ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
สื่อสาร - คมนาคม ย้อนกลับ
ทย.คาดคนใช้สนามบินช่วงสงกรานต์กว่า 4 แสนคน
10 เม.ย. 2562

อธิบดีกรมท่าอากาศยาน เผย ช่วงเทศกาลสงกรานต์คาดว่าจะมีผู้ใช้บริการสนามบินทั้ง 25 แห่งทั่วประเทศกว่า 4 แสนคน

นางอัมพวัน วรรณโก อธิบดีกรมท่าอากาศยาน (ทย.) คาดการณ์ปริมาณการจราจรทางอากาศของท่าอากาศยานในสังกัดทั้ง 25 แห่ง ที่เปิดให้บริการช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562 ระหว่าง 11-17 เม.ย. จะมีผู้โดยสารประมาณ 404,773 คน หรือเฉลี่ยประมาณ 57,224 คนต่อวัน จากเดิม 380,899 คน โดยแบ่งเป็นผู้โดยสารภายในประเทศ 365,891 คน จากเดิม 347,423 คน และผู้โดยสารระหว่างประเทศ 38,882 คนจากเดิม 33,476 คน คิดจากจำนวนเที่ยวบิน 2,223 เที่ยว จากเดิม 2,227 เที่ยว ทั้งนี้เป็นเที่ยวบินพิเศษจำนวน 36 เที่ยวบิน ไป-กลับ เฉพาะช่วงเทศกาล

ทั้งนี้ เมื่อเทียบกับปี 2561 จะเห็นว่าจำนวนนักท่องเที่ยวปี 2562 จากประมาณการณ์เพิ่มขึ้น 23,784 คน คิดเป็นร้อยละ 6.62 ในขณะที่จำนวนเที่ยวบินลดลง 3 เที่ยวบิน คิดเป็นร้อยละ 0.1

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16-30 พฤศจิกายน 2562
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
21 พ.ย. 2562
“ทางกระทรวงฯ จะเริ่มการกระจายอำนาจเรื่องการบริหารงานบุคคล การโยกย้ายภายในเขตสุขภาพต่างๆ ซึ่งการจะเกิดสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาได้ ต้องมีธรรมาภิบาลในการทำงาน และการมีส่วนร่วมประสานงานร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาสังคมด้วย” พูดถึงเรื่องการเ...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558