ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
การเมือง / การปกครอง ย้อนกลับ
ปชป. ไม่เห็นด้วยวิธีคำนวณส.ส.บัญชีรายชื่อ
09 พ.ค. 2562

นายราเมศ รัตนะเชวง รักษาการกรรมการบริหารพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงกรณีการคำนวณจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนแบบบัญชีรายชื่อของคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ที่ใช้สูตรคำนวณให้พรรคการเมืองที่ไม่มีสิทธิได้รับการจัดสรรปันส่วนให้ได้รับจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ ทั้ง ๆ ที่ไม่มีจำนวน ส.ส. ที่จะพึงมีได้ตามกฎหมาย ว่า คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญนั้นพรรคประชาธิปัตย์น้อมรับข้อเท็จจริงที่ได้วินิจฉัยเป็นประเด็นสาระสำคัญคือกฎหมายเลือกตั้ง ส.ส. มาตรา 128 ไม่ขัดรัฐธรรมนูญมาตรา 91

ประเด็นการแถลงวันนี้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ และที่พรรคฯ ต้องออกมาท้วงติงในเรื่องนี้นั้น เพราะต้องการให้ กกต. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุจริต โปร่งใส และเที่ยงธรรม ประการสำคัญการปฏิบัติหน้าที่โดยยึดหลักกฎหมายเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดแต่เมื่อ กกต. ได้ใช้ 2 มาตรานี้ในการคำนวณ ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อกลับผิดไปจากหลักการความถูกต้อง พรรคฯ จึงไม่เห็นด้วยกับหลักเกณฑ์และวิธีการคำนวณ ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อเพราะเป็นการคำนวณที่ขัดแย้งกับรัฐธรรมนูญและ พรป. ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส.

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16-31 พฤษภาคม 2562
ปักหมุด แวดวงตำรวจไทย ดูทั้งหมด
19 มี.ค. 2562
เสนา 4.0 / 1958 รับหน้าที่เคาะฆ้อง ร้องป่าว...เมื่อก้าวเข้าสู่ปีหมูทองเพียงไม่นานความวุ่นวายในแวดวงตำรวจก็เริ่มขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้...ตามสุภาษิตที่ว่า“อะไรมันจะเกิดมันก็ต้องเกิด”...เมื่อราชกิจจานุเบกษา วันที่ 27 ม.ค.62 เผยแพร่ประกาศเกี่ยวข้อ...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558