ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
พลังงาน / สิ่งแวดล้อม ย้อนกลับ
กรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติฯ เตรียมความพร้อมอำนวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลสงกรานต์
11 เม.ย. 2562

 

         กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กรมป่าไม้ จัดตั้งศูนย์บริการนักท่องเที่ยว พร้อมจัดเตรียมสรรพกำลัง อุปกรณ์ช่วยเหลือ และยานพาหนะต่าง ๆ ในการอำนวยการความสะดวกและช่วยเหลือนักท่องเที่ยวกรณีเกิดเจ็บป่วยหรือเกิดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์

          นายอรรถพล  เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ กล่าวว่า ได้มอบหมายให้หน่วยป้องกันรักษาป่าและหน่วยงานภาคสนามอื่นๆ ได้แก่ สถานีเพาะชำกล้าไม้ ศูนย์ส่งเสริมการควบคุมไฟป่า ที่ตั้งอยู่ติดกับถนนสายหลักและสายรอง พร้อมจัดตั้งจุดบริการประชาชน จำนวน 265 จุด มีเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ประจำการจุดละ 6 นาย และมียานพาหนะประจำจุดเพื่อรับส่ง ผู้ป่วย หรือผู้ต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วน รวม 1,590 นาย อีกทั้งได้จัดเตรียมน้ำดื่ม กาแฟ ผลไม้ ห้องน้ำไว้บริการ และมีเจ้าหน้าที่ป่าไม้ผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรป่าไม้เสนารักษ์คอยดูแล ทั้งนี้ ได้จัดทำป้ายแสดงหมายเลขโทรศัพท์สำหรับติดต่อหรือขอรับความช่วยเหลือ ติดตั้งไว้หน้าจุดบริการประชาชนทุกจุดด้วย

           นายธัญญา  เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กล่าวว่า กรมฯ ได้จัดทำแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2562และได้จัดตั้งศูนย์บริการช่วยเหลือนักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยกำหนดจุดอำนวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว จำนวน 155 แห่ง ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติทั่วประเทศ มีเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์บริการกว่า 1,850 นายพร้อมยานพาหนะทั้งรถยนต์ รถจักรยานยนต์ รถปฐมพยาบาลเบื้องต้นและอุปกรณ์กู้ภัย สำหรับอุทยานทางทะเลหรืออุทยานที่มีแหล่งน้ำให้จัดเตรียมเรือที่มีประสิทธิภาพใช้ในการช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงทีด้วยนอกจากนี้ ได้กำชับให้ดูแลรักษาความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยว ควบคุมมิให้มีการดื่มสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ทุกชนิดในอุทยานแห่งชาติ รักษาความสะอาดในบริเวณต่างๆ โดยเฉพาะห้องน้ำ/ห้องส้วม และห้ามนำสัตว์เลี้ยงเข้าไปในอุทยานแห่งชาติ รวมทั้งปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัดตามมาตรการดูแลรักษาความปลอดภัยและการบริการนักท่องเที่ยว

            ทั้งนี้ นายธัญญา กล่าวตอนท้ายว่าสำหรับวันที่ 14 เมษายน 2562 ซึ่งเป็นวันครอบครัว ทางกรมฯ ได้เปิดให้เข้าอุทยานแห่งชาติ 115 แห่ง เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า 60 แห่ง และเขตห้ามล่าสัตว์ป่า 87 แห่ง โดยไม่มีค่าใช้จ่ายสำหรับนักท่องเที่ยวชาวไทยแต่อย่างใด

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 1-15 มิถุนายน 2563
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
01 มิ.ย. 2563
ในโลกสมัยใหม่ที่วิทยาการก้าวล้ำและพัฒนาขึ้นไปอย่างมาหยุดยั้ง หรือที่กำลังกล่าวกันว่า โลกกำลังเข้าสู้ยุตดิจิทัล หรืออะไรๆ ก็อัตโนมัติไปหมด ประเทศไทยเราเองก็เช่นเดียวกัน มีการขยับขยาย ปรับปรุง ปรับรูปแบบ เพื่อรองรับกับสถานการณ์ที่กำลังเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วที...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558