ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
การเมือง / การปกครอง ย้อนกลับ
ประกาศใช้กฎหมายท้องถิ่น 6 ฉบับ และ กฎหมายเรื่องจริยธรรม มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2562 เป็นต้นไป
17 เม.ย. 2562

ประกาศใช้กฎหมายท้องถิ่น 6 ฉบับ และ กฎหมายเรื่องจริยธรรม มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2562 เป็นต้นไป

1.พรบ.สภาตำบลและ อบต.(ฉบับที่๗) พ.ศ.๒๕๖๒ http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/A/050/T_0164.PDF

2.พรบ.เทศบาล (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ.๒๕๖๒ http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/A/050/T_0164.PDF 

3.พรบ.อบจ.(ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๖๒ http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/A/050/T_0130.PDF 

4.พรบ.เมืองพัทยา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๒ http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/A/050/T_0120.PDF

5.พรบ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๒  http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/A/050/T_0258.PDF

6.พรบ.ระเบียบบริหารงานกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ ๖) พ.ศ.๒๕๖๒ http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/A/050/T_0142.PDF

7.พรบ.มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.๒๕๖๒ http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/A/050/T_0001.PDF

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16-31 พฤษภาคม 2562
ปักหมุด แวดวงตำรวจไทย ดูทั้งหมด
19 มี.ค. 2562
เสนา 4.0 / 1958 รับหน้าที่เคาะฆ้อง ร้องป่าว...เมื่อก้าวเข้าสู่ปีหมูทองเพียงไม่นานความวุ่นวายในแวดวงตำรวจก็เริ่มขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้...ตามสุภาษิตที่ว่า“อะไรมันจะเกิดมันก็ต้องเกิด”...เมื่อราชกิจจานุเบกษา วันที่ 27 ม.ค.62 เผยแพร่ประกาศเกี่ยวข้อ...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558