ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
เศรษฐกิจเพื่อนบ้าน AEC+3 ย้อนกลับ
นสพ.PeoplesDaily ของรัฐบาลจีน โพสต์คำขวัญอักษรภาษาจีนบนผืนธงชาติจีน
17 พ.ค. 2562

นสพ.PeoplesDaily ของรัฐบาลจีน โพสต์คำขวัญอักษรภาษาจีนบนผืนธงชาติจีนบนหน้า WeChat ของตนที่มีใจความว่า

"เจรจา - ย่อมได้,
ต่อสู้ - พร้อมเสมอ,
ข่มขู่แบบนักเลง - เพ้อฝัน"

ซึ่งสะท้อนจุดยืนของจีนที่ไม่ยอมอ่อนข้อต่อแรงกดดันของสหรัฐ ในปัญหาความขัดแย้งทางการค้า ระหว่าง 2 ประเทศ

 

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 17-31 มกราคม 2563
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
20 ม.ค. 2563
“เราต้องดำรงความเป็นสถาบันหลักทางวิชาการในทุกหน้างานของเราให้ได้ ซึ่งการทำงานทุกอย่างต้องมีมาตรฐาน บนพื้นฐานของความเป็นวิชาการ นี่คือสิ่งที่สำคัญที่สุดที่ต้องดำเนินการ ดำรงรักษาและสืบต่อไป ” ประทีป เพ็งตะโก อธิบดีกรมศิลปากร กรมศิลปากรเป็นหน่วยง...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558