ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
การเมือง / การปกครอง ย้อนกลับ
กสม. เตือนใจ ชื่นชมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมมือแก้ปัญหาเยาวชนไร้สถานะ - ส่ง “นางสาวน้ำผึ้ง” เข้าร่วมการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ณ สหรัฐอเมริกา ได้สำเร็จ
14 พ.ค. 2562

นางเตือนใจ ดีเทศน์ ในฐานะประธานคณะทำงานด้านสิทธิสถานะบุคคล กลุ่มชาติพันธุ์ และชนเผ่าพื้นเมือง กล่าวแสดงความยินดีที่นางสาวน้ำผึ้ง ปัญญา นักเรียนโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย ได้รับสัญชาติไทยและหนังสือเดินทางเพื่อขอรับวีซ่าเดินทางไปสหรัฐอเมริกาสำหรับการเข้าร่วมการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ที่เมืองฟินิกซ์ มลรัฐแอริโซนา สหรัฐอเมริกา ว่า ตนมีความยินดีที่นางสาวน้ำผึ้งได้รับการสนับสนุนอย่างดียิ่งจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คือ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการต่างประเทศ จังหวัดเชียงราย นักวิชาการจากมหาวิทยาลัย ภาคประชาสังคม และสื่อมวลชน จนทำให้นางสาวน้ำผึ้ง ได้รับสัญชาติไทย หนังสือเดินทางประเทศไทย และขอขอบคุณสถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยที่ได้อนุมัติวีซ่าสหรัฐอเมริกา โดยวันนี้นางสาวน้ำผึ้งจะเดินทางไปสมทบกับเพื่อนนักเรียนที่เดินทางไปล่วงหน้าแล้ว เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันทางวิทยาศาสตร์ในงาน Intel International Science and engineering Fair 2019 ที่เมืองฟีนิกซ์ สหรัฐอเมริกา

นางเตือนใจ  กล่าวต่อไปว่า ถือเป็นนิมิตหมายที่ดียิ่งที่ทุกฝ่ายได้เห็นความสำคัญในการพัฒนาสถานะทางกฎหมายของอดีตเด็กไร้สัญชาติ สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของนักเรียนอย่างเต็มที่ และช่วยให้สังคมได้รับรู้ถึงปัญหาและหลักกฎหมายในการแก้ไขปัญหาของบุคคลไร้สถานะ โดยเฉพาะที่เป็นเด็กและเยาวชน ตนหวังว่า กรณีของนางสาวน้ำผึ้งจะเป็นต้นแบบนำไปสู่การร่วมกันแก้ไขปัญหาการรับรองสิทธิขั้นพื้นฐานของบุคคลไร้สถานะทางกฎหมายอย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพต่อไป

ขอชื่นชมมารดาและพี่ชายของนางสาวน้ำผึ้งที่ได้เลี้ยงดู บ่มเพาะความเป็นเยาวชนที่มีคุณภาพ ทำประโยชน์และชื่อเสียงให้ประเทศในระดับสากล แม้ว่าทุกคนในครอบครัวจะมีสถานะเป็นคนไร้สัญชาติ โดยไม่มีความย่อท้อ เป็นตัวอย่างครอบครัวที่อบอุ่นและมีคุณภาพ

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16-31 พฤษภาคม 2562
ปักหมุด แวดวงตำรวจไทย ดูทั้งหมด
19 มี.ค. 2562
เสนา 4.0 / 1958 รับหน้าที่เคาะฆ้อง ร้องป่าว...เมื่อก้าวเข้าสู่ปีหมูทองเพียงไม่นานความวุ่นวายในแวดวงตำรวจก็เริ่มขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้...ตามสุภาษิตที่ว่า“อะไรมันจะเกิดมันก็ต้องเกิด”...เมื่อราชกิจจานุเบกษา วันที่ 27 ม.ค.62 เผยแพร่ประกาศเกี่ยวข้อ...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558