณ 3-4 ชั่วโมง ตั้งแต่ช่วงเดือนมกราคม 2562 จนกว่าปัญหาภัยแล้งจะหมดไป สำหรับการแก้ไขปัญหานั้น กปภ.สาขาสุวรรณภูมิประสานงานกับกรมชลประทานในพื้นที่เพื่อขอใช้แหล่งน้ำดิบอื่นๆ มาผลิตน้ำประปาต่อไป

            นอกจากนี้ ยังมี กปภ.อีก 19 สาขาที่อยู่ในภาวะต้องติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำ คือ กปภ.สาขาพยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม สาขาภูเก็ต สาขาเกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี สาขาบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ สาขาชุมแพ (หน่วยบริการสีชมพู) จ.ขอนแก่น สาขาหนองบัวลำภู สาขาพิมาย (หน่วยบริการห้วยแถลง-หินดาด และหน่วยบริการเมืองคง) จ.นครราชสีมา สาขาแม่ขะจาน (หน่วยบริการวังเหนือ) จ.ลำปาง สาขาแม่แตง (หน่วยบริการปาย) จ.แม่ฮ่องสอน สาขาฝาง (หน่วยบริการแม่อาย) จ.เชียงใหม่ สาขานครไทย จ.พิษณุโลก สาขาเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ สาขาศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย สาขาจันทบุรี (เขตจ่ายน้ำสอยดาว) สาขาพนัสนิคม (หน่วยบริการบ่อทอง) จ.ชลบุรี สาขาฉะเชิงเทรา สาขาบางปะกง สาขาบางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา และสาขาตะกั่วป่า จ.พังงา 

         ผู้ว่าการ กปภ. กล่าวเพิ่มเติมว่า กปภ.ขอความร่วมมือประชาชนช่วยกันใช้น้ำอย่างประหยัดและ รู้คุณค่า ภายใต้แนวคิด "save water, you make it ประหยัดน้ำ คุณทำได้" เพื่อให้มีทรัพยากรน้ำเหลือใช้อย่างเพียงพอและไม่ขาดแคลนในช่วงฤดูแล้ง ทั้งนี้ หากประชาชนในพื้นที่ใดประสบปัญหาขาดแคลนน้ำประปาสำหรับใช้ในการอุปโภคและบริโภค สามารถแจ้งได้ที่กปภ. 234 สาขาในแต่ละพื้นที่ หรือ PWA Contact Center 1662

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 1-15 พฤษภาคม 2562
ปักหมุด แวดวงตำรวจไทย ดูทั้งหมด
19 มี.ค. 2562
เสนา 4.0 / 1958 รับหน้าที่เคาะฆ้อง ร้องป่าว...เมื่อก้าวเข้าสู่ปีหมูทองเพียงไม่นานความวุ่นวายในแวดวงตำรวจก็เริ่มขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้...ตามสุภาษิตที่ว่า“อะไรมันจะเกิดมันก็ต้องเกิด”...เมื่อราชกิจจานุเบกษา วันที่ 27 ม.ค.62 เผยแพร่ประกาศเกี่ยวข้อ...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558