ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
เศรษฐกิจเพื่อนบ้าน AEC+3 ย้อนกลับ
จีน-ลาวพร้อมส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและโครงการอื่น ๆ
21 มี.ค. 2562

ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา (21 ก.พ.) นายหนิงจี๋เจ่อ รองประธานคณะกรรมการพัฒนาและปฏิรูปแห่งชาติจีนได้เป็นผู้นำพาคณะผู้แทนระดับสูงของจีนเดินทางมาเยือนประเทศลาว เพื่อเจรจาเกี่ยวกับการส่งเสริมความร่วมมือทวิภาคีในเส้นทางเศรษฐกิจจีน - ลาว

การมาเยือนครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อบรรลุฉันทามติระดับทวิภาคีในการก่อสร้างระเบียงเศรษฐกิจจีน – ลาว ผลักดันความร่วมมือด้านการเพิ่มกำลังการผลิตระหว่างจีน – ลาว รวมถึงการก่อสร้างทางรถไฟจีน - ลาวอย่างต่อเนื่อง

ในระหว่างการเยือนครั้งนี้ นายหนิงได้พบปะกับ นายทองลุน สีสุลิด นายกรัฐมนตรีลาว และ นายสมดี ดวงดี รองนายกรัฐมนตรีลาว ทั้งยังจัดการประชุมร่วมกับ นาย สุพัน แก้วมีไซ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการวางแผนและการลงทุนลาว และบรรดาเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานอื่นๆ ของคณะทำงานระเบียงเศรษฐกิจจีน – ลาว อันครอบคลุมถึงกระทรวงพลังงานและเหมืองแร่ กระทรวงเกษตรและป่าไม้ และสถาบันวิจัยเศรษฐกิจแห่งชาติของลาวด้วย

นอกจากนี้ นายหนิงจี๋เจ่อยังได้พบปะกับ นางเข็มมะนี พลเสนา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าและประธานคณะกรรมาธิการความร่วมมือเศรษฐกิจและการค้าลาว – จีน และนายสันติสุข สิมมาลาวงศ์ ปลัดกระทรวงโยธาธิการและการขนส่งลาวอีกด้วย

ในการเดินทางมาเยือนลาวครั้งนี้ คณะผู้แทนจีนยังได้ไปเยือนพื้นที่ก่อสร้างโครงการรถไฟจีน - ลาว และสำนักงานใหญ่ของโครงการทางด่วนเวียงจันทน์ – วังเวียง เพื่อดำเนินการวิจัยภาคสนามอีกด้วย

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16-30 พฤศจิกายน 2562
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
21 พ.ย. 2562
“ทางกระทรวงฯ จะเริ่มการกระจายอำนาจเรื่องการบริหารงานบุคคล การโยกย้ายภายในเขตสุขภาพต่างๆ ซึ่งการจะเกิดสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาได้ ต้องมีธรรมาภิบาลในการทำงาน และการมีส่วนร่วมประสานงานร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาสังคมด้วย” พูดถึงเรื่องการเ...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558