ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
ท้องถิ่นไทย ย้อนกลับ
อธิบดีสถ. เบรก.ขรก.เอี่ยวติวสอบท้องถิ่น
21 พ.ค. 2562

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เปิดเผยว่า ตามที่คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น(กสถ.)ได้ประกาศเรื่องรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 ลงวันที่ 22 เมษายน 2562 โดยกำหนดให้มีการรับสมัครทางอินเตอร์เน็ต ระหว่างวันที่ 9-31 พฤษภาคม 2562 และได้มีการประชาสัมพันธ์ทางเวปไซด์ http://dlaapplicant2562.com หรือ http://www.dla.go.th ให้ข้าราชการในสังกัดและประชาชนทั่วไปทราบแล้วนั้น

    นายสุทธิพงษ์ กล่าวว่า กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้การดำเนินการสอบแข่งขันของคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น(กสถ.)เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล และเพื่อเป็นการรักษาไว้ซึ่งข้อบังคับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ว่าด้วยจรรยาข้าราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พ.ศ.2552 ตลอดจนเป็นการผดุงไว้ซึ่งเกียรติและศักดิ์ศรีข้าราชการ ในการดำรงตั้งมั่นเป็นแบบอย่างที่ดี มีความเป็นกลาง โปร่งใส

    “จึงขอความร่วมมือข้าราชการในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทุกระดับ ไม่เข้าไปมีส่วนร่วมหรือเกี่ยวข้องกับการจัดกวดวิชาหรือสถานกวดวิชา หรือรับจ้างเป็นครูสอนพิเศษ (Tutor) ในสถาบันกวดวิชาต่างๆ ทั้งนี้เนื่องจากการกระทำดังกล่าวอาจส่งผลถึงความเป็นกลางและภาพลักษณ์ที่ไม่ดีต่อข้าราชการในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นโดยรวม รวมถึงผลกระทบต่อกระบวนการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น” อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กล่าว

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16-31 พฤษภาคม 2563
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
15 พ.ค. 2563
สถานการณ์จังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทย เป็นที่ทราบกันดีว่า มีความวุ่นวายเกี่ยวกับผู้ก่อความไม่สงบมาอย่างต่อเนื่องหลายปี ขณะเดียวกันเมื่อมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ขึ้น ก็ยิ่งสร้างความหนักใจขึ้นอีกเท่าทวีคูณ เพราะมีการเคลื่อน ย้ายผู้คนเข้ามาอย่า...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558